Príručka pre developerov‎ > ‎Tagy‎ > ‎

{exp:kreacommerce:shippings}

Zobrazí informácie o spôsobe dopravy.

{exp:kreacommerce:shippings shipping_id="1"} Názov: {shipping_name} <br /> Popis: {shipping_desc} {/exp:kreacommerce:shippings}

Stránkovanie

Popis vytvorenia stránkovania.

Parametre

 • shipping_id="1"
 • dynamic="off"
 • order_by="shipping_id"
 • sort="asc"
 • limit="30"

shipping_id=

shipping_id="1"

Vyhľadá spôsob dopravy podľa jej ID. Ak chceme zobraziť viac konkrétnych spôsobov dopravy, použijeme ako oddeľovač "|" (pipe).

shipping_id="1|2|3"

dynamic=

dynamic="on"

Ak je nastavená hodnota na "on", tak pri výpise sa berie do úvahy stránkovanie (berie sa do úvahy URL adresa). Ak je hodnota nastavená na "off", zobrazia sa všetky záznamy.

order_by=

order_by="shipping_id"

Usporiadanie výpisu podľa zadaného kľúča. Usporiadavať je možné na základe týchto kľúčov:

 • shipping_id - podľa ID spôsobu dopravy
 • shipping_name - podľa názvu
 • shipping_order - podľa vlastného usporiadania

sort=

sort="asc"

Usporiadanie výpisu vzostupne alebo zostupne. Defaultne je nastavená hodnota na "asc". Možné hodnoty:

 • asc - vzostupne
 • desc - zostupne

limit=

limit="30"

Určuje, koľko záznamov sa má zobraziť. Defaultne sa zobrazuje 30 záznamov.

Nepárové značky

 • {switch}
 • {total_results}
 • {count}
 • {total_count}
 • {shipping_id}
 • {shipping_name}
 • {shipping_short}
 • {shipping_desc}
 • {shipping_status}
 • {shipping_tax_group_id}
 • {shipping_price}

switch

{switch="jeden cyklus|druhý cyklus|tretí cyklus"}

"Loopuje" medzi jednotlivými hodnotami, ktoré sú oddelené znakom "|" (pipe).

total_results

{total_results}

Celkový počet záznamov, ktoré budú zobrazené.

count

{count}

Poradové číslo výpisu.

total_count

{if total_count < 3} content {/if}

Počet príspevkov zobrazených v jednom cykle.

shipping_id

{shipping_id}

ID spôsobu dopravy.

shipping_name

{shipping_name}

Názov spôsobu dopravy.

shipping_short

{shipping_short}

Skratka spôsobu dopravy.

shipping_desc

{shipping_desc}

Popis spôsobu dopravy.

shipping_status

{shipping_status}

Vráti status spôsobu dopravy. "1" spôsob dopravy je zobrazovaný, "0" spôsob dopravy nie je zobrazovaný.

shipping_tax_group_id

{shipping_tax_group_id}

ID daňovej skupiny, do ktorej patrí spôsob dopravy.

shipping_price

{shipping_price}

Cena spôsobu dopravy. Spôsob formátovania cien.

Párové značky

 • {shipping_images}

shipping_images

{shipping_images} <img scr="{file_url}" title="{file_title}" /> {/shipping_images}

Vráti obrázky spôsobu dopravy.

Parameter Limit

{shipping_images limit="5"}

Nastavuje počet, koľko obrázkov sa má zobraziť.

Parameter Offset

{shipping_images offset="2"}

Určuje, od ktorého prvku sa začne vypisovať (posunutie / preskočenie prvkov).

file_switch

{file_switch="jeden cyklus|druhý cyklus|tretí cyklus"}

"Loopuje" medzi jednotlivými hodnotami, ktoré sú oddelené znakom "|" (pipe).

file_count

{file_count}

Poradové číslo výpisu.

file_total_count

{file_total_count}

Celkový počet zobrazených súborov.

file_name

{file_name}

Názov súboru (File name).

file_title

{file_title}

Popisok súboru (File title).

file_url

{file_url}

Kompletná url adresa k súboru.

file_suffix

{file_suffix}

Vráti typ koncovku (typ) súboru (napr.: jpg, gif, pdf, doc...).

Značky, ktoré je možné zahrnúť do podmienok

{if count == 5} - Aktuálne poradie {if total_count == 35} - Počet zobrazených záznamov na stránku - závisí od nastaveného limitu {if total_result == 35} - Celkový počet vyhovujúcich záznamov {if paginate} - Otestovanie, či je potrebné stránkovanie {if current_page == 2} - Aktuálna stránka pri stránkovaní {if total_pages == 5} - Celkový počet stránok pri stránkovaní {if shipping_id == 2} - ID spôsobu dopravy {if shipping_status == 1} - Status spôsobu dopravy {if shipping_images} - Otestovanie, či existujú nejaké obrázky {if shipping_images_total_count} - Celkový počet obrázkov
Comments