Príručka pre developerov‎ > ‎Tagy‎ > ‎

{exp:kreacommerce:simple_search_form}

Vytvorenie vyhľadávacieho formulára pre produkty.

{exp:kreacommerce:simple_search_form name="search" class="search" result_page="vyhladavanie/index" no_result_page="vyhladavanie/ziaden-vysledok" variants="yes"} <fieldset> <input type="text" value="" name="keywords" /> <input type="submit" value="Hladať" /> </fieldset> {/exp:kreacommerce:simple_search_form}

Pole pre zadanie vyhľadávaného reťazca musí mať nastavené "name" na "keywords"

<input type="text" value="" name="keywords" />

Parametre

  • name="search_form"
  • id="search"
  • class="search"
  • result_page="vyhladavanie/index"
  • no_result_page="vyhladavanie/ziaden-vysledok"
  • vatiants="yes"
  • limit="30"

name=

name="search_form"

Nastaví formuláru dané meno (name)

<form name="search_form">

id=

id="search"

Nastaví formuláru dané id.

<form id="search">

class=

class="search"

Nastaví formuláru danú class-u.

<form class="search">

result_page=

result_page="vyhladavanie/index"

Určuje, kam sa má užívateľ presmerovať po úspešnom vyhľadávaní.

no_result_page=

no_result_page="vyhladavanie/ziaden-vysledok"

Určuje, kam sa má užívateľ presmerovať po neúspešnom vyhľadávaní.

variants=

variants="yes"

Ak je hodnota nastavená na "yes", vo výsledku vyhľadávania sa nezobrazia jednotlivé produkty, ale ich línie (Master produkty). Defaultne je táto hodnota vypnutá.

limit=

limit="30"

Určuje, koľko záznamov sa má zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania. Defaultne sa zobrazuje 50 záznamov.

Comments