Príručka pre developerov‎ > ‎Tagy‎ > ‎

{exp:kreacommerce:filters_form}

Vytvorenie formulára pre filtrovanie produktov.

{exp:kreacommerce:filters_form return="{segment_1}/{segment_2}"} <input type="text" value="" name="keywords" /> <select name="category"> <option value="1">Kategória 1</option> <option value="2">Kategória 2</option> <option value="3">Kategória 3</option> </select> <input type="submit" value="Odoslať" /> {/exp:kreacommerce:filters_form}

Parametre

 • name="filter_form"
 • id="filter"
 • class="filter"
 • return="filter/index"

name=

name="filter_form"

Nastaví formuláru dané meno (name).

<form name="filter_form">

id=

id="filter"

Nastaví formuláru dané id.

<form id="filter">

class=

class="filter"

Nastaví formuláru danú class-u.

<form class="filter">

return=

return="filter/index"

Určuje, kam sa má užívateľ presmerovať po zadaní jednotlivých položiek filtra.

Poznámka:

Do parametra RETURN je potrebné zadať takú stránku, na ktorej sa nachádza značka {exp:kreacommerce:products} s nastaveným parametrom: advanced_filter="yes".

Nepárové značky

 • {reset_filter}
 • {keywords}
 • {min_price}
 • {max_price}

reset_filter

<a href="{reset_filter}"> Zrušiť filter </a>

Vygeneruje URL adresu pre zrušenie filtra.

keywords

{keywords}

Zadaný kľúčový reťazec.

min_price

{min_price}

Zadaná minimálna cena.

max_price

{max_price}

Zadaná maximálna cena.

Polia, ktoré je možné použiť vo formulári

 • category - Filtrovanie podľa ID kategórie
 • manufacturer - Filtrovanie podľa ID značky
 • line - Filtrovanie podľa ID línie
 • serie - Filtrovanie podľa ID série
 • keywords - Filtrovanie podľa kľúčových slov
 • min_price - Filtrovanie od určitej sumy
 • max_price - Filtrovanie do určitej sumy

Značky, ktoré je možné zahrnúť do podmienok

{if category == 1} - Otestuje, či je nastavené daná kategória {if manufacturer == 1} - Otestuje, či je nastavené daná značka {if line == 1} - Otestuje, či je nastavené daná línia {if serie == 1} - Otestuje, či je nastavené daná séria {if set_filter} - Otestuje, či je nastavený filter

Comments