Príručka pre developerov‎ > ‎Tagy‎ > ‎

{exp:kreacommerce:last_visit_products}

Popis funkcie

Zobrazí produkty zaradené do porovnávania.

{exp:kreacommerce:last_visit_products}
ID produktu: {product_id} <br />
{/exp:kreacommerce:last_visit_products}

Parametre

  • limit="5"
  • ofset="2"

limit

limit="5"

Počet produktov, ktoré sa majú vypísať.

offset

offset="2"

Určuje, od ktorého prvku sa začne vypisovať (posunutie / preskočenie prvkov).

Nepárové značky

  • {switch}
  • {last_visited_product_switch}
  • {total_results}
  • {count}
  • {product_id}

switch

{switch="jeden cyklus|druhý cyklus|tretí cyklus"}

"Loopuje" medzi jednotlivými hodnotami, ktoré sú oddelené znakom "|" (pipe).

last_visited_product_switch

{last_visited_product_switch="jeden cyklus|druhý cyklus|tretí cyklus"}

"Loopuje" medzi jednotlivými hodnotami, ktoré sú oddelené znakom "|" (pipe). Alias pre switch.

total_results

{total_results}

Celkový počet záznamov, ktoré budú zobrazené.

count

{count}

Poradové číslo výpisu.

product_id

{product_id}

ID produktu.

Značky, ktoré je možné zahrnúť do podmienok

{if count == 5}

Aktuálne poradie

{if total_result == 35}

Celkový počet vyhovujúcich záznamov

{if product_id == 2}

ID produktu

Comments