Príručka pre developerov‎ > ‎Tagy‎ > ‎

{exp:kreacommerce:orders}

Získa všetky objednávky aktuálne prihláseného užívateľa.

{exp:kreacommerce:orders} {exp:kreacommerce:order order_id="{order_id}"} content {/exp:kreacommerce:order} {/exp:kreacommerce:orders}

Parametre

  • nemá žiadne parametre

Nepárové značky

  • {switch}
  • {total_results}
  • {count}
  • {order_id}

switch

{switch="jeden cyklus|druhý cyklus|tretí cyklus"}

"Loopuje" medzi jednotlivými hodnotami, ktoré sú oddelené znakom "|" (pipe).

total_results

{total_results}

Celkový počet záznamov, ktoré budú zobrazené.

count

{count}

Poradové číslo výpisu.

order_id

{order_id}

ID objednávky.

Značky, ktoré je možné zahrnúť do podmienok

{if count == 5} - Aktuálne poradie {if total_result == 35} - Celkový počet vyhovujúcich záznamov {if order_id == 1} - ID objednávky
Comments