Aktualizácie eShopu

V tomto kalendári nájdete zoznam pripravovaných a zrealizovaných aktualizácií MEGA eShopu.

MEGA aktualizácia - 30. júl 2012

uverejnené 30. 7. 2012, 6:10 používateľom Neznámy používateľ

V tomto vydaní...

  1. možnosť pridať vlastný favicon
  2. tlač podacích hárkov

  Možnosť pridať vlastný favicon

  V každom MEGA eShope pribudla možnosť pridať vlastný favicon. Túto možnosť nájdete v administrácii, v Nastaveniach » Základné nastavenia eshopu. Favicon musí mať koncovku .ico a minimálne rozmery odporúčame 16 x 16px.

  Favicon

  Možnosť pridať favicon je v každom eShope k dispozícii. Aby sa favicon zobrazil, je potrebné cez Dizajnéra znovu aktivovať aktuálnu tému - môžete tak spraviť bez akejkoľvek zmeny v dizajne.

  Tlač podacích hárkov

  Na výpise zoznamu objednávok pribudla možnosť vytlačiť poštový podací hárok, ktorý je akceptovaný na odosielanie listov alebo balíkov na Slovenskej pošte.

  Pre správne vyplnenie podacieho hárku je potrebné vyplniť nastavenia podacieho hárku v sekcii Nastavenia » Importy a Exporty - Nastavenie podacieho hárku:
  • adresa odosielateľa - zadajte adresu odosielateľa, teda adresu vašej spoločnosti. Odporúčame maximálne 5 riadkov textu.
  • zvoľte, ktorý spôsob platby vyhovuje dobierke - pri dobierke sa uvádza hodnota dobierky do podacieho hárku
  • zvoľte spôsob úhrady, ktorý sa vyznačí na podacom hárku - väčšinou sa volí "v hotovosti", keďže poštovné sa uhrádza na pošte. Pokiaľ by ste mali schválený úver poštovného, zvoľte "úverom poštovného", atď.
  • druh zásielok - ak posielate tovar ako listovú zásielku, zvoľte list a pokiaľ ako balík, zvoľte balík
  • zvoľte spôsob odosielania, ktoré sa vyznačí na podacom hárku

  Podací hárok

  Vytlačiť podací hárok môžete zo zoznamu objednávok - jednoducho si zvolíte vpravo objednávky, ktoré budete odosielať a na konci zoznamu stlačíte tlačidlo "Tlač podacích hárkov". Môžete zaznačiť koľkokoľvek objednávok, systém si ich sám rozdelí po 15 adries na jeden hárok.

  Upozornenie

  Ak by sa dané zmeny neprejavili vo vašom eshope, je potrebné cez Dizajnér 2.0 znovu aktivovať aktuálnu tému. Ak by ani tento úkon nepomohol, kontaktujte nás prosím emailom na podpora@krea.sk. 

  MEGA aktualizácia - 5. jún 2012

  uverejnené 5. 6. 2012, 5:31 používateľom Neznámy používateľ   [ aktualizované 5. 6. 2012, 5:33 ]

  V tomto vydaní...

  • zapamätanie prihlasovacích údajov užívateľa
  • pridané podmienky pre určenie príplatkov za spôsob dopravy a platby
  • možnosť kategorizácie článkov
  • drobné úpravy

  Zapamätanie prihlasovacích údajov užívateľa

  V každom MEGA eShope pribudla možnosť pre užívateľov nechať si zapamätať svoje prihlasovacie údaje. Aby sa táto možnosť na vašom eShope zobrazila je potrebné spustiť nástroj Dizajnér 2.0 a znovu aktivovať aktuálnu tému (bez akýchkoľvek zmien).  Nové podmienky pre určenie príplatkov za spôsob dopravy a platby

  Cena platby závisí od hodnoty produktov v objednávke

  Pri tejto podmienke máte odteraz možnosť zadefinovať percentuálnu prirážku, ktorá sa vyráta z celkovej hodnoty objednaných produktov.
  Zoberme si napríklad platobný modul PayPal, kde poplatky prevádzkovateľa sú vyrátavane percentuálne z hodnoty danej transakcie. Teda pri použití platobného modulu PayPal môžete zadefinovať, že za tento spôsob platby budete vyžadovať napr. 3,8%-nú prirážku, ktorá sa vyráta z celkovej hodnoty produktov v objednávke.
  Cena dopravy závisí od hodnoty produktov v objednávke

  K tejto podmienke sme taktiež pridali možnosť zadefinovať príplatok percentuálne a teda výsledná cena dopravy sa vypočíta percentuálne z hodnoty produktov v objednávke.
  Tieto podmienky sú v každom eShope k dispozícii na požiadanie bezplatne. Pre aktiváciu týchto podmienok nás prosím kontaktujte emailom na podpora@krea.sk.


  Možnosť kategorizácie článkov

  Pri pridávaní resp. úprave článku pribudla v administrácii nová záložka s názvom Kategória, prostredníctvom ktorej môžete článok zaradiť do jednej alebo viacerých kategórií.

  Ak daná záložka neobsahuje žiadnu kategóriu alebo ak potrebujete pridať novú kategóriu resp. upraviť existujúcu, kliknite na Upraviť kategórie. Po kliknutí sa vám zobrazí nástroj pre správu kategórií:


  Správa kategórií

  V zozname kategórií môžete pridávať, upravovať a meniť poradie kategórií:
  • ak chcete pridať novú kategóriu, kliknite na odkaz Pridať kategóriu, nachádzajúcu sa v pravej dolnej časti zoznamu
  • ak chcete upraviť existujúcu kategóriu, kliknite na odkaz Upraviť
  • ak chcete kategóriu zmazať, kliknite na odkaz Zmazať
  • ak chcete kategóriu presunúť vyššie alebo nižšie v zozname kategórií, kliknite na 

  Pridanie / Úprava kategórie


  Pri pridávaní alebo úprave kategórie môžete pridať, resp. upraviť nasledujúce položky:

  • názov kategórie
  • URL názov kategórie
  • rodičovská kategória

  Názov kategórie
  Názov kategórie zadávajte v takom tvare, v akom ho chcete na stránke zobraziť (vrátane diakritiky). Zobrazí  sa na dvoch hlavných miestach vášho eShopu:
  • v navigácii 
  • v nadpise a titulke stránky venovanej danej kategórii

  URL názov kategórie
  URL názov kategórie predstavuje názov, ktorý sa zobrazí v adresnom riadku internetového prehliadača pri zobrazení danej kategórie. Ak napríklad ako URL názov kategórie zadáte prva-hlavna-kategoria, potom URL adresa kategórie bude mať takýto tvar: www.vasadomena.sk/clanky/prva-hlavna-kategoria

  URL názov kategórie je potrebné zadať bez medzier (namiesto nich môžete použiť pomlčku alebo podčiarkovník) a bez diakritiky. 

  Rodičovská kategória
  Prostredníctvom selektoru si môžete vybrať, v ktorej úrovni bude vytváraná, resp. upravovaná kategória zaradená. Prostredníctvom tohto nastavenia môžete vytvoriť kategóriu s vnorením, napríklad:

  • Hlavná kategória
   • Vnorená kategória (prvé vnorenie)
    • Ešte vnorenejšia kategória (druhé vnorenie)

  Takýmto spôsobom môžete vytvoriť kategórie s dvojitým vnorením. Aj napriek tomu, že prostredníctvom administrácie môžete pridať ľubovolný počet vnorení, vo vašom eShope môžete štandardne zobraziť len dve dodatočné vnorenia. Zobrazenie ďalších vnorení je možné využiť pri eShope s dizajnom na mieru.

  Pozn.: Aby sa na stránke zobrazila navigácia s vytvorenými kategóriami je nevyhnutné prostredníctvom Dizajnéra vložiť na stránku funkčný element s názvom Kategórie článkov.

  Drobné úpravy a vylepšenia

  1. upravili sme diakritiku vo vyhľadávači v eShope
  2. upravili sme zobrazovanie len jedného bannera v slideshow, aby zmizlo preblikávanie v prípade, že slideshow obsahovalo len jeden banner

  Upozornenie

  Ak by sa dané zmeny neprejavili vo vašom eshope, je potrebné cez Dizajnér 2.0 znovu aktivovať aktuálnu tému. Ak by ani tento úkon nepomohol, kontaktujte nás prosím emailom na podpora@krea.sk.

  Nové SEO nastavenia

  uverejnené 31. 5. 2012, 6:53 používateľom Neznámy používateľ   [ aktualizované 31. 5. 2012, 7:51 ]

  V tomto vydaní...

  • nové globálne SEO nastavenia
  • úpravy xml feedov pre porovnávače cien
  • drobné úpravy

  Nové globálne SEO nastavenia

  Odteraz máte možnosť zadefinovať SEO parametre pre hlavnú (úvodnú) stránku vášho eShopu a taktiež môžete zadefinovať globálne (východzie) SEO parametre pre celú stránku. Tieto globálne SEO parametre sa použijú prípade, ak nepoužijete samostatné SEO nastavenia pre produkty, kategórie, články, atď.

  Nové SEO nastavenia nájdete v administrácii kliknutím na Nastavenia » Všeobecné nastavenia - SEO nastavenia.

  V rámci SEO parametrov môžete upraviť / pridať:
  • Meta Title
  • Meta Description
  • Meta Keywords

  Postupnosť generovania SEO parametrov:

  1. Pokiaľ Meta Title, Meta Description a Meta Keywords neobsahujú žiadne informácie, tak sa na tieto aplikujú Globálne SEO nastavenia.
  2. V závislosti od typu stránky (hlavná stránka, výpis produktov podľa kategórie alebo detail produktu) sa na tieto parametre aplikujú konkrétne SEO nastavenia zadané pre daný typ stránky.
  3. Ak pre detail produktu a kategóriu niektorý z parametrov (Meta Title a Meta Description) nie je zadaný, systém tieto automaticky vygeneruje na základe názvu produktu alebo kategórie (Meta Title) a krátkeho popisu (Meta Description).

  Úpravy xml feedov pre porovnávače cien

  • Aktualizovali sme generovanie XML feedov pre jednotlivé porovnávače cien, podľa ich najnovšej technickej špecifikácie. Zmeny vo vašich xml feedoch sa prejavia automaticky.
  • V exporte produktov pre porovnávač cien Heureka.sk sme pridali dodatočné nastavenia (určené pre predaj parfumov), ktoré umožnia ich rýchlejšie zaradenie do daného katalógu. Pre tento xml feed (parfumy) musíte upraviť dodatočné nastavenia v sekcii Nastavenia » Exporty

  Drobné úpravy...

  • Odstránili sme problém pri generovaní náhladových obrázkov (miniatúr), ktorý sa prejavoval len ak mal daný obrázok menšie rozmery, ako bolo požadované.
  • V zozname produktov v administrácií pribudla informácia o počte kusov daného produktu na sklade. Samozrejme za predpokladu, že používate funkciu “Sklad” (Nastavenia » Nastavenie skladu).

  Upozornenie

  Ak by sa dané zmeny neprejavili vo vašom eshope, je potrebné cez Dizajnér 2.0 znovu aktivovať aktuálnu tému. Ak by ani tento úkon nepomohol, kontaktujte nás prosím emailom na podpora@krea.sk.

  Úprava tlače poštových štítkov

  uverejnené 18. 5. 2012, 6:47 používateľom Neznámy používateľ   [ aktualizované 18. 5. 2012, 6:49 ]

  Vykonali sme malú úpravu tlače poštových štítkov, aby adresát a odosielateľ boli umiestnené správne. Odteraz na A4 papier sa vytlačia len 3 štítky, ale pošta vyžaduje tento formát výpisu.

  Nové poštové štítky majú nasledovný formát:


  Nový spôsob pridávania obrázkov a aktualizácia kategórií

  uverejnené 18. 4. 2012, 1:26 používateľom Neznámy používateľ

  Tento mesiac pribudli v MEGA eShope...

  • nový spôsob pridávania obrázkov v administrácii
  • možnosť pridať dlhý názov kategórie
  • možnosť pridať SEO prvky ku kategóriám

  Nový spôsob pridávanie obrázkov

  Upravili sme spôsob pridávania obrázkov produktov, kategórií, výrobcov a línií. Jednoduchým drag-n-drop (chyť a presuň) spôsobom je odteraz možné meniť poradie obrázkov zobrazených v eshope. Obrázok produktu zobrazený v zozname ako prvý (na vrchu) sa bude zobrazovať ako hlavný obrázok produktu v eshope.  Dlhý názov kategórie

  Keďže dĺžku názvu kategórie je vhodné obmedziť tak, aby sa korektne zobrazovala v postrannej navigácii, zaviedli sme alternatívny (dlhý) názov kategórie, ktorý sa zobrazí ako titulka stránky danej kategórie.   Napr. Názov kategórie zobrazený v postrannej navigácii sa môže nazývať len krátko Osobné, pričom úplný názov zobrazený na samotnej stránke produktovej kategórie môžete nazvať dlhým názvom Osobné pneumatiky.  SEO prvky ku kategóriám

  Podobne ako je tomu už u produktov, môžete odteraz definovať SEO parametre aj u produktových kategórií. V rámci SEO parametrov môžete upraviť Meta Title, Meta Description a Meta Keywords.


  Upozornenie

  Ak by sa dané zmeny neprejavili vo vašom eshope, je potrebné cez Dizajnér 2.0 znovu uložiť a aktivovať aktuálnu tému. Ak by ani tento úkon nepomohol, kontaktujte nás prosím e-mailom na podpora@krea.sk alebo telefonicky na čísle 037 / 7930 113.

  Modul pre krajiny a poštovné, rôzne úpravy a funkcionality

  uverejnené 23. 3. 2012, 9:24 používateľom Neznámy používateľ   [ aktualizované 23. 3. 2012, 10:19 ]

  Tento mesiac pribudli v MEGA eShope...

  • možnosť zadefinovať krajiny, do ktorých chcete zasielať tovar
  • nová funkcionalita “Najnižšia cena” od PriceMania.sk
  • možnosť pridať výrobcu do notifikačných emailov (pokiaľ výrobcu nemáte uvedenú v názve produktu)
  • možnosť nastaviť aby pri hromadnom importe produktov pripojil názov výrobcu do URL adresy produktu
  • drobné úpravy a vylepšenia


  Krajiny vs. poštovné - bezplatné rozšírenie

  V administrácii každého MEGA eShopu pribudla bezplatná možnosť zadefinovať krajiny, do ktorých chcete zasielať tovar. Čiže odteraz máte plnú kontrolu nad krajinami, ktoré sa zobrazia v nákupnom košíku pri doručovacej adrese. Taktiež môžete zadefinovať pre každý typ dopravy, pre ktoré krajiny sa má daná doprava zobrazovať.

  Pre správne fungovanie eShopu odporúčame nastaviť nasledovné:
  • v sekcii Nastavenia » Ostatné nastavenia - Zoznam krajín nastaviť všetky krajiny, ktoré chcete používať pri registrácii užívateľov a taktiež pre doručovanie, čiže zobrazovanie v košíku. Napr. nasledovne:

  • pre každý spôsob dopravy môžete určiť, pre ktorú krajinu sa má zobrazovať v košíku - teda môžete určiť výsku poštovného pre každú krajinu zvlášť. Napr. nasledovne:
   • Slovenská pošta - doručenie v rámci Slovenska = 2€ - zakliknete len Slovenskú republiku
   • Slovenská pošta - doručenie do Českej republiky = 4€ - zakliknete len Českú republiku
   • Slovenská pošta - doručenie do ostatných EU krajín = 8€ - zakliknete všetky ostatné EU krajiny, ktoré máte pridané v Zozname krajín


  Ukážka nastavení:  Pozor: Nezabudnite prispôsobiť tieto nastavenia vašim potrebám, aby sa krajiny a poštovné do daných krajín zobrazovali správne.

  “Najnižšia cena” od PriceMania.sk - príplatková funkcionalita


  Eshopy, ktoré majú svoj xml feed zverejnený u PriceMania.sk majú možnosť na svojom eShope zobrazovať ocenenie „Najnižšia cena“ od PriceMania.sk. Jediným kritériom pre zobrazenie ikonky, okrem najnižšej ceny je, že v porovnávači PriceMania.sk musia existovať minimálne dve ďalšie konkurenčné cenové ponuky na daný produkt.


  Ak máte záujem o túto funkcionalitu, kontaktujte nás prosím.

  Názov výrobcu v notifikáciách objednávok a v URL adrese produktu - bezplatné rozšírenie

  Keďže v niektorých eShopoch názov produktu netvorí aj názov výrobcu, ale tento sa uvádza zvlášť pridali sme možnosť zobrazovať názov výrobcu v notifikačných emailoch pre objednávky.

  Názov výrobcu nájdete zahrnutý v rámci Objednaných produktov:
  {order_items item_type="products"}{if item_ean}{item_ean} {/if}{item_manufacturer_name} {item_name} ({item_sku}) / {item_amount} x {item_price} {currency}{/order_items}

  Ak do názvu produktu nebol zahrnutý aj názov výrobcu, spôsobovalo to vytvorenie URL adresy pre daný produkt bez názvu výrobcu. Z hľadiska optimalizácie pre vyhľadávače (SEO) sme tento stav napravili pomocou jednoduchého nastavenia - v Základných nastaveniach eShopu pribudla možnosť určiť, či sa pri hromadnom importe produktov (pomocou xls dokumentu) má stať názov výrobcu automaticky súčasťou URL adresy produktu.


  Príklad:
  • názov produktu: iPod nano 8GB - Blue
  • výrobca: Apple
  • pôvodná URL adresa: www.mojeshop.sk/produkt/ipod-nano-8gb-blue
  • po nastavení, aby sa názov výrobcu stal súčasťou URL adresy: www.mojeshop.sk/produkt/apple-ipod-nano-8gb-blue

  Drobné úpravy a vylepšenia

  • pri vytváraní / upravovaní novej dostupnosti produktu pribudla možnosť zadefinovať dodaciu dobu. Tento údaj sa používa len pre exporty pre porovnávače cien, ako napr. Heureka.sk. (Nastavenia > Nastavenie dostupnosti produktov)
  • upravili sme chybu pri hromadnej zmene cien produktov
  • upravili sme xml feed pre NajNakup.sk podľa najnovších špecifikácií
  • upravili sme problém pri odosielaní informácii pre službu “Overený obchod” pre Heureka.sk
  • drobné korektúry v štatistikách
  • odstránili sme drobnú chybu pri nenastavenom Sklade

  Upozornenie

  Ak by sa dané zmeny neprejavili vo vašom eshope, je potrebné cez Dizajnér 2.0 znovu aktivovať aktuálnu tému. Ak by ani tento úkon nepomohol, kontaktujte nás prosím emailom na podpora@krea.sk alebo telefonicky na čísle 037 / 7930 113.

  Drobné aktualizácie

  uverejnené 2. 3. 2012, 8:12 používateľom Neznámy používateľ

  Povolenie predaja produktov s nulovou cenou

  Odteraz máte možnosť v administrácii nastaviť, či chcete povoliť predaj produktov, ktoré majú zadanú nulovú cenu. Ak sa rozhodnete, že povolíte predaj takýchto produktov, zaznačte v základných nastaveniach túto možnosť a cez Dizajnér 2.0 aktivujte znova šablóny.


  Úprava prepojenia príznakov s Dizajnér 2.0

  Pokiaľ ste mali zakázané zobrazovanie niektorých príznakov v ľavej navigácii, toto nastavenie sa prenieslo aj do Dizajnér 2.0 a nemali ste možnosť zobraziť produkty s týmito príznakmi. Toto prepojenie sme odstránili a odteraz môžete používať vo výpise produktov všetky aktívne príznaky.

  Toto nastavenie nájdete po spustení Dizajnér 2.0 pre funkčný element "Vybrané produkty".


  Upozornenie

  Ak by sa dané zmeny neprejavili vo vašom eshope, je potrebné cez Dizajnér 2.0 znovu aktivovať aktuálnu tému. Ak by ani tento úkon nepomohol, kontaktujte nás prosím emailom na podpora@krea.sk alebo telefonicky na čísle 037 / 7930 113.


  Zasielanie faktúr zákazníkom a nové možnosti

  uverejnené 16. 2. 2012, 3:39 používateľom Neznámy používateľ

  V tomto vydaní...

  • možnosť umiestniť komplexný filter do strednej časti stránky
  • nové možnosti pre bočnú navigáciu s kategóriami
  • odosielanie faktúr na email zákazníka

  Nový priestor pre komplexný filter produktov

  Keďže sme si vedomí toho, že komplexný filter produktov je niekedy prospešnejšie umiestniť nad zoznam produktov, aby zákazníci hneď videli možnosti filtrovania produktov, pridali sme Vám túto možnosť do administrácie. Odteraz teda môžete umiestniť filter produktov práve do strednej, obsahovej časti stránok a ponúknuť tak zákazníkom komfortné a rýchle filtrovanie produktov.

  Predtým ako presuniete filter do strednej časti stránok pomocou Dizajnéra 2.0, presvedčte sa, že parametre filtra máte nastavené vhodne pre tento typ zobrazovania sa na stránke.  Bočná navigácia s kategóriami

  Doteraz ste mali možnosť kategórie, teda navigáciu zobrazovať pomocou troch typov navigačných menu, avšak ani jeden spôsob nemumožňoval zobrazovať produkty už v hlavnej kategórií. Práve preto sme pridali túto možnosť pre nasledovné dva spôsoby zobrazovania navigácie:
  • rolovacie menu
  • rolovacie menu (zobrazená druhá úroveň)
  Ak si teda budete želať produkty zobrazovať už od prvej úrovne (teda v hlavnej kategórii), stačí ak v nastavení vzhľadu stránok (Dizajnér 2.0) si zakliknete pri nastaveniach produktových kategórií možnosť “Zobraziť produkty v hlavnej kategórii”.


  Odosielanie vytvorených faktúr na email zákazníka


  V každom MEGA eShope pribudla možnosť nastaviť odosielanie vytvorených faktúr na email zákazníka. Faktúra zákazníkovi bude priložená k emailu ako pdf dokument a tento email sa odošle okamžite po vystavení faktúry v systéme.

  Ak v nastaveniach faktúr zvolíte možnosť odosielania vytvorených faktúr zákazníkom, môžete zadať individuálne nastavenia pre odosielanie emailov:
  • email odosielateľa
  • meno odosielateľa
  • odoslať skrytú kópiu emailu na zadané emailové adresy
  • predmet emailu
  • znenie emailu

  Pre registrovaného zákazníka v histórii objednávok odteraz zobrazujeme aj vystavené faktúry, ale pre zákazníka sa zobrazí vždy len posledná vystavená faktúra.


  Upozornenie


  Ak by sa dané zmeny neprejavili vo vašom eshope, je potrebné cez Dizajnér 2.0 znovu aktivovať aktuálnu tému. Ak by ani tento úkon nepomohol, kontaktujte nás prosím emailom na podpora@krea.sk alebo telefonicky na čísle 037 / 7930 113.

  Drobné úpravy a nové funkcie

  uverejnené 9. 2. 2012, 8:10 používateľom Neznámy používateľ   [ aktualizované 9. 2. 2012, 8:15 ]

  V tomto vydaní...

  • nové možnosti v detaile produktu
  • cena na otázku
  • drobné úpravy

  Nové funkcie a vylepšenia...

  Nové možnosti v detaile produktu

  Ak chcete umožniť svojim zákazníkom zadať v detaile produktu aj počet kusov produktov, teda koľko si chce objednať, odteraz máte možnosť zobraziť nový box vedľa tlačidla “Vložiť do košíka” na zadanie počtu kusov.

  Túto možnosť môžete aplikovať na detail produktu pomocou Dizajnéra 2.0 a v detaile produktu stačí zakliknúť možnosť “Zobraziť tlačidlo "Do košíka" s možnosťou zadať počet produktov”.


  Cena na otázku

  Pokiaľ vo vašom eShope predávate produkty, pre ktoré je cena vždy rôzna alebo cenu jednoducho nechcete prezentovať, odteraz máte možnosť ceny produktov "skryť".

  Jednoducho pre produkt zadáte nulovú cenu a v administrácii, v sekcii Nastavenia » Základné nastavenia eshopu zvolíte nezobraziť nulové ceny produktov. V takomto prípade v detaile produktu s nulovou cenou, ako aj na zozname produktov sa vypíše na miesto ceny 0 € veta - “Cena na otázku”.

  V prípade, že v detaile produktu si zákazník klikne na tlačidlo “Cena na otázku” bude presmerovaný na kontaktný formulár, ktorý môže vyplniť. Administrátor eShopu dostane v notifikácii aj poznámku, na ktorý produkt sa zákazník dopytoval.


  Drobné úpravy...

  • odstránili sme problém so súvisiacimi produktami, ktoré sa nedali určiť cez administráciu, pokiaľ v eShope neboli použité línie a série
  • v administrácii, v zozname produktov pribudli ďalšie voľby na zobrazenie väčšieho počtu produktov na stranu (až do 1000 produktov)
  • odstránili sme nesprávne vyhodnocovanie preferovaného usporiadania produktov

  Upozornenie

  Ak by sa dané zmeny neprejavili vo vašom eshope, je potrebné cez Dizajnér 2.0 znovu aktivovať aktuálnu tému. Ak by ani tento úkon nepomohol, kontaktujte nás prosím emailom na podpora@krea.sk alebo telefonicky na čísle 037 / 7930 113.

  Aktualizácie eshopu a nový univerzálny filter produktov

  uverejnené 3. 2. 2012, 0:49 používateľom Neznámy používateľ   [ aktualizované 3. 2. 2012, 0:54 ]

  V tomto vydaní...

  • nové typy exportov
  • minimálna hodnota nákupu
  • skryté ceny pre neregistrovaných zákazníkov
  • univerzálny filter produktov
  • nová podmienka pre určenie ceny za dopravu
  • filtrovanie v zozname objednávok podľa ďalších kritérií

  Nové funkcie a vylepšenia...

  Nové typy exportov

  Od dnešného dňa môžete používať nasledovné typy exportov:
  • export neregistrovaných zákazníkov - ktorí vo vašom eshope nakúpili bez registrácie
  • export registrovaných zákazníkov
  • export emailových adries z mailinglistu, teda z newsletteru

  Minimálna hodnota nákupu

  V základných nastavenia eshopu pribudla možnosť zadefinovať minimálnu hodnotu nákupu. Čiže zákazník môže svoju objednávku odoslať len v prípade, ak so všetkými uplatnenými zľavami jeho objednávka presiahne zadefinovanú minimálnu hodnotu nákupu.
  Do nastavenej sumy sa nezapočítava poplatok za spôsob dopravy a platby.


  Skryté ceny pre neregistrovaných zákazníkov

  V prípade, že ceny predávaných produktov nechcete zobrazovať verejne pre všetkých návštevníkov stránky, môžete v základných nastaveniach eshopu skryť ceny pre neprihlásených užívateľov. Touto funkcionalitou dosiahnete, že ceny budú vidieť len registrovaní a prihlásení užívatelia. Túto funkciu môžete využiť napr. v prípade prevádzkovania veľkoobchodu, alebo aj pre eshopy, v ktorých sa predáva málo dostupný tovar a majiteľ eshopu si chce vytvoriť vlastnú klientelu resp. komunitu.

  Univerzálny filter produktov

  Modul pre vytvorenie komplexnej filtrácie produktov môžete využiť v každom eshope a umožníte tak svojim zákazníkom ľahšie a rýchlejšie si nájsť produkt, ktorý hľadajú.

  Pri vytváraní filtrov máte nasledovné možnosti:
  • pre každú kategóriu v eshope môžete vytvoriť iný typ filtra (podľa iných kritérií)
  • ako filtrovacie parametre (kritéria) môžete využiť
   • voliteľné polia
   • systémové polia, ktoré sú nasledovné
    • výrobca
    • línia
    • séria
    • cena
    • príznaky
    • len dostupné produkty
    • podľa kľúčového slova
  • môžete pre každý parameter určiť typ pola, ktorý sa má zobraziť pri výbere daných vlastností:
   • rozbaľovací zoznam
   • zaškrtávacie pole s povolením viacnásobného výberu z kritérií
   • zaškrtávacie pole s povolením len jedného výberu z kritérií
   • zobraziť dostupné hodnoty:
    • vytvoriť vlastné intervaly hodnôt
    • vymenovať jednotlivé hodnoty
    • zobraziť všetky dostupné hodnoty
  • pre každé pole máte možnosť nastaviť:
   • počet zobrazených vlastností (v prípade, že používate zaškrtávacie pole)
   • povoliť zákazníkovi zadať vlastný údaj pre daný parameter (vyhľadávacie kritérium - napr. cena od do) v prípade, že používate zaškrtávacie pole alebo interval hodnôť
   • napísať nápovedu pri parameter (vyhľadávacie kritérium)
   • určiť, či je vyhľadávacie kritérium aktívne alebo nie

  Modul pre univerzálny filter produktov je spoplatnený pre licencované eshopy jednorazovou platbou 100 € a pre mesačných platcov nájomných eshopov sumou 6,5 € mesačne.


  Nová podmienka pre cenu dopravy

  Pridali sme novú podmienku pre určenie ceny za dopravu v závislosti od počtu objednaných kusov produktov a teda máte možnosť:
  • zadefinovať intervaly pre počet objednaných produktov
  • zadefinovať rôzne poplatky za tieto intervaly
  • zadefinovať poplatok za každý ďalší kus v objednávke
  Filtrovanie v zozname objednávok

  V administrácii, na stránke so zoznamom objednávok môžete odteraz objednávky filtrovať aj podľa iných kritérií, ako len podľa stavu. Pribudli možnosti filtrovania podľa nasledovných “príznakov” objednávky:
  • zaplatená / nezaplatená
  • vyexportovaná / nevyexportovaná
  • vytlačená / nevytlačená
  • faktúrovaná / nefaktúrovaná


  Drobné úpravy...

  • ak na detaile produktu používate bloky, ako napr. súvisiace produkty, výpis produktov z rovnakej série alebo línie, spoločne kupované produkty a nemáte do týchto blokov zaradený žiaden tovar, tieto bloky sa automaticky skryjú. Ak by pribudol nejaký produkt do hociktorého bloku, tento sa okamžite zobrazí.
  • upravili sme výsuvné menu pre výpis kategórií
  • do emailových notifikácií môžete odteraz pridať aj EAN kód produktov

  Na záver

  Ak by sa dané zmeny neprejavili vo vašom eshope, je potrebné cez Dizajnér 2.0 znovu aktivovať aktuálnu tému. Ak by ani tento úkon nepomohol, kontaktujte nás prosím emailom na podpora@krea.sk alebo telefonicky na čísle 037 / 7930 113.

  1-10 of 15