Príručka pre developerov‎ > ‎Tagy‎ > ‎

{exp:kreacommerce:parameters}

Zobrazí základné informácie o jednotlivých parametroch daného produktu.

{exp:kreacommerce:parameters product_id="1"} Názov: {parameter_product_name} <br /> EAN: {parameter_ean} {/exp:kreacommerce:parameter}

Stránkovanie

Popis vytvorenia stránkovania.

Parametre

 • product_id="1"
 • product_url_title="url-nazov"
 • dynamic="off"
 • order_by="parameter_id"
 • sort="asc"
 • limit="30"

product_id=

product_id="1"

Vyhľadá parametre pre daný produkt podľa jeho ID. Ak chceme zobraziť viac konkrétnych produktov, použijeme ako oddeľovač "|" (pipe).

product_id="1|2|3"

product_url_title=

product_url_title="url-nazov"

Vyhľadá parametre produktu podľa jeho "url title". Ak chceme zobraziť viac konkrétnych produktov, použijeme ako oddeľovač "|" (pipe).

product_url_title="url-nazov|iny-url-nazov|dalsi-url-nazov"

dynamic=

dynamic="on"

Ak je nastavená hodnota na "on", tak pri výpise sa berie do úvahy stránkovanie (berie sa do úvahy URL adresa). Ak je hodnota nastavená na "off", zobrazia sa všetky záznamy.

order_by=

order_by="parameter_id"

Usporiadanie výpisu podľa zadaného kľúča. Usporiadavať je možné na základe týchto kľúčov:

 • parameter_id - podľa ID parametru
 • parameter_name - podľa názvu

sort=

sort="asc"

Usporiadanie výpisu vzostupne alebo zostupne. Defaultne je nastavená hodnota na "asc". Možné hodnoty:

 • asc - vzostupne
 • desc - zostupne

limit=

limit="30"

Určuje, koľko záznamov sa má zobraziť. Defaultne sa zobrazuje 30 záznamov.

Nepárové značky

 • {switch}
 • {total_results}
 • {count}
 • {total_count}
 • {parameter_ean}
 • {parameter_name}
 • {parameter_value}
 • {parameter_product_name}
 • {parameter_product_short_desc}
 • {parameter_product_desc}

switch

{switch="jeden cyklus|druhý cyklus|tretí cyklus"}

"Loopuje" medzi jednotlivými hodnotami, ktoré sú oddelené znakom "|" (pipe).

total_results

{total_results}

Celkový počet záznamov, ktoré budú zobrazené.

count

{count}

Poradové číslo výpisu.

total_count

{if total_count < 3} content {/if}

Počet príspevkov zobrazených v jednom cykle.

parameter_ean

{parameter_ean}

EAN produktu.

parameter_name

{parameter_name}

Názov voliteľného parametra.

parameter_value

{parameter_value}

Hodnota voliteľného parametra.

parameter_product_name

{parameter_product_name}

Názov produktu.

parameter_product_short_desc

{parameter_product_short_desc}

Krátky popis produktu.

parameter_product_desc

{parameter_product_desc}

Popis produktu.

Párové značky

 • {parameter_product_images}

parameter_product_images

{parameter_product_images} <img scr="{file_url}" title="{file_title}" /> {/parameter_product_images}

Vráti obrázky produktu.

Parameter Limit

{parameter_product_images limit="5"}

Nastavuje počet, koľko obrázkov sa má zobraziť.

Parameter Offset

{parameter_product_images offset="2"}

Určuje, od ktorého prvku sa začne vypisovať (posunutie / preskočenie prvkov).

file_switch

{file_switch="jeden cyklus|druhý cyklus|tretí cyklus"}

"Loopuje" medzi jednotlivými hodnotami, ktoré sú oddelené znakom "|" (pipe).

file_count

{file_count}

Poradové číslo výpisu.

file_total_count

{file_total_count}

Celkový počet zobrazených súborov.

file_name

{file_name}

Názov súboru (File name).

file_title

{file_title}

Popisok súboru (File title).

file_url

{file_url}

Kompletná url adresa k súboru.

file_suffix

{file_suffix}

Vráti typ koncovku (typ) súboru (napr.: jpg, gif, pdf, doc...).

Značky, ktoré je možné zahrnúť do podmienok

{if count == 5} - Aktuálne poradie {if total_count == 35} - Počet zobrazených záznamov na stránku - závisí od nastaveného limitu {if total_result == 35} - Celkový počet vyhovujúcich záznamov {if paginate} - Otestovanie, či je potrebné stránkovanie {if current_page == 2} - Aktuálna stránka pri stránkovaní {if total_pages == 5} - Celkový počet stránok pri stránkovaní {if parameter_image} - Otestuje, či existujú nejaké obrázky
Comments