Príručka pre developerov‎ > ‎Tagy‎ > ‎

{exp:kreacommerce:cart}


Zobrazí všetky informácie ohľadom košíka. Získa informácie o jednotlivých položkách (produkty, doprava, platba, ...) a užívateľovi (fakturačná adresa, dodacia adresa, firemné údaje) v košíku.

Parametre

  • nemá žiadne parametre

Nepárové značky

cart_summary_count

{cart_summary_count}

Vráti počet všetkých položiek v košíku, resp. slúži na otestovanie, či je v košíku vložený aspoň jeden produkt:

{if cart_summary_count} kosik nie je prazdny {/if}

Parameter Item_type

{cart_summary_count item_type="products"}

alebo

{cart_summary_count item_type="shipping"}
Získa počet položiek z danej skupiny položiek.

cart_summary_price

{cart_summary_price}

Vráti výslednú cenu všetkých položiek v košíku. Spôsob formátovania cien.

Parameter Item_type

{cart_summary_price item_type="products"}

alebo

{cart_summary_price item_type="shipping" type="taxless"}

Získa výslednú cenu položiek z danej skupiny položiek. Spôsob formátovania cien.

Párové značky

  • {cart_items}

cart_items

{cart_items} Názov: {item_name} Počet kusov: {item_amount} Cena: {item_price} {/cart_items}

Získa informácie o jednotlivých položkách. Používajú sa značky Informácie o položkách.

Parameter Item_type

{cart_items item_type="products"}

alebo

{cart_items item_type="shipping"}

Získa informácie o položkách z danej skupiny položiek. Ak nie je nastavený tento parameter, tak sa zobrazujú informácie o produktoch.

Značky, ktoré je možné zahrnúť do podmienok

{if post_data_status} - Otestuje, či bola zadaná iná adresa doručenia {if company_data_status} - Otestuje, či boli zadané informácie o firme Ostatné informácie o užívateľovi

Comments