Príručka pre developerov‎ > ‎Tagy‎ > ‎

{exp:kreacommerce:cart_form}

Pomocou tohoto formulára vkladáme produkt do košíka.

{exp:kreacommerce:cart_form product_id="{product_id}" return="{segment_1}/{segment_2}"} <input type="text" size="2" value="0" name="amount" /> <input type="submit" value="Vložiť" /> {if no_results} Produkt nie je na predaj. {/if} {/exp:kreacommerce:cart_form}

Formulár obsahuje dva povinné elementy:

1. povinný parameter:

product_id="2"

2. povinný formát HTML:

<input type="text" size="2" value="0" name="amount" />

Pole pre zadanie množstva musí mať nastavené "name" na "amount".

no_results

Ak produkt nie je na predaj, zobrazí sa obsah, ktorí je vložený v podmienke:

{if no_results} content {/if}

Parametre

  • name="cart_form"
  • id="cart"
  • class="cart"
  • product_id="1"
  • return="produkt/detail"

name=

name="cart_form"

Nastaví formuláru dané meno (name).

<form name="cart_form">

id=

id="cart"

Nastaví formuláru dané id.

<form id="cart">

class=

class="cart"

Nastaví formuláru danú class-u.

<form class="cart">

product_id=

product_id="1"

ID produktu, ktorý sa má vložiť do košíka.

return=

return="produkt/detail"

Určuje, kam sa má užívateľ presmerovať po vložení produktu do košíka.

Comments