Príručka pre developerov‎ > ‎Tagy‎ > ‎

{exp:kreacommerce:search_results}

Zobrazí výsledok vyhľadávania pre daný reťazec, ktorý bol zadaný do vyhľadávacieho poľa.

{exp:kreacommerce:search_results} {exp:kreacommerce:products product_id="{search_product_id}"} Názov: {product_name} <br /> {/exp:kreacommerce:products} {/exp:kreacommerce:search_results}

Stránkovanie

Popis vytvorenia stránkovania.

Parametre

  • nemá žiadne parametre

Nepárové značky

  • {search_count}
  • {search_total_count}
  • {search_total_results}
  • {search_switch}
  • {search_product_id}

search_count

{search_count}

Poradové číslo výpisu.

search_total_count

{search_total_count}

Počet príspevkov zobrazených v jednom cykle.

search_total_results

{search_total_results}

Celkový počet záznamov, ktoré budú zobrazené.

search_switch

{search_switch="jeden cyklus|druhý cyklus|tretí cyklus"}

"Loopuje" medzi jednotlivými hodnotami, ktoré sú oddelené znakom "|" (pipe).

search_product_id

{search_product_id}

ID nájdeného produktu.

Značky, ktoré je možné zahrnúť do podmienok

{if search_count == 5} - Aktuálne poradie {if search_total_count == 35} - Počet zobrazených záznamov na stránku - závisí od nastaveného limitu {if search_total_result == 35} - Celkový počet vyhovujúcich záznamov {if paginate} - Otestovanie, či je potrebné stránkovanie {if current_page == 2} - Aktuálna stránka pri stránkovaní {if total_pages == 5} - Celkový počet stránok pri stránkovaní
Comments