Príručka pre developerov‎ > ‎Tagy‎ > ‎

{exp:kreacommerce:products_rival}

Popis funkcie

Zobrazí informácie o produkte získané z konkurenčného obchodu.

{exp:kreacommerce:products_rival product_id="1"}
Obchod: {rival_product_eshop} <br />
Cena: {rival_product_price}
{/exp:kreacommerce:products_rival}

Stránkovanie

Popis vytvorenia stránkovania je zdokumentovaný tu.

Parametre

 • product_id="1"
 • eshop="www.obchod.sk"
 • is_sale="1"
 • min_price="30"
 • max_price="20"
 • dynamic="On"
 • order_by="product_name"
 • sort="asc"
 • limit="30"

product_id

product_id="1"

Vyhľadá konkurenčné produkty podľa ID produktu.

eshop

eshop="www.obchod.sk"

Vyhľadá konkurenčné produkty podľa názvu obchodu.

is_sale

is_sale="1"

Vyhľadá konkurenčné produkty podľa toho, či majú nastavený príznak akcia.

min_price

min_price="10"

Zobrazí konkurenčné produkty, ktorých cena je vyššia ako zadaná suma.

max_price

max_price="50"

Zobrazí konkurenčné produkty, ktorých cena je nižšia ako zadaná suma.

dynamic

dynamic="on"

Ak je nastavená hodnota na "on", tak pri výpise sa berie do úvahy stránkovanie (berie sa do úvahy URL adresa). Ak je hodnota nastavená na "off", zobrazia sa všetky záznamy.

order_by

order_by="product_name"

Usporiadanie výpisu podľa zadaného kľúča. Usporiadavať je možné na základe týchto kľúčov:

 • product_name - podľa názvu produktu
 • price - podľa ceny

sort

sort="asc"

Usporiadanie výpisu vzostupne alebo zostupne. Defaultne je nastavená hodnota na "asc". Možné hodnoty:

 • asc - vzostupne
 • desc - zostupne

limit

limit="30"

Určuje, koľko záznamov sa má zobraziť. Defaultne sa zobrazuje 30 záznamov.

Nepárové značky

 • {switch}
 • {total_results}
 • {count}
 • {total_count}
 • {rival_product_id}
 • {rival_product_eshop}
 • {rival_product_name}
 • {rival_product_currency}
 • {rival_product_availability}
 • {rival_product_price}
 • {rival_product_shipping_price}
 • {rival_product_price_with_shipping}
 • {rival_product_date}

switch

{switch="jeden cyklus|druhý cyklus|tretí cyklus"}

"Loopuje" medzi jednotlivými hodnotami, ktoré sú oddelené znakom "|" (pipe).

total_results

{total_results}

Celkový počet záznamov, ktoré budú zobrazené.

count

{count}

Poradové číslo výpisu.

total_count

{if total_count < 3} content {/if}

Počet príspevkov zobrazených v jednom cykle.

rival_product_id

{rival_product_id}

ID produktu.

rival_product_eshop

{rival_product_eshop}

Názov obchodu.

rival_product_name

{rival_product_name}

Názov produktu v konkurenčnom obchode.

rival_product_currency

{rival_product_currency}

Mena.

rival_product_availability

{rival_product_availability}

Dostupnosť produktu v konkurenčnom obchode zadaná slovne.

comment_url

{comment_url}

URL adresa autora.

rival_product_price

{rival_product_price}

Cena produktu. Spôsob formátovania cien.

rival_product_shipping_price

{rival_product_shipping_price}

Cena za dopravu. Spôsob formátovania cien.

rival_product_price_with_shipping

{rival_product_price_with_shipping}

Cena produktu vrátane dopravy. Spôsob formátovania cien.

rival_product_date

{rival_product_date format="d.m.Y"}

Dátum aktualizácie. Predvolený formát: dd.mm.rrrr, hh:mm.

Značky, ktoré je možné zahrnúť do podmienok

count

{if count == 5}

Test, aktuálneho poradia

total_count

{if total_count == 35}

Počet zobrazených záznamov na stránku - závisí od nastaveného limitu

total_result

{if total_result == 35}

Celkový počet vyhovujúcich záznamov

paginate

{if paginate}

Test, či je potrebné stránkovanie

current_page

{if current_page == 2}

Aktuálna stránka pri stránkovaní

total_pages

{if total_pages == 5}

Celkový počet stránok pri stránkovaní

rival_product_id

{if rival_product_id == 2}

ID produktu

rival_product_eshop

{if rival_product_eshop == 2}

Názov obchodu

rival_product_price

{if rival_product_price == 1}

Cena produktu

rival_product_is_sale

{if rival_product_is_sale}

Test, či je produkt v akcii

Comments