Stránkovanie v jednotlivých tagoch

Použitý spôsob stránkovania je spoločný pre väčšinu dostupných tagov.

{exp:kreacommerce:manufacturers paginate="both"} {manufacturer_name} {if paginate} {paginate} {pagination_links} {/paginate} {/if} {/exp:kreacommerce:manufacturers}

Ukážka stránkovania

Parametre

  • paginate="top"

paginate=

paginate="top"

Určuje pozíciu kde sa zobrazí stránkovanie. Defaultne sa stránkovanie zobrazuje na spodku výpisu, kde je použité stránkovanie. Možné hodnoty:

  • top - zobrazuje sa navrchu výpisu
  • both - zobrazuje sa navrchu a naspodku výpisu

Nepárové značky

  • {current_page}
  • {total_pages}
  • {pagination_links}

current_page

{current_page}

Aktuálne zobrazovaná strana.

total_pages

{total_pages}

Celkový počet strán stránkovania.

pagination_links

{pagination_links}

Vytvorenie stránkovania.

Párové značky

  • {paginate}

paginate

{paginate}
	content
{/paginate}

Všetok obsah medzi touto párovou značkou sa zobrazí len vtedy, ak je dostupné stránkovanie.

Comments