Príručka pre developerov‎ > ‎Tagy‎ > ‎

{exp:kreacommerce:meta}


Popis

Tag slúži na vygenerovanie časti HTML hlavičky, ktorá sa bude zobrazovať na stránke s detailom produktu.

Parametre

product_url_title=

URL title produktu

keywords=

Hodnota, ktorá sa vloži v tom prípade, ak produkt nemá zadané žiadne META keywords

description=

Hodnota, ktorá sa vloži v tom prípade, ak produkt nemá zadané žiadne META description

robots=

Hodnota, ktorá sa vloži v tom prípade, ak produkt nemá zadané žiadne META robots

title=

Hodnota, ktorá sa vloži v tom prípade, ak produkt nemá zadané žiadne title v nastaveniach SEO produktu

Ukážka

{if segment_1=="produkt"}
	{exp:kreacommerce:meta product_url_title="{segment_2}" title="{embed:title}" robots="noodp"}
        {/exp:kreacommerce:meta} {if:else} <title>{embed:title}</title> <meta name="robots" content="noodp" /> {if embed:description}<meta name="description" content="{embed:description}" />{/if} {if embed:keywords}<meta name="keywords" content="{embed:keywords}" />{/if} {/if}

Pri detaile produktu bude HTML hlavička rozparsovaná naledovne:

<meta name="robots" content="noindex,follow" />
<meta name="keywords" content="lacny parfem,vona,parfum" />
<meta name="description" content="Vôňa tohoto leta" />
<title>Calvin Klein Euphoria už od 5&euro;</title>
<link rel="image_src" href="http://moj.eshop.sk/images/products/obr.jpg" />
Comments