Nastavenia‎ > ‎Hlavné nastavenia‎ > ‎

Základné nastavenia eshopu

Predstavenie

Na stránke globálnych nastavení eShopu si môžete upraviť základné správanie sa vášho eShopu. Tieto nastavenia vám odporúčame vykonať ešte predtým, ako do eShopu pridáte produkty, alebo ho sprístupníte verejnosti.


Všeobecné nastavenia

Je systém zapnutý?

Niekedy sa môže stať, že váš eShop budete potrebovať na krátku dobu vypnúť (napríklad pri väčších úpravách, preceňovaní a podobne). Práve pomocou tohto nastavenia môžete váš eShop zapnúť (zmeňte nastavenie do stavu áno) alebo vypnúť (zmeňte nastavenie do stavu nie).

Po vypnutí systému sa návštevníkom vášho eShopu zobrazí stránka s informáciou o vypnutí eShopu. Túto stránku si môžete upraviť podľa potreby

Aby ste váš eShop videli aj vtedy, ak je práve vypnutý, stačí, ak sa prihlásite do administrácie vášho eShopu. Po ukončení prác nezabudnite váš eShop opätovne zapnúť, aby bol opätovne dostupný pre všetkých návštevníkov. POZOR! Ak váš eShop vypnete, majte na pamäti, že ho nevidia ani vyhľadávače. Ak by bol váš eShop dlhšiu dobu vypnutý, môže sa stať, že vás vyhľadávače vyradia zo svojich výsledkov.

Ceny sú zadané s DPH / bez DPH

Ak budete produkty do eShopu zadávať vrátane DPH, zvoľte si v tomto nastavení možnosť ceny sú zadané s DPH. Keďže sa ceny v eshope zobrazujú koncovým zákazníkom s DPH, budú tieto rovnaké, ako ste zadali pri jednotlivých tovarových položkách v administrácii. Pri sumarizácii objednávky sa spočítajú všetky položky s DPH a z ich súčtu sa vypočíta cena bez DPH. 

Ak budete ceny do eShopu zadávať bez DPH, potom si v tomto nastavení zvoľte možnosť ceny sú zadané bez DPH. V takomto prípade sa vami zadané ceny produktov prepočítajú podľa zvolenej daňovej triedy. Pri sumarizácii objednávky sa spočítajú všetky položky bez DPH a z ich súčtu sa vypočíta cena s DPH.

Ak toto nastavenie zmeníte v momente, kedy máte v eShope nahraté produkty, cena každého produktu sa automaticky prepočíta aktuálne nastavenou daňovou triedou. Toto nastavenie vám preto odporúčame nastaviť ešte predtým, ako do eshopu začnete pridávať produkty.

Umožniť nákup neregistrovaným užívateľom

V prípade, ak chcete umožniť užívateľom nákup vo vašom eShope aj bez nutnosti registrácie, zvoľte si možnosť áno. Ak nemáte špeciálne dôvody pre to, aby vo vašom eShope mohli nakupovať len registrovaní užívatelia, odporúčame vám práve túto možnosť (áno). Čím viac zjednodušíte užívateľom nákup (napríklad aj tým, že sa nemusia registrovať), tým lepšie.

Zobraziť cenu produktu len prihláseným užívateľom

V prípade, že ceny predávaných produktov nechcete zobrazovať verejne pre všetkých neregistrovaných a neprihlásených návštevníkov stránky, zvoľte pri tomto nastavení áno. Takto docielite, že ceny produktov budú viditeľné len pre prihlásených, teda registrovaných užívateľov.

Zobraziť nulovú cenu produktu

V prípade, že cenu nejakého produktu neviete určiť a v systéme bude figurovať za 0 EUR a nechcete aby sa na eShope takto zobrazovala, zvoľte pri tomto nastavení nie. Takto docielite, že na miesto ceny produktu sa zobrazí tlačidlo "Cena na otázku" a kliknutím bude zákazník presmerovaný na kontaktný formulár.

Povoliť predaj produktov s nulovou cenou

V prípade, že nejaký produkt nemá určenú cenu, resp. cena produktu je 0 EUR, ale napriek tomu chcete aby užívatelia si mohli takýto produkt kúpiť, zvoľte pri tomto nastavení áno

Minimálna hodnota nákupu

Zadefinovaním minimálnej hodnoty nákupu dosiahnete, že zákazník môže svoju objednávku odoslať, teda potvrdiť len v prípade, ak so všetkými uplatnenými zľavami jeho objednávka presiahne zadefinovanú minimálnu hodnotu nákupu.

Do nastavenej minimálnej hodnoty nákupu sa nezapočítava poplatok za spôsob dopravy a platby. Ak zadáte v tomto políčku 0 (0 Eur), užívatelia budú môcť nakupovať bez obmedzenia.

Symbol domácej meny

Toto nastavenie má vplyv na to, aký symbol meny sa bude zobrazovať v administrácii a na stránkach eShopu. Ak používate menu Euro, potom vám odporúčame znak €.

Najmenšia jednotka domácej meny

Toto nastavenie má vplyv na zaokrúhlovanie cien, čiže môžete nastaviť na akú najmenšiu čiastku chcete v eShope ceny zaokrúhlovať. Napr. pri eurách je to 1 cent, čiže v príslušnom políčku uvediete 0.01.

Hmotnostná jednotka

Zadajte jednotku, v ktorej bude uvádzaná hmotnosť produktov v eShope. Tento údaj sa bude zobrazovať užívateľom eShopu. Príklady hmotnostných jednotiek, ktoré môžete použiť:

 • g
 • kg
 • t

Administrátorský email

E-mailová adresa, na ktorú budú zasielané notifikácie o prijatí objednávok. Ak chcete použiť viac adries, oddeľte ich čiarkou.

Trakčný kód pre Google Analytics

Ak chcete sledovať návštevnosť vášho eShopu prostredníctvom nástroja Google Analytics, do tohto políčka zadajte kód vášho účtu. Kód zadajte v tvare UA-XXXXX-Y. 

Ak doposiaľ štatistiky od Google Analytics nepoužívate, je najvyšší čas začať s nimi. Štatistiky Google Analytics vám umožnia sledovať údaje o návštevníkoch vášho eShopu. Tento výborný merací nástroj je zdarma a viac o ňom nájdete na webe Google.com/Analytics.

Skyť konfigurátor

Ak si na úvodnej stránke v administrácii eShopu neželáte zobrazovať box so základnými konfiguračnými nastaveniami, zvoľte v tomto nastavení možnosť Áno. Ak ste konfigurátor skryli a želáte si ho opätovne zobraziť, zvoľte možnosť Nie. 

Box s konfiguračnými nastaveniami eShopu zobrazený na úvodnej stránke v administrácii eShopu môže vyzerať napríklad takto:

Objednávka

Maska pre variabilný symbol

Variabilný symbol je unikátne číslo, ktoré je ordinálne (v istom poradí) priradené každej objednávke. Žiadne dve objednávky nemôžu mať rovnaký variabilný symbol. Taktiež nie je možné, aby bolo novej objednávke pridelené rovnaké číslo, aké mala už zmazaná objednávka. Variabilný symbol nesmie obsahovať písmená (kedže niektoré platobné moduly vyžadujú výlučne číselný formát variabilného symbolu) a nesmie presiahnuť 10 znakov.

Maska pre variabilný symbol, ktorú zadáte, sa použije ako variabilný symbol najbližšie prijatej objednávky a jeho hodnota sa zvýši o 1. Pri zadávaní masky je potrebné riadiť sa pravidlom, že variabilný symbol nesmie byť nižší, ako je ten najvyšší, ktorý už bol niektorej objednávke priradený. Ak náhodou budete chcieť nastaviť menšie číslo, systém ho nebude brať do úvahy.

Formát, v akom sa bude variabilný symbol priraďovať, môže začínať číslicou 0. Príklady variabilných symbolov:

 • 1, 2, 3, ..., 9, 10, 11, ...
 • 001, 002, 003, ..., 009, 010, 011, ... 998, 999, 1000, 1001, ...

Špecifický symbol a Konštantný symbol

Podobne ako Variabilný symbol, aj Špecifický symbol a Konštatný symbol sa priradia k objednávke automaticky pri jej vytvorení. Na rozdiel od Variabilného symbolu je hodnota Špecifického a Konštantného symbolu nemenná.

Niektoré platobné moduly pri platbe odosielajú okrem Variabilného symbolu aj špecifický a konštantný symbol, je preto vhodné ich nastaviť. Ak vlastníte viac eShopov, špecifický symbol môžete použiť na rozoznávanie, z ktorého eShopu Vám platba prišla. Špecifický a Konštantný symbol môžu obsahovať iba numerické znaky (číslice 0-9).

 • Príklad špecifického symbolu: 1
 • Príklad konštantného symbolu: 0008

Komentáre

Automatická ratifikácia

Ak nastavíte túto hodnotu na Áno, potom sa novopridaný komentár okamžite publikuje na stránkach vášho eShopu. Ak túto hodnotu nastavíte na Nie, nové komentáre musíte manuálne schváliť (publikovať). 

Počet znakov príspevku

Tento parameter určuje dĺžku komentára, ktorý sa zobrazí v zozname komentárov v administrácii. Ak túto hodnotu nastavíte na -1, v zozname komentárov sa zobrazí celá správa.

Notifikácia pri novom komentári

Ak nastavíte túto hodnotu na Áno, pri pridaní nového komentára bude na e-mailovú adresu pre notifikácie zaslaná správa o pridaní nového komentára.

E-mailová adresa pre notifikácie

E-mailová adresa, na ktorú budú zasielané notifikácie o prijatí komentárov. Ak chcete použiť viac adries, oddeľte ich čiarkami.

Ďalšie nastavenia


Ponechávať obrázky a súbory produktov na serveri

Prostredníctvom tohto nastavenia môžete rozhodnúť, či produktové obrázky (a súbory) ostanú zachované na serveri aj potom, ako vymažete produkt, ktorý obrázky alebo súbory používajú. Ak sa vo vašom eShope nachádzajú produkty, ktoré zdieľajú rovnaké obrázky alebo súbory, odporúčame vám ponechať toto  nastavenie zaškrtnuté tak, ako vidíte na obrázku vyššie.

Zobraziť detail skrytého produktu

Skryté produkty sa nezobrazujú vo vašom eShope, v zozname produktov ani vo výsledkoch vyhľadávania v eShope. Aj napriek tomu sa však môžu návštevníci vášho eShopu dostať na stránku produktu, ktorý je už skrytý. Môže sa tak stať vtedy, ak užívateľ príde z vyhľadávača, ktorý si pamätá starý (a aktuálne už skrytý) produkt.

Prostredníctvom tohto nastavenia môžete rozhodnúť, ako sa váš eShop zachová vtedy, ak užívateľ narazí na stránku skrytého produktu. Ak zvolíte nastavenie Áno, užívateľovi sa zobrazí stránka produktu aj vtedy, ak je produkt skrytý. Produkt však nebude možné zakúpiť a zobrazí sa pri ňom správa o tom, že je nepredajný. Ak zvolíte nastavenie Nie, užívateľovi sa namiesto stránky skrytého produktu zobrazí chybová stránka.

Zobraziť každý produkt samostatne

Ak vo vašom eShope používate línie produktov, prostredníctvom tohto nastavenia môžete určiť, ako sa budú produkty zaradené v línii zobrazovať na stránke so zoznamom produktov. 

Ak zvolíte nastavenie Áno (zobraziť každý produkt samostatne), budú sa v zozname produktov zobrazovať samostatne aj produkty v línii. Ak zvolíte nastavenie Nie, produkty v línii sa na stránke so zoznamom produktov zobrazia zlúčene (ako jeden produkt s najnižšou cenou od....).

Zobraziť názov výrobcu v URL adrese produktu

Ak vo vašom eShope do názvu produktu nezadávate aj názov výrobcu, spôsobuje to vytvorenie URL adresy pre daný produkt bez názvu výrobcu. Kvôli optimalizácii pre vyhľadávače (SEO) máte možnosť nastaviť, aby pri hromadnom importe produktov (pomocou xls dokumentu) sa automaticky pripojil názov výrobcu k URL adrese produktu.

Príklad:
 • názov produktu: iPod nano 8GB - Blue
 • výrobca: Apple
 • pôvodná URL adresa: www.mojeshop.sk/produkt/ipod-nano-8gb-blue
 • po nastavení, aby sa názov výrobcu stal súčasťou URL adresy: www.mojeshop.sk/produkt/apple-ipod-nano-8gb-blue

Comments