Rôzne aktualizácie a nové funkcionality

uverejnené 8. 12. 2011, 9:21 používateľom Neznámy používateľ   [ aktualizované 19. 12. 2011, 7:54 ]

V tomto vydaní...

 • produktové línie získali vlastný obrázok a popis
 • nové funkcie v nástroji na úpravu vzhľadu eshopu
 • ochrana obrázkov vodoznakom
 • zmeny v zobrazení objednávok
 • vylepšené importy a exporty


Nové funkcie a vylepšenia...

Individuálny popis a obrázok pre líniu

Ak na stránke so zoznamom produktov zobrazujete produkty v línii zlúčene (namiesto individuálnych produktov v línii zobrazujete produkty zlúčene ako jednu položku), máte možnosť zvoliť, aký obrázok sa bude v línii zobrazovať. Navyše, ku každej produktovej línii môžete okrem obrázku pridať aj stručný popis, ktorý sa zobrazí na stránke danej línie.

Nové funkcie v nástroji na úpravu vzhľadu eshopu

V nástroji na úpravu vzhľadu eshpu sme pridali množstvo nových funkcií:
 • vo Funkčnom elemente “Vybrané produkty” sme pridali nastavenie spôsobu zobrazenia produktov podľa série alebo línie.
 • ak chcete v eshope umiestniť “Textový oznam” na celú šírku obrazovky, môžete prostredníctvom funkcie “Nastaviť globálne odsadenie textu” zjednotiť veľkosť odsadenia textu zľava i zprava.
 • vo Funkčnom bloku “Vybraní výrobcovia” a na stránke so zoznamom výrobcov pribudlo nastavenie "Zobraziť len výrobcov, ktorí majú produkty". Použitím tejto voľby sa vo vašom eshope budú zobrazovať len takí výrobcovia, ktorí majú aspoň 1 produkt.
 • ak chcete chrániť obrázky vo vašom eshope, môžete odteraz využívať funkciu vodoznaku, ktorý obrázky prekryje vami zvoleným vodoznakom. Pri nastavovaní vodoznaku postupujte nasledovne:
  1. Spustite nástroj na úpravu vzhľadu eShopu
  2. Cez nástroj “Priložené obrázky” nahrajte obrázky s vodoznakom. Odporúčame nahrať priesvitný vodoznak vo formáte PNG a v dvoch veľkostiach—malý (široký 100px) a veľký (široký 200px).
  3. Potom, ako ste nahrali obrázky s vodoznakom, na každej stránke si v nastavení jednotlivých Funkčných elementov môžete zvoliť, či si želáte vodoznak použiť alebo nie.
 • ak by vám nevyhovoval výsuvný výpis kategórii v eshope, môžete si odteraz zvoliť z alternatívnych spôsobov výpisu. Na výber máte:
  • vysúvacie menu (pôvodné), kedy sa podkategórie vysúvajú nabok
  • rolovacie menu, kedy sa po kliknutí na kategóriu vyrolujú podkategórie
  • rolovacie menu s ihneď zobrazenými (vyrolovanými) podkategóriami

Zobrazenie objednávok

 • v zozname objednávok pribudol nový stĺpec s označením "Poradie", ktoré slúži na lepšiu okamžitú orientáciu medzi objednávkami.
 • pri zobrazení zoznamu Objednávok sa štandardne zobrazia objednávky v stave Prijaté, s ktorými je potrebné pracovať. Ostatné objednávky (v stave Vybavené, Stornované...) môžete zobraziť použitím filtra.

Importy / Exporty

Importy a exporty doznali mnohých zmien a vylepšení, ktoré vám pomôžu automatizovať prácu vo vašom eshope. Nasleduje zoznam funkcií a úprav, ktoré sme pridali:
 • odteraz môžete prostredníctvom import súboru zadať nielen názvy súborov produktových obrázkov (napríklad iph4s.jpg), ale aj alternatívny názov obrázku, ktorý je vhodný pre skvalitnenie SEO úrovne vášho eshopu. Viac sa o tomto nastavení dočítate na tejto stránke.
 • ak chcete získať prehľad o tom, aké produkty (v akom počte a v ktorej objednávke) boli v rámci vami vybraných objednávok objednané, môžete využiť možnosť exportu produktov z objednávok (vo formáte XML). Dozviete sa tak napríklad to, aké produkty je potrebné v rámci nevybavených objednávok pripraviť k expedícii.
 • ak potrebujete hromadne aktualizovať stavy Objednávok, môžete tak urobiť aj prostredníctvom importu vo formáte XML. Túto funkcionalitu uvítajú predovšetkým klienti, ktorí chcú svoj eshop prepojiť s vlastným informačným systémom alebo aplikáciou.
 • ak budete do vášho eshopu importovať viac ako 1000 produktov naraz, tento import sa automaticky rozdelí na menšie dávky, ktoré bude eshop spracovávať postupne. Zoznam úloh (dávok) čakajúcich na vybavenie nájdete v časti Nastavenia / Importy / Úlohy čakajúce na spracovanie.
 • pri exporte Objednávok, Produktov a Cien do porovnávačov sa odteraz vytvoria fyzické súbory, ktoré sú uložené v priečinku “Public”, do ktorého môžete pristupovať cez FTP server. Túto funkcionalitu uvítajú predovšetkým majitelia eshopov, ktorí chcú svoj eshop napojiť na vlastný informačný systém alebo aplikáciu. Ak máte záujem o sprístupnenie priečinku na FTP, kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktného formulára.
 • priečinok “Public” prístupný cez FTP server môžete odteraz využívať aj pri synchronizácii produktov a objednávok. Nahratím importných súborov do vybraných priečinkov tak môžete synchronizovať stavy objednávok a produktové údaje. Ak máte záujem o sprístupnenie priečinku na FTP, kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktného formulára.


Upravili sme...

Pri zobrazení detailu obrázku v eshopu už vašich zákazníkov nebude obťažovať prípadný popis obrázku, ktorý bol umiestnený cez obrázok. Zobrazovanie popisu sme totiž upravili tak, aby sa zobrazoval pod obrázkom a neprekrýval ho.

Po pridaní produktu do košíka bude zákazník automaticky presmerovaný na stránku nákupného košíka, na ktorej bude môcť pristúpiť k objednávke—alebo sa vrátiť späť na predchádzajúcu stranu.


Priebežne pracujeme na...

V týchto dňoch pre vás pripravujeme vylepšenia administrácie, ktoré vám prinesú predovšetkým vyšší komfort pri práci s vašim eshopom. Aktualizácie a vylepšenia administračného rozhrania vášho eshopu vám budú pribúdať priebežne.
Comments