Príručka pre developerov‎ > ‎Tagy‎ > ‎

{exp:kreacommerce:category_children}

Zobrazí základné informácie o podkategóriách danej kategórie.

{exp:kreacommerce:category_children parent_id="1"} Názov: {category_name} <br /> Popis: {category_desc} {/exp:kreacommerce:category_children}

Parametre

 • parent_id="1"

parent_id=

parent_id="1"

Vyhľadá podkategóriu podľa ID rodičovskej kategórie. Ak chceme zobraziť viac konkrétnych podkategórii, použijeme ako oddeľovač "|" (pipe).

parent_id="1|2|3"

Nepárové značky

 • {switch}
 • {total_results}
 • {count}
 • {category_id}
 • {category_group_id}
 • {category_name}
 • {category_url_title}
 • {category_desc}
 • {category_image}
 • {custom_fields}

switch

{switch="jeden cyklus|druhý cyklus|tretí cyklus"}

"Loopuje" medzi jednotlivými hodnotami, ktoré sú oddelené znakom "|" (pipe).

total_results

{total_results}

Celkový počet záznamov, ktoré budú zobrazené.

count

{count}

Poradové číslo výpisu.

category_id

{category_id}

ID kategóorie.

category_group_id

{category_group_id}

ID skupiny, do ktorej kategória patrí.

category_parent_id

{category_parent_id}

ID kategórie rodiča.

category_name

{category_name}

Názov kategórie.

category_url_title

{category_url_title}

Názov kategórie upravený do formy pre použite do url adresy.

category_desc

{category_desc}

Popis kategórie.

category_image

{category_image}

Obrázok kategórie.

custom_fields

{custom_fields}

Užívateľom definované značky

Značky, ktoré je možné zahrnúť do podmienok

{if count == 5} - Aktuálne poradie {if total_result == 35} - Celkový počet vyhovujúcich záznamov {if category_id == 2} - ID kategórie {if category_parent_id == 5} - Id kategórie rodiča {if category_group_id == 1} - ID skupiny kategórie {if category_has_children} - Otestuje, či daná kategória je rodičom inej kategórie
Comments