Príručka pre developerov‎ > ‎Tagy‎ > ‎

{exp:kreacommerce:compare_products_form}

Vytvorenie formulára pre pridanie produktu do porovnavania produktov.

{exp:kreacommerce:compare_products_form return_add="{segment_1}/{segment_2}"} {/exp:kreacommerce:compare_products_form}

Parametre

  • name="porovnanie_form"
  • id="porovnanie"
  • class="porovnanie"
  • return_add="porovnanie/index"
  • return_remove = "porovnanie/remove"
  • product_id = "7"
  • limit = "5"

name=

name="porovnanie_form"

Nastaví formuláru dané meno (name).
<form name="porovnanie_form">

id=

id="porovnanie"

Nastaví formuláru dané id.
<form id="porovnanie">

class=

class="porovnanie"

Nastaví formuláru danú class-u.
<form class="porovnanie">

return_add=

return_add="porovnanie/index"

Určuje, kam sa má užívateľ presmerovať po vložení produktu do porovnávania.

return_remove=

return_remove="porovnanie/remove"

Určuje, kam sa má užívateľ presmerovať po odobraní produktu do porovnávania.

product_id=

product_id="7"

ID produktu, ktorý sa má vložiť do porovnávania.

limit=

limit="5"

Maximálny počet produktov určených pre porovnanie.

Značky, ktoré je možné zahrnúť do podmienok

{if is_compare_product} - Otestuje, či je produkt už zaradený do porovnávania
Comments