Príručka pre developerov‎ > ‎Tagy‎ > ‎

{exp:kreacommerce:payment_methods}

Zobrazí informácie o spôsobe platby.fff

{exp:kreacommerce:payment_methods payment_method_id="1"} Názov: {payment_method_name} <br /> Popis: {payment_method_desc} {/exp:kreacommerce:payment_methods}

Stránkovanie

Popis vytvorenia stránkovania.

Parametre

 • payment_method_id="1"
 • dynamic="off"
 • order_by="payment_method_id"
 • sort="asc"
 • limit="30"

payment_method_id=

payment_method_id="1"

Vyhľadá spôsob platby podľa jej ID. Ak chceme zobraziť viac konkrétnych spôsobov platby, použijeme ako oddeľovač "|" (pipe).

payment_method_id="1|2|3"

dynamic=

dynamic="on"

Ak je nastavená hodnota na "on", tak pri výpise sa berie do úvahy stránkovanie (berie sa do úvahy URL adresa). Ak je hodnota nastavená na "off", zobrazia sa všetky záznamy.

order_by=

order_by="payment_method_id"

Usporiadanie výpisu podľa zadaného kľúča. Usporiadavať je možné na základe týchto kľúčov:

 • payment_method_id - podľa ID spôsobu platby
 • payment_method_name - podľa názvu
 • payment_method_order - podľa vlastného usporiadania

sort=

sort="asc"

Usporiadanie výpisu vzostupne alebo zostupne. Defaultne je nastavená hodnota na "asc". Možné hodnoty:

 • asc - vzostupne
 • desc - zostupne

limit=

limit="30"

Určuje, koľko záznamov sa má zobraziť. Defaultne sa zobrazuje 30 záznamov.

Nepárové značky

 • {switch}
 • {total_results}
 • {count}
 • {total_count}
 • {payment_method_id}
 • {payment_method_name}
 • {payment_method_short}
 • {payment_method_desc}
 • {payment_method_status}
 • {payment_method_tax_group_id}
 • {payment_method_price}

switch

{switch="jeden cyklus|druhý cyklus|tretí cyklus"}

"Loopuje" medzi jednotlivými hodnotami, ktoré sú oddelené znakom "|" (pipe).

total_results

{total_results}

Celkový počet záznamov, ktoré budú zobrazené.

count

{count}

Poradové číslo výpisu.

total_count

{if total_count < 3} content {/if}

Počet príspevkov zobrazených v jednom cykle.

payment_method_id

{payment_method_id}

ID spôsobu platby.

payment_method_name

{payment_method_name}

Názov spôsobu platby.

payment_method_short

{payment_method_short}

Skratka spôsobu platby.

payment_method_desc

{payment_method_desc}

Popis spôsobu platby.

payment_method_status

{payment_method_status}

Vráti status spôsobu platby. "1" spôsob platby je zobrazovaný, "0" spôsob platby nie je zobrazovaný.

payment_method_tax_group_id

{payment_method_tax_group_id}

ID daňovej skupiny, do ktorej patrí spôsob platby.

payment_method_price

{payment_method_price}

Cena spôsobu dopravy. Spôsob formátovania cien.

Párové značky

 • {payment_method_images}

payment_method_images

{payment_method_images} <img scr="{file_url}" title="{file_title}" /> {/payment_method_images}

Vráti obrázky spôsobu platby.

Parameter Limit

{payment_method_images limit="5"}

Nastavuje počet, koľko obrázkov sa má zobraziť.

Parameter Offset

{payment_method_images offset="2"}

Určuje, od ktorého prvku sa začne vypisovať (posunutie / preskočenie prvkov).

file_switch

{file_switch="jeden cyklus|druhý cyklus|tretí cyklus"}

"Loopuje" medzi jednotlivými hodnotami, ktoré sú oddelené znakom "|" (pipe).

file_count

{file_count}

Poradové číslo výpisu.

file_total_count

{file_total_count}

Celkový počet zobrazených súborov.

file_name

{file_name}

Názov súboru (File name).

file_title

{file_title}

Popisok súboru (File title).

file_url

{file_url}

Kompletná url adresa k súboru.

file_suffix

{file_suffix}

Vráti typ koncovku (typ) súboru (napr.: jpg, gif, pdf, doc...).

Značky, ktoré je možné zahrnúť do podmienok

{if count == 5} - Aktuálne poradie {if total_count == 35} - Počet zobrazených záznamov na stránku - závisí od nastaveného limitu {if total_result == 35} - Celkový počet vyhovujúcich záznamov {if paginate} - Otestovanie, či je potrebné stránkovanie {if current_page == 2} - Aktuálna stránka pri stránkovaní {if total_pages == 5} - Celkový počet stránok pri stránkovaní {if payment_mnethod_id == 2} - ID spôsobu platby {if payment_mnethod_status == 1} - Status spôsobu platby {if payment_mnethod_images} - Otestovanie, či existujú nejaké obrázky {if payment_mnethod_images_total_count} - Celkový počet obrázkov
Comments