Nastavenia‎ > ‎Importy a exporty‎ > ‎

Aktualizácia stavov objednávok

Predstavenie

Funkcia aktualizácia stavov objednávok vám umožní (zo súboru) hromadne aktualizovať jednotlivé stavy objednávok. Daná funkcia je dostupná v časti Nastavenia » Importy.

Štruktúra import súboru

Súbor pre hromadnú aktualizáciu stavov objednávok je potrebné pripraviť vo formáte XLS alebo XML. Súbor pre hromadnú aktualizáciu v XLS formáte musí obsahovať nasledujúce stĺpce:
  • order_symbol
  • status

Popis stĺpcov import súboru

order_symbol (variabilný symbol - číslo objednávky)

Číslo objednávky (variabilný symbol), ktorej chcete zmeniť aktuálny stav. Napr.: 2011000030

status (stav objednávky)

Údaj o stave objednávky zadávajte v rovnakom tvare, ako je zadaný v nastaveniach. Napríklad: Prijatá alebo Stornovaná.

Vzorový import

Vzor - aktualizácia stavov objednávokĈ
Neznámy používateľ,
13. 12. 2011, 23:15
Comments