Články‎ > ‎

Vytvoriť nový článok

Predstavenie

Články sú obsahové stránky určené ku komunikácií užitočných informácií, aktualít a noviniek. Viac sa o týchto stránkach dočítate na tomto mieste.

Pridanie nového článku

Nový článok môžete vytvoriť kliknutím na odkaz Vytvoriť nový v navigačnom menu administračného rozhrania vášho eshopu.

Po kliknutí na tento odkaz sa zobrazí editačná stránka, prostredníctvom ktorej môžete zadať nasledujúce údaje (údaje, ktoré chcete pridať alebo upraviť môžete vyrolovať kliknutím na trojuholník nachádzajúci sa vľavo pri názve pola):

Nadpis 

Nadpis predstavuje titulku článku a zobrazí sa nad samotným obsahom článku. Zároveň bude nadpis použitý ako odkaz na článok, ktorý sa bude zobrazovať v zozname článkov.

Perex

Perex je krátky úryvok článku, ktorý sa zobrazuje medzi nadpisom článku a samotným obsahom. Perex je na stránke zobrazený väčším písmom. 

Hlavný obrázok

Obrázok je zobrazený v pravej časti článku. Obrázok môžete nahrať kliknutím na odkaz Pridať súbor. Odporúčaná širka obrázku je 270 bodov.

Obsah príspevku

Obsah príspevku obsahuje celé znenie článku. Obsah môžete naformátovať použitím jednoduchého vizuálneho editora (tzn. WYSIWYG-u).

Obrázková galéria

V prípade, ak pod článkom chcete zobraziť obrázky, tieto môžete pridať práve na tomto mieste. Okrem súboru (Obrázok) môžete k obrázku pridať aj krátky popis (Titulok), ktorý sa zobrazí pri detaile obrázku.

Prílohy

Podobne ako v prípade obrázkovej galérie môžete k článku pridať aj súbory. Okrem súboru (Súbor na stiahnutie) môžete k súboru pridať aj krátky popis (Titulok), ktorý sa zobrazí pod článkom, vedľa ikony súboru na stiahnutie.

Dočasné skrytie článku

V prípade, ak chcete vytvorený článok skryť (no nechcete ho zmazať), v záložke Vlastnosti nastavte Stav na Zatvorený (Closed) a uložte príspevok.
Comments