Nastavenia‎ > ‎Hlavné nastavenia‎ > ‎

Šablóna vypnutého webu

Predstavenie

Niekedy sa môže stať, že váš eShop budete potrebovať na krátku dobu vypnúť (napríklad pri väčších úpravách, preceňovaní a podobne). Aby váš eShop nebol úplne nedostupný, je vhodné informovať vašich návštevníkov o dočasnej odstávke. Toto je možné prostredníctvom šablóny vypnutého webu, kedy sa užívateľom eShopu zobrazí vami zadaná správa, ktorá môže vyzerať napríklad takto:

POZOR! Ak váš eShop vypnete, majte na pamäti, že ho nevidia ani vyhľadávače. Ak by bol váš eShop dlhšiu dobu vypnutý, môže sa stať, že vás vyhľadávače vyradia zo svojich výsledkov.


Nastavenie šablóny vypnutého eShopu

Pri nastavovaní vzhľadu a obsahu stránky vypnutého eShopu postupujte nasledovne:

 1. V menu si zvoľte položku Nastavenia / Šablóna vypnutého webu.

 2. Na stránke s vyobrazenými nastaveniami môžete teraz nastaviť:

  • nadpis stránky, ktorý sa zobrazí v hornej časti stránky (napríklad Prebieha údržba eShopu)
  • obsah stránky, ktorý sa zobrazí v spodnej časti stránky (napríklad dôvod odstávky, termín opätovného spoustenia, kontaktné údaje...)
  • obrázok, ktorý sa zobrazí v hornej časti stránky nad nadpisom (napríklad vaše logo). Obrázok nahrávajte vo formáte JPG, PNG alebo GIF.
  • farbu pozadia stránky, ktorú môžete vybrať použitím nástroja paleta

 3. Po vykonaní vami požadovaných nastavení kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.

Vypnutie / Zapnutie eShopu

Ak chcete vypnúť alebo zapnúť váš eShop, postupujte nasledovne:

 1. V menu si zvoľte položku Nastavenia / Globálne nastavenia systému.

 2. Upravte nastavenie Je systém zapnutý? podľa toho, či chcete eShop zapnúť (áno) alebo vypnúť (nie).

 3. Po vykonaní vami požadovaných nastavení kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny.
Aby ste váš eShop videli aj vtedy, ak je práve vypnutý, stačí, ak sa prihlásite do administrácie vášho eShopu. Po ukončení prác nezabudnite váš eShop opätovne zapnúť, aby bol opätovne dostupný pre všetkých návštevníkov.
Comments