Informácie o položkách (košík / objednávka)

Pre všetky skupiny položiek sa používajú rovnaké značky pre získanie informácii o nich:

item_switch

{item_switch="jeden cyklus|druhý cyklus|tretí cyklus"}

"Loopuje" medzi jednotlivými hodnotami, ktoré sú oddelené znakom "|" (pipe).

item_total_count

{item_total_count}

Celkový počet záznamov, ktoré budú zobrazené.

item_count

{item_count}

Poradové číslo výpisu.

item_delete_url

{item_delete_url}

Url adresa pre odstránenie položky z košíka. Používa sa len v značke "košík".

item_name

{item_name}

Názov položky.

item_type_id

{item_type_id}

Typ (skupina) položky.

item_tax_group_id

{item_tax_group_id}

ID daňovej triedy, do ktorej položka patrí.

item_amount

{item_amount}

Množstvo.

item_parent_id

{item_parent_id}

ID nadradenej položky. Napr. ak sa jedná o sekciu "products", tak je tu uložené ID produktu.

item_sku

{item_sku}

SKU danej položky.

item_parent_id_exists

{item_parent_id_exists}

Slúži na otestovanie, či ešte existuje "item_parent_id". Používa sa len pri získavaní informácii z objednávky.

{if item_parent_id_exists} polozka item_parent_id existuje {/if}

item_note

{item_note}

Poznámka k položke.

item_price

{item_price}

Cena položky. Spôsob formátovania cien.

Parameter Summary

{item_price summary="yes"}

Vráti celkovú cenu položky - berie sa do úvahy množstvo. Ak nie je zadaný, zobrazuje sa jednotková cena položky.

item_archive

{item_archive}

Obsahuje archívne informácie o položke, ktoré sú serializované. Vhodné pre použitie do iných modulov.

Značky, ktoré je možné zahrnúť do podmienok

{if item_count} - Aktuálne poradie {if item_total_count} - Počet zobrazených záznamov na stránku - závisí od nastaveného limitu {if item_parent_id_exists} - Otestuje, či ešte existuje pôvodná položka v systéme {if item_parent_id == 2} - ID pôvodnej položky
Comments