Príručka pre developerov‎ > ‎Tagy‎ > ‎

{exp:kreacommerce:coupon}

Vytvorenie formulára pre zadanie zľavového kupónu.

{exp:kreacommerce:coupon name="form"} <label>Kód kupónu</label> <input type="text" value="" name="coupon" /> <input type="submit" value="Odoslať" /> {/exp:kreacommerce:coupon}

Parametre

  • name="form"
  • id="form"
  • class="form"
  • return="form/index"

name=

name="form"

Nastaví formuláru dané meno (name).

<form name="form">

id=

id="form"

Nastaví formuláru dané id.

<form id="form">

class=

class="form"

Nastaví formuláru danú class-u.

<form class="form">

return=

return="form/index"

Určuje, kam sa má užívateľ presmerovať po odoslaní formulára.

Polia, ktoré je možné použiť vo formulári

  • coupon - Kód zľavového kupónu
Comments