Druhy položiek (košík / objednávka)

V košíku resp. v objednávke sa uchovávajú (zobrazujú) informácie o jednotlivých položkách, ktoré môžu byť rôzneho typu. Pod položkou teda rozumieme jednotlivé produkty, spôsob dopravy a platby, darčekové balenie a podobne, pričom daná položka môže byť kladná resp. záporná (v niektorých prípadoch aj nulová). Každá položka obsahuje informáciu o tom, do akej skupiny patrí a danom množstve.

Jednotlivé položky preto zaraďujeme do skupín, pričom každá skupina nám určuje, či položky v skupine sú povinné (či musia byť zahrnuté v košíku) a či môžu byť viacnásobné. Pod viacnásobnosťou rozumieme to, či skupina môže obsahovať len jednu položku (spôsob dopravy) alebo viacej položiek (produkty). Každá skupina je charakterizovaná svojim menom.

V systéme sú momentálne dostupné nasledovné skupiny položiek:

  1. products - jednotlivé produkty v košíku (objednávke). Skupina, ktorá obsahuje viac položiek. Obsahuje informácie o jednotlivých produktoch. Je to povinná skupina, čiže musí obsahovať aspoň jednu položku.
  2. shipping - spôsob dopravy. Skupina obsahuje len jednu položku. Obsahuje informácie o spôsobe dopravy. Je to povinná skupina.
  3. payment_method - spôsob platby. Skupina obsahuje len jednu položku. Obsahuje informácie o spôsobe platby. Je to povinná skupina.
  4. packing - darčekové balenie. Skupina obsahuje len jednu položku. Obsahuje informácie, či sa majú jednotlivé položky (produkty) zabaliť do darčekového balenia. Nie je to povinná položka.
  5. coupon - zľavové kupóny. Skupina obsahuje len jednu položku. Obsahuje informácie o použitom zľavovom kupóne. Nie je to povinná položka.
  6. loyalty - vernostné body. Skupina obsahuje len jednu položku. Obsahuje informácie o množstve použitých vernostných bodov. Nie je to povinná položka.
  7. discounts - podmienené zľavy. Skupina, ktorá obsahuje viac položiek. Obsahuje informácie a jednotlivých zľavách. Nie je to povinná položka.
Comments