Príručka pre developerov‎ > ‎Tagy‎ > ‎

{exp:kreacommerce:compare_products}

Zobrazí produkty zaradené do porovnávania.

{exp:kreacommerce:compare_products} ID produktu: {product_id} <br /> {/exp:kreacommerce:compare_products}

Parametre

  • bez parametrov

Nepárové značky

  • {switch}
  • {compare_product_switch}
  • {total_results}
  • {count}
  • {product_id}

switch

{switch="jeden cyklus|druhý cyklus|tretí cyklus"}

"Loopuje" medzi jednotlivými hodnotami, ktoré sú oddelené znakom "|" (pipe).

compare_product_switch

{compare_product_switch="jeden cyklus|druhý cyklus|tretí cyklus"}

"Loopuje" medzi jednotlivými hodnotami, ktoré sú oddelené znakom "|" (pipe). Alias pre switch.

total_results

{total_results}

Celkový počet záznamov, ktoré budú zobrazené.

count

{count}

Poradové číslo výpisu.

product_id

{product_id}

ID produktu.

Značky, ktoré je možné zahrnúť do podmienok

{if count == 5} - Aktuálne poradie {if total_result == 35} - Celkový počet vyhovujúcich záznamov {if product_id == 2} - ID produktu
Comments