Príručka pre developerov‎ > ‎Tagy‎ > ‎

{exp:kreacommerce:packings}

Zobrazí informácie o darčekových baleniach.

{exp:kreacommerce:packings packing_id="1"} Názov: {packing_name} <br /> Popis: {packing_desc} {/exp:kreacommerce:packings}

Stránkovanie

Popis vytvorenia stránkovania.

Parametre

 • packing_id="1"
 • dynamic="off"
 • order_by="packing_id"
 • sort="asc"
 • limit="30"

packing_id=

packing_id="1"

Vyhľadá darčekové balenie podľa jeho ID. Ak chceme zobraziť viac konkrétnych darčekových balení, použijeme ako oddeľovač "|" (pipe).

packing_id="1|2|3"

dynamic=

dynamic="on"

Ak je nastavená hodnota na "on", tak pri výpise sa berie do úvahy stránkovanie (berie sa do úvahy URL adresa). Ak je hodnota nastavená na "off", zobrazia sa všetky záznamy.

order_by=

order_by="packing_id"
Usporiadanie výpisu podľa zadaného kľúča. Usporiadavať je možné na základe týchto kľúčov:
 • packing_id - podľa ID darčekového balenia
 • packing_name - podľa názvu
 • packing_order - podľa vlastného usporiadania

sort=

sort="asc"
Usporiadanie výpisu vzostupne alebo zostupne. Defaultne je nastavená hodnota na "asc". Možné hodnoty:
 • asc - vzostupne
 • desc - zostupne

limit=

limit="30"

Určuje, koľko záznamov sa má zobraziť. Defaultne sa zobrazuje 30 záznamov.

Nepárové značky

 • {switch}
 • {total_results}
 • {count}
 • {total_count}
 • {packing_id}
 • {packing_name}
 • {packing_short}
 • {packing_desc}
 • {packing_status}
 • {packing_tax_group_id}
 • {packing_price}

switch

{switch="jeden cyklus|druhý cyklus|tretí cyklus"}
"Loopuje" medzi jednotlivými hodnotami, ktoré sú oddelené znakom "|" (pipe).

total_results

{total_results}
Celkový počet záznamov, ktoré budú zobrazené.

count

{count}
Poradové číslo výpisu.

total_count

{if total_count < 3} content {/if}
Počet príspevkov zobrazených v jednom cykle.

packing_id

{packing_id}
ID darčekového balenia.

packing_name

{packing_name}
Názov darčekového balenia.

packing_short

{packing_short}
Skratka darčekového balenia.

packing_desc

{packing_desc}
Popis darčekového balenia.

packing_status

{packing_status}
Vráti status darčekového balenia. "1" darčeokové balenie je zobrazované, "0" darčekové balenie nie je zobrazované.

packing_tax_group_id

{packing_tax_group_id}
ID daňovej skupiny, do ktorej patrí darčekové balenie.

packing_price

{packing_price}

Cena darčekového balenia. Spôsob formátovania cien.

Značky, ktoré je možné zahrnúť do podmienok

{if count == 5} - Aktuálne poradie {if total_count == 35} - Počet zobrazených záznamov na stránku - závisí od nastaveného limitu {if total_result == 35} - Celkový počet vyhovujúcich záznamov {if paginate} - Otestovanie, či je potrebné stránkovanie {if current_page == 2} - Aktuálna stránka pri stránkovaní {if total_pages == 5} - Celkový počet stránok pri stránkovaní {if packing_id == 2} - ID darčekového balenia {if packing_status == 1} - Status darčekového balenia
Comments