Príručka pre developerov‎ > ‎Tagy‎ > ‎

{exp:kreacommerce:cart_universal_form}

Univerzálny formulár pre vytvorenie jednotlivých krokov v košíku.

Parametre

 • sections="manufacturer"
 • finish="yes"
 • user_required="user_name"
 • name="cart_universal_form"
 • id="cart"
 • class="cart"
 • return="produkt/detail"

sections=

sections="manufacturer"

Určuje, aké skupiny položiek sa budú vo formuláre odosielať. Ak nezadáme žiadnu sekciu, tak sa bude očakávať, že boli odoslané všetky vytvorené skupiny položiek. Pre oddelenie jednotlivých sekcii, použijeme ako oddeľovač "|" (pipe).

sections="shipping|payment_method"

finish=

finish="yes"

Určuje posledný krok v košíku. Obyčajne sa zvykne použiť vo formulári pre súhrn objednávky.

user_required=

required="user_name"

Určuje povinné polia, ktoré užívateľ musí zadať (pri fakturačnej, dodacej adrese a informáciach o firme). Pre oddelenie jednotlivých polí, použijeme ako oddeľovač "|" (pipe).

required="user_name|user_surname"

Pre ostatné skupiny položiek môžeme tiež definovať povinné položky a to nasledovným spôsobom:

{typ_polozky}_reguired=""

kde {typ_polozky} nahradíme príslušnou skupinou položiek.

shipping_required=""

alebo

payment_method_required=""

name=

name="cart_universal_form"

Nastaví formuláru dané meno (name).

<form name="cart_universal_form">

id=

id="cart"

Nastaví formuláru dané id.

<form id="cart">

class=

class="cart"

Nastaví formuláru danú class-u.

<form class="cart">

return=

return="produkt/detail"

Určuje, kam sa má užívateľ presmerovať po odoslaní formuláru.

Polia, ktoré je možné použiť vo formulári

Informácie o užívateľovi

Fakturačné informácie:

 • user_name - Meno
 • user_surname - Priezvisko
 • user_phone - Telefón
 • user_email - E-mailová adresa
 • user_address - Adresa
 • user_city - Mesto
 • user_zip - PSČ
 • user_country - Krajina

Údaje o adrese doručenia - ak je iná ako fakturačná adresa:

 • post_data_status - Otestuje, či boli zadané informácie o inej adrese doručenia
 • post_name - Meno
 • post_surname - Priezvisko
 • post_phone - Telefón
 • post_email - E-mailová adresa
 • post_address - Adresa
 • post_city - Mesto
 • post_zip - PSČ
 • post_country - Krajina

Informácie o firme:

 • company_data_status - Otestuje, či boli zadané firmené informácie
 • company_name - Názov firmy
 • company_id - 
 • company_tax_id - DIČ
 • company_vat_id - DIČ DPH

Poznámky:

 • note - Klasická poznámka v objednávke
 • add_info_1 - Dodatočná informácia
 • add_info_2 - Dodatočná informácia
 • hidden_note - Skrytá informácia

Informácia o spôsobe dopravy

 • shipping_id - ID spôsobu dopravy

Informácia o spôsobe platby

 • payment_method_id - ID spôsobu platby
Comments