Príručka pre developerov‎ > ‎Tagy‎ > ‎

{exp:category_menu:category}

Popis funkcie

Vygeneruje kompletnú štruktúru zadanej kategórie.

{exp:category_menu:category category_group="1" class="categoryMenu" category_url_title="{segment_2}" return="produkty/index"}
     <a href="{category_full_url}"{if '{category_class}' <> ''} class="{category_class}"{/if}>
     {if '{category_image}' <> ''}

          <img src="{category_image}" width="30" height="30" alt="{category_name}" />
     {/if}
     {category_name}

     </a>
{/exp:category_menu:category}


Parametre

 • category_group="1"
 • class="categoryMenu"
 • category_url_title="{segment_2}"
 • return="produkty/index"
 • products_count="yes"

category_group

category_group="1"

Vygeneruje stromovú štruktúru zo zvolenej skupiny kategorii.

class

class="categoryMenu"

Pridá na hlavné "ul" classu.

id

id="categoryMenu"

Pridá na hlavné "ul" ID-čko.

category_url_title

category_url_title="{segment_2}"

Ak daný parameter obsahuje "category_url_title" automaticky označí cestu k danej kategorii. Ak obsahuje "product_url_title" nájde príslušnú kategóriu a tiež označí cestu k danej kategorii.

return

return="category/index"

Šablóna k výpisu produktov k danej kategórie.


Nepárové značky

 • {category_name}
 • {category_full_url}
 • {category_products_count}
 • {category_image}
 • {category_id}
 • {category_description}
 • {custom_class}

category_name

{category_name}

Názov kategórie.

category_full_url

{category_full_url}

Kompletný názov kategórie.

category_products_count

{category_products_count}

Vypíše počet produktov v danej kategórie.

category_image

{category_image}

Obrázok kategórie.

category_id

{category_id}

ID kategórie.

category_description

{category_description}

Popis kategórie.

category_class

{category_class}

Použite classy na "a" ako "active" a "parent" pre možnosť naštýlovať tieto elementy.

Comments