Príručka pre developerov‎ > ‎Tagy‎ > ‎

{exp:kreacommerce:products}

Obsah

 1. 1 Stránkovanie
 2. 2 Parametre
  1. 2.1 product_id=
  2. 2.2 product_url_title=
  3. 2.3 product_first_letter=
  4. 2.4 exclude
  5. 2.5 flag_new=
  6. 2.6 flag_promo=
  7. 2.7 flag_sale=
  8. 2.8 flag_4=
  9. 2.9 flag_5=
  10. 2.10 popular=
  11. 2.11 product_price=
  12. 2.12 manufacturer_id=
  13. 2.13 manufacturer_url_title=
  14. 2.14 line_id=
  15. 2.15 line_url_title=
  16. 2.16 serie_url_title=
  17. 2.17 serie_url_title=
  18. 2.18 category_id=
  19. 2.19 category_url_title=
  20. 2.20 disabled=
  21. 2.21 advanced_filter=
  22. 2.22 variants=
  23. 2.23 status=
  24. 2.24 dynamic=
  25. 2.25 order_by=
  26. 2.26 sort=
  27. 2.27 limit=
  28. 2.28 wishlist=
  29. 2.29 last_visited_products=
 3. 3 Nepárové značky
  1. 3.1 switch
  2. 3.2 total_results
  3. 3.3 count
  4. 3.4 total_count
  5. 3.5 product_id
  6. 3.6 product_name
  7. 3.7 product_url_title
  8. 3.8 product_short_desc
  9. 3.9 product_desc
  10. 3.10 product_status
  11. 3.11 product_manufacturer_id
  12. 3.12 product_manufacturer_name
  13. 3.13 product_manufacturer_url_title
  14. 3.14 sku
  15. 3.15 ean
  16. 3.16 distribution_number
  17. 3.17 sale_enable
  18. 3.18 stock
  19. 3.19 weight
  20. 3.20 min_sale_amount
  21. 3.21 min_sale_amount
  22. 3.22 product_is_popular
  23. 3.23 product_flag_1
  24. 3.24 product_flag_2
  25. 3.25 product_flag_3
  26. 3.26 product_flag_4
  27. 3.27 product_flag_5
  28. 3.28 product_new
  29. 3.29 product_promo
  30. 3.30 product_sale
  31. 3.31 product_line_id
  32. 3.32 product_line_name
  33. 3.33 product_line_url_title
  34. 3.34 product_line_desc
  35. 3.35 product_variant_count
  36. 3.36 product_serie_id
  37. 3.37 product_serie_name
  38. 3.38 product_serie_url_title
  39. 3.39 product_serie_desc
  40. 3.40 product_availability_id
  41. 3.41 product_availability_name
  42. 3.42 product_availability_color
  43. 3.43 product_tax_name
  44. 3.44 product_tax_name_short
  45. 3.45 product_tax_value
  46. 3.46 product_old_price
  47. 3.47 product_input_price
  48. 3.48 product_action_price
  49. 3.49 product_output_price
  50. 3.50 product_price
  51. 3.51 product_discount
  52. 3.52 product_loyalty_points
  53. 3.53 product_loyalty_price
  54. 3.54 in_wishlist
  55. 3.55 wishlist_date
  56. 3.56 wishlist_price
  57. 3.57 wishlist_availability_name
  58. 3.58 add_to_wishlist
  59. 3.59 remove_from_wishlist
 4. 4 Párové značky
  1. 4.1 product_images
  2. 4.2 product_files
  3. 4.3 product_parameters
  4. 4.4 product_flags
  5. 4.5 product_categories
  6. 4.6 product_related
 5. 5 Voliteľné parametre
 6. 6 Značky, ktoré je možné zahrnúť do podmienok

Zobrazí základné informácie o produktoch.

{exp:kreacommerce:products product_id="1"} Názov: {product_name} <br /> Popis: {product_desc} {/exp:kreacommerce:products}

Stránkovanie

Popis vytvorenia stránkovania.

Parametre

 • product_id="1"
 • product_url_title="url-nazov"
 • product_first_letter="A"
 • exclude="1"
 • flag_new="1"
 • flag_promo="1"
 • flag_sale="1"
 • flag_4="1"
 • flag_5="1"
 • popular="yes"
 • product_price="30.50"
 • manufacturer_id="1"
 • manufacturer_url_title="url-nazov"
 • line_id="1"
 • line_url_title="url-nazov"
 • serie_id="1"
 • serie_url_title="url-nazov"
 • category_id="1"
 • category_url_title="url-nazov"
 • disabled="manufacturers"
 • advanced_filter="yes"
 • variants="yes"
 • status="0"
 • dynamic="off"
 • order_by="product_id"
 • sort="asc"
 • limit="30"
 • wishlist="yes"
 • last_visited_products="yes"

product_id=

product_id="1"

Vyhľadá produkt podľa jeho ID. Ak chceme zobraziť viac konkrétnych produktov, použijeme ako oddeľovač "|" (pipe).

product_id="1|2|3"

product_url_title=

product_url_title="url-nazov"

Vyhľadá produkt podľa jeho "url title". Ak chceme zobraziť viac konkrétnych produktov, použijeme ako oddeľovač "|" (pipe).

product_url_title="url-nazov|iny-url-nazov|dalsi-url-nazov"

product_first_letter=

product_first_letter="A"

Vyhľadá všetky produkty, ktorých názov začína na zadanú sekvenciu znakov. Veľkosť písmen sa nerozlišuje.

exclude

exclude="1"

Produkt s daným ID nebude zahrnutý do výpisu. Ak chceme vynechať viacero produktov, použijeme ako oddeľovač "|" (pipe).

exclude="1|2|3"

flag_new=

flag_new="1"

Zobrazia sa len tie produkty, ktoré majú nastavený príznak "Novinka". Defaultne je táto hodnota vypnutá.

flag_promo=

flag_promo="1"

Zobrazia sa len tie produkty, ktoré majú nastavený príznak "Akcia". Defaultne je táto hodnota vypnutá.

flag_sale=

flag_sale="1"

Zobrazia sa len tie produkty, ktoré majú nastavený príznak "Výpredaj". Defaultne je táto hodnota vypnutá.

flag_4=

flag_4="1"

Zobrazia sa len tie produkty, ktoré majú nastavený prvý voliteľný príznak. Defaultne je táto hodnota vypnutá.

flag_5=

flag_5="1"

Zobrazia sa len tie produkty, ktoré majú nastavený druhý voliteľný príznak. Defaultne je táto hodnota vypnutá.

popular=

popular="yes"

Zobrazia sa len tie produkty, ktoré majú nastavený príznak "Obľúbený". Defaultne je táto hodnota vypnutá.

product_price=

product_price="0-17.50"

Zobrazia sa len tie produkty, ktorých cena je v uvedenom rozsahu, pričom do úvahy sa berú aj medzné hodnoty. Ako oddeľovač medzných hodnôt sa používa znak "-" (pomlčka). Ak sa použije reálne číslo, tak ako oddeľovač desatinnej časti použijeme "bodku" a nie "čiarku".

manufacturer_id=

manufacturer_id="1"

Zobrazia sa len tie produkty, ktoré majú nastaveného daného výrobcu. Výrobca sa filtruje na základe jeho ID. Ak chceme zadať viac konkrétnych výrobcov, použijeme ako oddeľovač "|" (pipe).

manufacturer_id="1|2|3"

manufacturer_url_title=

manufacturer_url_title="url-nazov"

Zobrazia sa len tie produkty, ktoré majú nastaveného daného výrobcu. Výrobca sa filtruje na základe jeho "url title". Ak chceme zadať viac konkrétnych výrobcov, použijeme ako oddeľovač "|" (pipe).

manufacturer_url_title="url-nazov|iny-url-nazov|dalsi-url-nazov"

line_id=

line_id="1"

Zobrazia sa len tie produkty, ktoré patria do danej línie. Línia sa filtruje na základe jej ID. Ak chceme zadať viac konkrétnych línii, použijeme ako oddeľovač "|" (pipe).

line_id="1|2|3"

line_url_title=

line_url_title="url-nazov"

Zobrazia sa len tie produkty, ktoré patria do danej línie. Línia sa filtruje na základe jej "url title". Ak chceme zadať viac konkrétnych línii, použijeme ako oddeľovač "|" (pipe).

line_url_title="url-nazov|iny-url-nazov|dalsi-url-nazov"

serie_url_title=

serie_id="1"

Zobrazia sa len tie produkty, ktoré patria do danej série. Séria sa filtruje na základe jej ID. Ak chceme zadať viac konkrétnych sérii, použijeme ako oddeľovač "|" (pipe).

serie_id="1|2|3"

serie_url_title=

serie_url_title="url-nazov"

Zobrazia sa len tie produkty, ktoré patria do danej série. Séria sa filtruje na základe jej "url title". Ak chceme zadať viac konkrétnych dérii, použijeme ako oddeľovač "|" (pipe).

serie_url_title="url-nazov|iny-url-nazov|dalsi-url-nazov"

category_id=

category_id="1"

Zobrazia sa len tie produkty, ktoré patria do danej kategórie. Kategória sa filtruje na základe jej ID.

category_url_title=

category_url_title="url-nazov"

Zobrazia sa len tie produkty, ktoré patria do danej kategórie. Kategória sa filtruje na základe jej "url-title".

disabled=

disabled="manufacturer"

Zablokuje získanie informácii o danej sekcii. Ak nepotrebujeme napríklad získavať informácie o výrobcovi, tak túto sekciu môžeme zablokovať, pričom sa zrýchli spracovanie daného tagu. Možné sú hodnoty (a ich kombinácie):

 • manufacturer - informácie o výrobcoch
 • lines - informácie o líniách
 • series - informácie o sériách
 • categories - informácie o kategóriách
 • availability - informácie o dostupnosti
 • tax - informácie o daňovej triede
 • parameters - informácie o voliteľných parametroch
 • wishlist - informácia či je produkt zaradený vo wishliste užívateľa

Ak chceme vytvárať kombinácie, použijeme ako oddeľovač "|" (pipe).

disabled="manufacturer|lines|series"

advanced_filter=

advanced_filter="yes"

Rozšírený filter. Zapnutie tejto hodnoty spôsobí to, že všetky nastavené filtračné parametre budú ignorované a nový filter bude vytvorený na základe session (popis danej session), ktorý modifikuje nejaký iný plugin.

variants=

variants="yes"

Ak je nastavená hodnota na "yes", tak sa nebudú zobrazovať jednotlivé produkty, ale len jednotlivé línie ("Master produkty"). Defaultne je táto hodnota nastavená na "no".

status=

status="1"

Vyhľadá produkt podľa jeho statusu (1 - otvorený, 0 - zatvorený). Ak chceme zobraziť viac konkrétnych produktov, použijeme ako oddeľovač "|" (pipe).

status="0|1"

dynamic=

dynamic="on"

Ak je nastavená hodnota na "on", tak pri výpise sa berie do úvahy stránkovanie (berie sa do úvahy URL adresa). Ak je hodnota nastavená na "off", zobrazia sa všetky záznamy.

order_by=

order_by="manufacturer_id"

Usporiadanie výpisu podľa zadaného kľúča. Usporiadavať je možné na základe týchto kľúčov:

 • product_id - podľa ID produktu
 • sku - podľa SKU
 • product_name - podľa názvu
 • product_is_popular - podľa príznaku "Obľúbený"
 • price - podľa ceny
 • flag_1 - podľa prvého príznaku (príznak "Novinka")
 • flag_2 - podľa druhého príznaku (príznak "Akcia")
 • flag_3 - podľa tretieho príznaku (príznak "Výpredaj")
 • flag_4 - podľa štvrtého príznaku
 • flag_5 - podľa piateho príznaku
 • flag_new - alias pre priznak flag_1
 • flag_promo - alias pre priznak flag_2
 • flag_sale - alias pre priznak flag_3
 • rand - náhodne
 • edit_date - podľa dátumu upravenia
 • best_sellers - najpredávanejšie produkty

sort=

sort="asc"

Usporiadanie výpisu vzostupne alebo zostupne. Defaultne je nastavená hodnota na "asc". Možné hodnoty:

 • asc - vzostupne
 • desc - zostupne

limit=

limit="30"

Určuje, koľko záznamov sa má zobraziť. Defaultne sa zobrazuje 30 záznamov.

wishlist=

wishlist="yes"

Ak je nastavená hodnota na "yes", tak sa bude možné dostať k informáciam o tom, či daný produkt je zaradený do wishlistu užívateľa. Defaultne je táto hodnota nastavená na "yes".

last_visited_products=

last_visited_products="yes"

Ak je nastavená hodnota na "yes", tak jednotlivé zobrazované produkty sa budú užívateľovi ukladať do histórie naposledy prezeraných produktov. Defaultne je táto hodnota nastavená na "no".

Nepárové značky

 • {switch}
 • {total_results}
 • {count}
 • {total_count}
 • {product_id}
 • {product_name}
 • {product_url_title}
 • {product_short_desc}
 • {product_desc}
 • {product_url_home}
 • {product_status}
 • {product_manufacturer_id}
 • {product_manufacturer_name}
 • {product_manufacturer_url_title}
 • {sku}
 • {ean}
 • {distribution_number}
 • {sale_enable}
 • {stock}
 • {weight}
 • {min_sale_amount}
 • {max_sale_amount}
 • {product_is_popular}
 • {product_flag_1}
 • {product_flag_2}
 • {product_flag_3}
 • {product_flag_4}
 • {product_flag_5}
 • {product_new}
 • {product_promo}
 • {product_sale}
 • {product_line_id}
 • {product_line_name}
 • {product_line_url_title}
 • {product_line_desc}
 • {product_variant_count}
 • {product_serie_id}
 • {product_serie_name}
 • {product_serie_url_title}
 • {product_serie_desc}
 • {product_availability_id}
 • {product_availability_name}
 • {product_availability_color}
 • {product_avaolability_name_short}
 • {product_tax_name}
 • {product_tax_name_short}
 • {product_tax_value}
 • {product_old_price}
 • {product_input_price}
 • {product_action_price}
 • {product_output_price}
 • {product_price}
 • {product_discount}
 • {product_loyalty_points}
 • {product_loyalty_price}
 • {in_wishlist}
 • {wishlist_date}
 • {wishlist_price}
 • {wishlist_availability_name}
 • {add_to_wishlist}
 • {remove_from_wishlist}

switch

{switch="jeden cyklus|druhý cyklus|tretí cyklus"}

"Loopuje" medzi jednotlivými hodnotami, ktoré sú oddelené znakom "|" (pipe).

total_results

{total_results}

Celkový počet záznamov, ktoré budú zobrazené.

count

{count}

Poradové číslo výpisu.

total_count

{if total_count < 3} content {/if}

Počet príspevkov zobrazených v jednom cykle.

product_id

{product_id}

ID produktu.

product_name

{product_name}

Názov produktu.

product_url_title

{product_url_title}

Názov produktu upravený do formy pre použite do url adresy.

product_short_desc

{product_short_desc}

Krátky popis o produkte.

product_desc

{product_desc}

Popis o produkte.

product_status

{product_status}

Vráti status produktu. "1" produkt je zobrazovaný, "0" produkt nie je zobrazovaný.

product_manufacturer_id

{product_manufacturer_id}

ID výrobcu, ktorý vyrába daný produkt.

product_manufacturer_name

{product_manufacturer_name}

Názov výrobcu, ktorý vyrába daný produkt.

product_manufacturer_url_title

{product_manufacturer_url_title}

Názov výrobcu, ktorý vyrába daný produkt, upravený do formy pre použite do url adresy.

sku

{sku}

Číslo produktu.

ean

{ean}

Ean produktu.

distribution_number

{distribution_number}

Distribučný kód produktu.

sale_enable

{sale_enable}

Zistí predajnosť produktu. "1" produkt je predajný, "0" produkt nie je predajný.

stock

{stock}

Počet kusov produktu na sklade.

weight

{weight}

Hmotnosť produktu.

min_sale_amount

{min_sale_amount}

Minimálne množstvo, ktoré je možné kúpiť.

min_sale_amount

{min_sale_amount}

Maximálne množstvo, ktoré je možní kúpiť.

product_is_popular

{product_is_popular}

Príznak, či je produkt nastavený ako "Obľúbený".

{if product_is_popular} content {/if}

product_flag_1

{product_flag_1}

Vypíše názov príznaku.

product_flag_2

{product_flag_2}

Vypíše názov príznaku.

product_flag_3

{product_flag_3}

Vypíše názov príznaku.

product_flag_4

{product_flag_4}

Vypíše názov príznaku.

product_flag_5

{product_flag_5}

Vypíše názov príznaku.

product_new

{product_new}

Vypíše názov príznaku.

product_promo

{product_promo}

Vypíše názov príznaku.

product_sale

{product_sale}

Vypíše názov príznaku.

product_line_id

{product_line_id}

ID línie, do ktorej produkt patrí.

product_line_name

{product_line_name}

Názov línie, do ktorej produkt patrí.

product_line_url_title

{product_line_url_title}.

Názov lénie, do ktorej produkt patrí, upravený do formy pre použitie do url adresy.

product_line_desc

{product_line_desc}

Popis línie, do ktorej produkt patrí.

product_variant_count

{product_variant_count}

Počet produktov, ktoré patria do danej línie. Používa sa vtedy, ak je nastavený parameter: variants="yes".

product_serie_id

{product_serie_id}

ID série, do ktorej patrí produkt.

product_serie_name

{product_serie_name}

Názov série, do ktorej produkt patrí.

product_serie_url_title

{product_serie_url_title}

Názov série, do ktorej patrí produkt, upravený do formy pre použitie do url adresy.

product_serie_desc

{product_serie_desc}

Popis série, do ktorej patrí produkt.

product_availability_id

{product_availability_id}

ID dostupnosti, ktorú má produkt nastavenú.

product_availability_name

{product_availability_name}

Skratka dostupnosti, ktorú má produkt nastavenú.

product_availability_color

{product_availability_color}

Farba dostupnosti, ktorú má produkt nastavenú.

product_tax_name

{product_tax_name}

Názov daňovej skupiny, do ktorej produkt patrí.

product_tax_name_short

{product_tax_name_short}

Skratka daňovej skupiny, do ktorej produkt patrí.

product_tax_value

{product_tax_value}

Daň produktu vyjadrená percentami.

product_old_price

{product_old_price}

Stará cena produktu. Spôsob formátovania cien.

{if product_old_price} stará cena: {product_old_price},- {/if}

product_input_price

{product_input_price}

Nákupná cena produktu. Spôsob formátovania cien.

product_action_price

{product_action_price}

Zvýhodnená cena produktu. Spôsob formátovania cien.

{if product_action_price} vaša cena: {product_action_price},- {/if}

product_output_price

{product_output_price}

Štandardná cena produktu. Spôsob formátovania cien.

product_price

{product_price}

Cena produktu, za ktorú sa produkt predáva konkrétnemu zákazníkovy (rôzne zľavy a podobne). Spôsob formátovania cien.

product_discount

{product_discount}

Pomer medzi starou a súčasnou cenou produktu, vyjadrený v percentách a zaokrúhlený na celé číslo.

{if product_discount == '20'} zľava 20% {/if}

product_loyalty_points

{product_loyalty_points}

Ak je povolený modul pre vernostné body, tak je tu uložená informácia o tom, koľko vernostných bodov užívateľ získa kúpou daného produktu.

product_loyalty_price

{product_loyalty_price}

Ak je povolený modul pre vernostné body, tak je tu uložená informácia o tom, koľko vernostných bodov užívateľ získa kúpou daného produktu, ale už premenenú na hotovosľ.

in_wishlist

{if in_wishlist} produkt sa nachádza vo wishliste {/if}

Slúži na otestovanie, či sa daný produkt nachádza vo wishliste.

wishlist_date

{wishlist_date}

Informácia o dátume, kedy bol produkt vložený do wishlistu.

wishlist_price

{wishlist_price}

Informácia o cene produktu v čase vloženia produktu do wishlistu.

wishlist_availability_name

{wishlist_availability_name}

Informácia o dostupnosti produktu v čase vloženia produktu do wishlistu.

add_to_wishlist

<a href="{add_to_wishlist}"> Vložiť do wishlistu </a>

Vygeneruje URL adresu pre vloženie produktu do wishlistu.

remove_from_wishlist

<a href="remove_from_wishlist}"> Odobrať z wishlistu </a>

Vygeneruje URL adresu pre odobranie produktu z wishlistu.

Párové značky

 • {product_images}
 • {product_files}
 • {product_parameters}
 • {product_flags}
 • {product_categories}
 • {product_related}

product_images

{product_images} <img scr="{file_url}" title="{file_title}" /> {/product_images}

Vráti obrázky produktu.

Parameter Limit

{product_images limit="5"}

Nastavuje počet, koľko obrázkov sa má zobraziť.

Parameter Offset

{product_images offset="2"}

Určuje, od ktorého prvku sa začne vypisovať (posunutie / preskočenie prvkov).

file_switch

{file_switch="jeden cyklus|druhý cyklus|tretí cyklus"}

"Loopuje" medzi jednotlivými hodnotami, ktoré sú oddelené znakom "|" (pipe).

file_count

{file_count}

Poradové číslo výpisu.

file_total_count

{file_total_count}

Celkový počet zobrazených súborov.

file_name

{file_name}

Názov súboru (File name).

file_title

{file_title}

Popisok súboru (File title).

file_url

{file_url}

Kompletná url adresa k súboru.

file_suffix

{file_suffix}

Vráti typ koncovku (typ) súboru (napr.: jpg, gif, pdf, doc...).

product_files

{product_files} <a href="{file_url}">{file_title}<a/> <br /> {/product_files}

Vráti súbory (prílohy) pripnuté k produktu.

file_switch

{file_switch="jeden cyklus|druhý cyklus|tretí cyklus"}

"Loopuje" medzi jednotlivými hodnotami, ktoré sú oddelené znakom "|" (pipe).

file_count

{file_count}

Poradové číslo výpisu.

file_total_count

{file_total_count}

Celkový počet zobrazených súborov.

file_name

{file_name}

Názov súboru (File name).

file_title

{file_title}

Popisok súboru (File title).

file_url

{file_url}

Kompletná url adresa k súboru.

file_suffix

{file_suffix}

Vráti typ koncovku (typ) súboru (napr.: jpg, gif, pdf, doc...).

product_parameters

{product_files} {parameter_name} = {parameter_value} <br /> {/product_files}

Vráti voliteľné parametre produktu.

parameter_switch

{parameter_switch="jeden cyklus|druhý cyklus|tretí cyklus"}

"Loopuje" medzi jednotlivými hodnotami, ktoré sú oddelené znakom "|" (pipe).

parameter_count

{parameter_count}

Poradové číslo výpisu.

parameter_total_count

{parameter_total_count}

Celkový počet zobrazených parametrov.

parameter_name

{parameter_name}

Názov parametru.

parameter_value

{parameter_value}

Hodnota parametru.

product_flags

{product_flags} {flag_id} = {flag_name} <br /> {/product_flags}

Vráti všetky nastavené príznaky produktu.

flag_switch

{flag_switch="jeden cyklus|druhý cyklus|tretí cyklus"}

"Loopuje" medzi jednotlivými hodnotami, ktoré sú oddelené znakom "|" (pipe).

flag_count

{flag_count}

Poradové číslo výpisu.

flag_total_count

{flag_total_count}

Celkový počet zobrazených flagov.

flag_name

{flag_name}

Názov flagu získaný z administracie napr. novinka, akcia....

flag_id

{flag_id}

ID flagu.

product_categories

{product_categories} {category_name} <br /> {/product_categories}

Vráti kategórie, do ktorých produkt patrí.

category_switch

{category_switch="jeden cyklus|druhý cyklus|tretí cyklus"}

"Loopuje" medzi jednotlivými hodnotami, ktoré sú oddelené znakom "|" (pipe).

category_count

{category_count}

Poradové číslo výpisu.

category_total_count

{category_total_count}

Celkový počet zobrazených kategórií.

category_id

{category_id}

ID kategórie, do ktorej produkt patrí.

category_group_id

{category_froup_id}

Skupina, do ktorej patrí daná kategória produktu.

category_name

{category_name}

Názov kategórie, do ktorej produkt patrí.

category_url_title

{category_url_title}

Názov kategórie, do ktorej produkt patrí, upravený do formy pre použitie do url adresy.

product_related

{product_related} {related_id} <br /> {/product_related}

Vráti podobné produkty.

related_switch

{related_switch="jeden cyklus|druhý cyklus|tretí cyklus"}

"Loopuje" medzi jednotlivými hodnotami, ktoré sú oddelené znakom "|" (pipe).

related_count

{related_count}

Poradové číslo výpisu.

related_total_count

{related_total_count}

Celkový počet zobrazených podobných produktov.

related_id

{related_id}

ID podobneho produktu.

Voliteľné parametre

Ak má produkt definované nejaké parametre, tak na výpis sa použije značka nasledovného tvaru:

{product_parameter_fields}

Pričom "fields" je názov daného parametra bez diakritiky a medzery sú nahradené podčiarkovníkom "_".

Ak máme napríklad definovaný parameter: "Veľkosť pamäte RAM", tak značka bude mať nasledovný tvar:

{product_parameter_velkost_pamate_ram}

Tieto značky používame vtedy, ak nechceme vypísať všetky parametre produktu (pomocou párovej značky: product_parameters), ale len niektoré špecifické.

Značky, ktoré je možné zahrnúť do podmienok

{if count == 5} - Aktuálne poradie {if total_count == 35} - Počet zobrazených záznamov na stránku - závisí od nastaveného limitu {if total_result == 35} - Celkový počet vyhovujúcich záznamov {if paginate} - Otestovanie, či je potrebné stránkovanie {if current_page == 2} - Aktuálna stránka pri stránkovaní {if total_pages == 5} - Celkový počet stránok pri stránkovaní {if product_images} - Otestuje, či existujú nejaké obrázky {if product_images_total_count == 2} - Počet obrázkov {if product_files == 2} - Otestuje, či existujú nejaké súbory / prílohy {if product_files_total_count == 2} - Počet príloh {if product_status == 1} - Status produktu {if product_old_price} - Otestuje, či existuje stará cena produktu {if product_action_price} - Otestuje, či existuje akciová cena produktu {if product_discount == 20} - Výška zľavy {if flag_new} - Otestuje, či je nastavený príznak pre novinku {if flag_promo} - Otestuje, či je nastavený príznak pre akciu {if flag_sale} - Otestuje, či je nastavený príznak pre výpredaj {if product_flag_4} - Otestuje, či je nastavený ďaľší príznak {if product_flag_5} - Otestuje, či je nastavený ďaľší príznak {if product_line_id == 2} - ID línie {if product_serie_id == 2} - ID série {if sale_eneable} - Otestuje, či je produkt predajný {if product_variant_count > 1} - Otestuje počet variant
Comments