Príručka pre developerov‎ > ‎Tagy‎ > ‎

{exp:kreacommerce:wishlist_settings}

Vytvorenie nastavovacieho formulára pre wishlist.

{exp:kreacommerce:wishlist_settings name="form"} <label>Nastaviť notifikácia na zmenu ceny</label> <input type="checkbox" value="1" name="notify_price" /><br /> <label>Nastaviť notifikáciu na zmenu dostupnosti</label> <input type="checkbox" value="1" name="notify_sale_enable" /><br /> <label>Nastaviť obe notifikácie</label> <input type="checkbox" value="1" name="notify_all" /><br /> <input type="submit" value="Odoslať" /> {/exp:kreacommerce:wishlist_settings}

Parametre

  • name="form"
  • id="form"
  • class="form"
  • return="form/index"

name=

name="form"

Nastaví formuláru dané meno (name).

<form name="form">

id=

id="form"

Nastaví formuláru dané id.

<form id="form">

class=

class="form"

Nastaví formuláru danú class-u.

<form class="form">

return=

return="form/index"

Určuje, kam sa má užívateľ presmerovať po nastavení wishlistu.

Polia, ktoré je možné použiť vo formulári

  • notify_sale_enable - Nastavenie notifikácie na zmenu dostupnosti
  • notify_price - Nastavenie notifikácie na zmenu ceny
  • notify_all - Nastavenie notifikácie pre obe zmeny

Značky, ktoré je možné zahrnúť do podmienok

{if notify_sale_enable} - Otestuje, či je nastavená notifikácia zmenu dostupnosti {if notify_price} - Otestuje, či je nastavená notifikácia zmenu ceny {if notify_all} - Otestuje, či je nastavená notifikácia pre obe zmeny
Comments