Príručka pre developerov‎ > ‎Tagy‎ > ‎

{exp:kreacommerce:comments}

Zobrazí príspevky ku danému produktu.

{exp:kreacommerce:comments product_id="1"} Autor: {comment_name} <br /> príspevok: {comment} {/exp:kreacommerce:comments}

Stránkovanie

Popis vytvorenia stránkovania.

Parametre

 • product_id="1"
 • comment_id="10"
 • author_id="7"
 • username="admin"
 • email="name@host.dtd"
 • order_by="line_id"
 • sort="asc"
 • limit="30"

product_id=

product_id="1"

Vyhľadá príspevky podľa ID produktu.

comment_id=

comment_id="1"

Vyhľadá príspevok podľa ID. Ak chceme zobraziť viac konkrétnych príspevkov, použijeme ako oddeľovač "|" (pipe).
comment_id="1|2|3"

author_id=

author_id="1"

Vyhľadá príspevok podľa ID autora. Ak chceme zobraziť viac konkrétnych príspevkov, použijeme ako oddeľovač "|" (pipe).

author_id="1|2|3"

username=

username="admin"

Vyhľadá príspevok podľa username.

email=

email="name@host.dtd"

Vyhľadá príspevok podľa emailovej adresy. Ak chceme zobraziť viac konkrétnych príspevkov, použijeme ako oddeľovač "|" (pipe).

email="name@host.dtd|name2@host.dtd|name3@host.dtd"

dynamic=

dynamic="on"

Ak je nastavená hodnota na "on", tak pri výpise sa berie do úvahy stránkovanie (berie sa do úvahy URL adresa). Ak je hodnota nastavená na "off", zobrazia sa všetky záznamy.

order_by=

order_by="comment_id"

Usporiadanie výpisu podľa zadaného kľúča. Usporiadavať je možné na základe týchto kľúčov:

 • comment_id - podľa ID príspevku
 • comment_date - podľa dátumu pridania
 • comment_rating - podľa hodnodtenia

sort=

sort="asc"

Usporiadanie výpisu vzostupne alebo zostupne. Defaultne je nastavená hodnota na "asc". Možné hodnoty:

 • asc - vzostupne
 • desc - zostupne

limit=

limit="30"

Určuje, koľko záznamov sa má zobraziť. Defaultne sa zobrazuje 30 záznamov.

Nepárové značky

 • {switch}
 • {total_results}
 • {count}
 • {total_count}
 • {comment_id}
 • {comment_product_id}
 • {comment_status}
 • {comment_name}
 • {comment_email}
 • {comment_url}
 • {comment_rating}
 • {comment}
 • {comment_author_id}
 • {comment_date}

switch

{switch="jeden cyklus|druhý cyklus|tretí cyklus"}

"Loopuje" medzi jednotlivými hodnotami, ktoré sú oddelené znakom "|" (pipe).

total_results

{total_results}

Celkový počet záznamov, ktoré budú zobrazené.

count

{count}

Poradové číslo výpisu.

total_count

{if total_count < 3} content {/if}

Počet príspevkov zobrazených v jednom cykle.

comment_id

{comment_id}

ID príspevku.

comment_product_id

{comment_product_id}

ID produktu, ktorému patrí príspevok.

comment_status

{comment_status}

Status príspevku.

comment_name

{comment_name}

Meno autora príspevku

comment_email

{comment_email}

Emailová adresa autora.

comment_url

{comment_url}

URL adresa autora.

comment_rating

{comment_rating}

Hodnodtenie autora.

comment

{comment}

Príspevok autora.

comment_author_id

{comment_author_id}

ID autora ak pridal hodnodtenie ako prihlásený užívateľ.

comment_date

{comment_date format="d.m.Y"}

Dátum vytvorenia príspevku. Predvolený formát: dd.mm.rrrr, hh:mm.

Značky, ktoré je možné zahrnúť do podmienok

{if count == 5} - Aktuálne poradie {if total_count == 35} - Počet zobrazených záznamov na stránku - závisí od nastaveného limitu {if total_result == 35} - Celkový počet vyhovujúcich záznamov {if paginate} - Otestovanie, či je potrebné stránkovanie {if current_page == 2} - Aktuálna stránka pri stránkovaní {if total_pages == 5} - Celkový počet stránok pri stránkovaní {if comment_id == 2} - ID príspevku {if comment_product_id == 2} - ID produktu, ktorému patrí príspevok {if comment_author_id == 1} - ID autora prípevku, ak ho pridal ako prihlásený {if comment_status == 2} - Status príspevku {if comment_rating == 2} - Hodnodtenie

Comments