Príručka pre developerov‎ > ‎Tagy‎ > ‎

{exp:kreacommerce:discount_subjects}

Popis funkcie

Zobrazí v detaile produktu informácie o tých zľavách, ktoré je možné nákupom uvedeného produktu získať, resp. splniť aspoň časť podmienok potrebných na ich získanie.

{exp:kreacommerce:discount_subjects product_id="{embed:product_id}" show_used="yes"}
{discounts}
    <div>
        <strong>{count}. {discount_name}</strong>
        <p>Informácie: {informations}</p>
        <p>Promo: {promo}</p>
    </div>
{/discounts}
{/exp:kreacommerce:discount_subjects}

Parametre

 • product_id="15"
 • discount_type="product_value|order_value"
 • show_used="yes"

product_id

Povinný parameter - Identifikuje produkt, ku ktorému sa uvedené zľavy vzťahujú.

discount_type

Defaultne sa zobrazujú všetky aktuálne súvisiace zľavy. Je však možné vyfiltrovať, o ktoré z nich máme záujem. Podmiené zľavy existujú v štyroch podobách:

 • order_value - výsledkom zľavy je hodnotová zľava na objednávku
 • order_percentage - výsledkom zľavy je percentuálna zľava na objednávku
 • product_percentage - výsledkom zľavy je percentuálna zľava najlacnejší produkt z vybranej množiny produktov
 • product_value - výsledkom zľavy je získanie zvýhodného produktu

show_used

Defaultne sa zobrazujú len také zľavy, ktoré užívateľovi ešte neboli aplikované. Ak chceme zobraziť aj už aplikované zľavy, je potrebné povoliť tento parameter naplnením hodnotou "yes".

Párové značky

discounts

{discounts}{discount_name}<br />{/discounts}

Vypisuje hlášky v cykle, vďaka čomu je možné ľubovoľne naštýlovať vizualizáciu oznamov.

Nepárové značky

 • {discount_id}
 • {discount_name}
 • {discount_type}
 • {informations}
 • {promo}
 • {count}

discount_id

{discount_id}

Id zľavy.

discount_name

{discount_name}

Názov zľavy

discount_type

{discount_type}

Typ zľavy: product_percentage, product_value, order_value, order_percentage

informations

{informations}

Informácie o zľave, popis zľavy.

promo

{promo}

Typ zľavy: product_percentage, product_value, order_value, order_percentage

count

{count}

Poradové číslo výpisu.

Značky, ktoré je možné zahrnúť do podmienok

{if count == 5}

Aktuálne poradie

{if informations}

Ak sú zadané informácie o zľave ...

{if discount_type=="product_percentage"}

Ak ide o zľavu, ktorej výsledkom je získanie darčeka...

Comments