Nastavenia‎ > ‎Hlavné nastavenia‎ > ‎

SEO nastavenia


V SEO nastaveniach máte možnosť zadefinovať všetky SEO prvky pre úvodnú stránku eShopu, pre ktorú sa častokrát používajú iné kľúčové slová, iný popis ako aj titulka, než pre ostatné časti webu.

SEO nastavenie úvodnej stránky

Titulka stránky (meta title)

Do titulky úvodnej stránky - meta title, bez nastavenia tejto špecifickej titulky, sa vždy použije titulka nastavená v základných nastaveniach eShopu. Ak by ste chceli pre úvodnú stránku vášho eShopu použiť inú, výstižnejšiu titulku, môžete ju zadať na tomto mieste.
Comments