Príručka pre developerov‎ > ‎Tagy‎ > ‎

{exp:kreacommerce:dropdown_orderby}

Vygenerovanie rozbaľovacieho zoznamu pre usporiadanie produktov na stránke.

{exp:kreacommerce:dropdown_orderby title="Možnosť1|Možnosť2|Možnosť3" orderby="product_id|product_name|rand" sort="asc|desc|asc" name="usporiadanie" class="form"}

Počet zadaných možností v parametroch TITLE, ORDERBY a SORT musí byť zhodný.

Výsledok:

<select name="usporiadanie" class="form"> <option value="product_id|asc">Možnosť1</option> <option value="product_name|desc">Možnosť2</option> <option value="rand|asc">Možnosť3</option> </select>

Parametre

 • name="form"
 • id="form"
 • class="form"
 • title="Možnosť"
 • orderby="product_id"
 • sort="asc"

name=

name="form"

Nastaví formuláru dané meno (name).

<form name="form">

id=

id="form"

Nastaví formuláru dané id.

<form id="form">

class=

class="form"

Nastaví formuláru danú class-u.

<form class="form">

title=

title="Možnosť"

Popis, ktorý sa bude zobrazovať užívateľovi. Ak chceme použiť viacero možností, použijeme ako oddeľovač "|" (pipe).

title="Možnosť1|Možnosť2|Možnosť3"

orderby=

orderby="product_id"

Polia, podľa ktorých sa má usporiadavať. Ak chceme použiť viacero možností, použijeme ako oddeľovač "|" (pipe).

orderby="product_id|product_name|rand"

Usporiadavať je možné na základe týchto kľúčov:

 • product_id - podľa ID produktu
 • sku - podľa SKU
 • product_name - podľa názvu
 • product_is_popular - podľa príznaku "Obľúbený"
 • price - podľa ceny
 • flag_1 - podľa prvého príznaku (príznak "Novinka")
 • flag_2 - podľa druhého príznaku (príznak "Akcia")
 • flag_3 - podľa tretieho príznaku (príznak "Výpredaj")
 • flag_4 - podľa štvrtého príznaku
 • flag_5 - podľa piateho príznaku
 • flag_new - alias pre priznak flag_1
 • flag_promo - alias pre priznak flag_2
 • flag_sale - alias pre priznak flag_3
 • rand - náhodne
 • edit_date - podľa dátumu upravenia
 • best_sellers - najpredávanejšie produkty

sort=

sort="asc"

Smer usporiadania. Ak chceme použiť viacero možností, použijeme ako oddeľovač "|" (pipe).

sort="asc|desc|asc"
Comments