Príručka pre developerov‎ > ‎Tagy‎ > ‎

{exp:kreacommerce:dropdown_limit}

Vygenerovanie rozbaľovacieho zoznamu pre nastavenie maximálneho počtu zobrazovaných produktov.

{exp:kreacommerce:dropdown_limit limit="15|30|60" name="obmedzenie" class="form"}

Výsledok:

<select name="obmedzenie" class="form"> <option value="15">15</option> <option value="30">30</option> <option value="60">60</option> </select>

Parametre

  • name="form"
  • id="form"
  • class="form"
  • limit="15"

name=

name="form"

Nastaví formuláru dané meno (name).

<form name="form">

id=

id="form"

Nastaví formuláru dané id.

<form id="form">

class=

class="form"

Nastaví formuláru danú class-u.

<form class="form">

limit=

limit="1"

Limit pre výpis produktov. Ak chceme použiť viacero možností, použijeme ako oddeľovač "|" (pipe).

limit="10|20|30"
Comments