Príručka pre developerov‎ > ‎Tagy‎ > ‎

{exp:kreacommerce:order}

Zobrazí všetky informácie ohľadom objednávky. Získa informácie o jednotlivých položkách (produkty, doprava, platba, ...) a užívateľovi (fakturačná adresa, dodacia adresa, firemné údaje) v objednávke.

Parametre

  • order_id="1"
  • hash="b2e8a0ab862f555f80029fa2302a86a8"

order_id=

order_id="1"

ID objednávky, z ktorej sa majú získať informácie.

hash=

hash="b2e8a0ab862f555f80029fa2302a86a8"

Hash objednávky, z ktorej sa majú získať informácie

Nepárové značky

order_summary_count

{order_summary_count}

Vráti počet všetkých položiek v objednávke, resp. slúži na otestovanie, či je v objednávke vložený aspoň jeden produkt:

{if order_summary_count} objednavka nie je prazdna {/if}

Parameter Item_type

{order_summary_count item_type="products"}

alebo

{order_summary_count item_type="shipping"}

Získa počet položiek z danej skupiny položiek.

order_summary_price

{order_summary_price}

Vráti výslednú cenu všetkých položiek v objednávke. Spôsob formátovania cien.

Parameter Item_type

{order_summary_price item_type="products"}

alebo

{order_summary_price item_type="shipping" type="taxless"}

Získa výslednú cenu položiek z danej skupiny položiek. Spôsob formátovania cien.

Informácie o užívateľovi

Získa informácie o fakturačnej, dodacej adrese a údajoch o firme. Používajú sa značky Informácie o užívateľovi a nasledovné:

is_paid

{is_paid}

Otestuje, či bola objednávka zaplatená.

{if is_paid} objednavka bola zaplatena {/if}

member_id

{member_id}

ID užívateľa, ktorý vytvoril objednávku. Ak to bol neregistrovaný užívateľ, vráti prázdny reťazec.

hash

{hash}

Získa HASH objednávky.

status_id

{status_id}

ID statusu , v ktorom sa nachádza objednávka.

constant_symbol

{constant_symbol}

Konštantný symbol.

variable_symbol

{variable_symbol}

Variabilný symbol.

specific_symbol

{specific_symbol}

Špecifický symbol.

tracking_number

{tracking_number}

Číslo balíka.

order_date

{order_date}

Dátum vytvorenia objednávky (dd.mm.rrrr).

edit_date

{edit_date}

Dátum upravenia objednávky (dd.mm.rrrr).

Párové značky

  • {order_items}

order_items

{order_items} Názov: {item_name} Počet kusov: {item_amount} Cena: {item_price} {/order_items}

Získa informácie o jednotlivých položkách. Používajú sa značky Informácie o položkách.

Parameter Item_type

{order_items item_type="products"}

alebo

{order_items item_type="shipping"}

Získa informácie o položkách z danej skupiny položiek. Ak nie je nastavený tento parameter, tak sa zobrazujú informácie o produktoch.

Značky, ktoré je možné zahrnúť do podmienok

{if post_data_status} - Otestuje, či bola zadaná iná adresa doručenia {if company_data_status} - Otestuje, či boli zadané informácie o firme {if is_paid} - Otestuje, či bola objednávka už uhradená {if status_id == 1} - Status objednávky Ostatné informácie o užívateľovi
Comments