Príručka pre developerov‎ > ‎Tagy‎ > ‎

{exp:kreacommerce:tax}

Zobrazí informácie o daňových tiedach.

{exp:kreacommerce:tax tax_id="1"} Názov: {tax_name} <br /> Skratka: {tax_short} {/exp:kreacommerce:tax}

Stránkovanie

Popis vytvorenia stránkovania.

Parametre

 • tax_id="1"
 • dynamic="off"
 • order_by="tax_id"
 • sort="asc"
 • limit="30"

tax_id=

tax_id="1"

Vyhľadá daňovú triedu podľa jej ID. Ak chceme zobraziť viac konkrétnych daňových tried, použijeme ako oddeľovač "|" (pipe).

tax_id="1|2|3"

dynamic=

dynamic="on"

Ak je nastavená hodnota na "on", tak pri výpise sa berie do úvahy stránkovanie (berie sa do úvahy URL adresa). Ak je hodnota nastavená na "off", zobrazia sa všetky záznamy.

order_by=

order_by="tax_id"
Usporiadanie výpisu podľa zadaného kľúča. Usporiadavať je možné na základe týchto kľúčov:
 • tax_id - podľa ID daňovej triedy
 • tax_name - podľa názvu

sort=

sort="asc"
Usporiadanie výpisu vzostupne alebo zostupne. Defaultne je nastavená hodnota na "asc". Možné hodnoty:
 • asc - vzostupne
 • desc - zostupne

limit=

limit="30"

Určuje, koľko záznamov sa má zobraziť. Defaultne sa zobrazuje 30 záznamov.

Nepárové značky

 • {switch}
 • {total_results}
 • {count}
 • {total_count}
 • {tax_id}
 • {tax_name}
 • {tax_short}
 • {tax_value}

switch

{switch="jeden cyklus|druhý cyklus|tretí cyklus"}
"Loopuje" medzi jednotlivými hodnotami, ktoré sú oddelené znakom "|" (pipe).

total_results

{total_results}
Celkový počet záznamov, ktoré budú zobrazené.

count

{count}
Poradové číslo výpisu

total_count

{if total_count < 3} content {/if}
Počet príspevkov zobrazených v jednom cykle.

tax_id

{tax_id}
ID daňovej triedy.

tax_name

{tax_name}
Názov daňovej triedy.

tax_short

{tax_short}
Skratka daňovej triedy.

tax_value

{tax_value}

Daň vyjadrená v percentách.

Značky, ktoré je možné zahrnúť do podmienok

{if count == 5} - Aktuálne poradie {if total_count == 35} - Počet zobrazených záznamov na stránku - závisí od nastaveného limitu {if total_result == 35} - Celkový počet vyhovujúcich záznamov {if paginate} - Otestovanie, či je potrebné stránkovanie {if current_page == 2} - Aktuálna stránka pri stránkovaní {if total_pages == 5} - Celkový počet stránok pri stránkovaní {if tax_id == 2} - ID daňovej triedy
Comments