Serverové požiadavky

Predstavenie

K prevádzke MEGA eShopov na vašom vlastnom serveri (web hostingu) je potrebné, aby tento spĺňal nasledujúce kritériá:

Systém

 • Unix / Linux
 • ideálne s dennými zálohami systému, súborov a dát
 • plánovač spúšťania skriptov (CRON jobs)

Apache

 • Apache 2
 • ideálne s možnosťou maximálnej konfigurácie web serveru cez .htaccess
 • ideálne s možnosťou alokácie pamäte cez .htaccess
 • s podporou ďalších modulov:
  • mod_ssl
  • mod_rewrite
  • mod_deflate
  • mod_gzip

PHP

 • PHP 5.3+
 • ZEND Guard
 • podpora ďalších modulov:
 • GD library
 • SimpleXML a XML reader
 • memory limit min. 128MB

MySQL

 • MySQL 5.1+
 • plné práva na manipuláciu s tabuľkami:
  • SELECT
  • INSERT
  • UPDATE
  • DELETE
  • CREATE
  • ALTER
  • DROP