Príručka pre developerov‎ > ‎Tagy‎ > ‎

{exp:kreacommerce:category_path}

Získa celú cestu ku danej kategórii (breadcrumb).

{exp:kreacommerce:category_path cat_id="1"} Názov: {category_name} <br /> {/exp:kreacommerce:category_path}

Parametre

 • cat_id="1"
 • cat_url_title="url-nazov"

cat_id=

cat_id="1"

Vyhľadá kategóriu podľa jej ID.

cat_url_title=

cat_url_title="url-nazov"

Vyhľadá kategóriu podľa jej "url title".

Nepárové značky

 • {switch}
 • {total_results}
 • {count}
 • {category_id}
 • {category_group_id}
 • {category_name}
 • {category_url_title}
 • {category_desc}
 • {category_image}
 • {custom_fields}

switch

{switch="jeden cyklus|druhý cyklus|tretí cyklus"}

"Loopuje" medzi jednotlivými hodnotami, ktoré sú oddelené znakom "|" (pipe).

total_results

{total_results}

Celkový počet záznamov, ktoré budú zobrazené.

count

{count}

Poradové číslo výpisu.

category_id

{category_id}

ID kategóorie.

category_group_id

{category_group_id}

ID skupiny, do ktorej kategória patrí.

category_parent_id

{category_parent_id}

ID kategórie rodiča.

category_name

{category_name}

Názov kategórie.

category_url_title

{category_url_title}

Názov kategórie upravený do formy pre použite do url adresy.

category_desc

{category_desc}

Popis kategórie.

category_image

{category_image}

Obrázok kategórie.

custom_fields

{custom_fields}

Užívateľom definované značky

Značky, ktoré je možné zahrnúť do podmienok

{if count == 5} - Aktuálne poradie {if total_result == 35} - Celkový počet vyhovujúcich záznamov {if category_id == 2} - ID kategórie {if category_parent_id == 5} - Id kategórie rodiča {if category_group_id == 1} - ID skupiny kategórie

Comments