Export objednávok do systému Pohoda


Nastavenie exportov

Ak vo vašom eshope niektoré z nižšie popísaných modulov nevidíte, je možné, že ich nemáte nainštalované.

Nastavenie exportov sa nachádza v "Nastaveniach", v podsekcii "Importy a Exporty".


Vo Vašom systéme môžete mať definované viaceré agendy. To znamená, že ak vlastníte napr. dve firmy, budete si môcť pri exporte Vašich objednávok vybrať, pre ktorú firmu chcete vykonať export. Každá z firiem pritom môže používať iný, špecifický typ exportu.

Kliknutím na tlačidlo Pridať agendu sa zobrazí formulár, ktorý obsahuje nasledovné polia:

Názov agendy

Zadajte ľubovoľný názov pre definovaný typ exportu. Podľa tohoto názvu budete rozlišovať, aký typ exportu objednávok chcete vykonať.

Skrátený názov

Skrátený názov plní funkciu prefixu, pod akým sa budú generovať súbory s vyexportovanými objednávkami. Ľahko rozoznáte, ktoré súbory boli vygenerované pre ktorú agendu.

Ekonomický systém

Zvoľte ekonomický systém, v ktorom budete vyexportované objednávky spracovávať.

Parametre

V závislosti od zvoleného ekonomického systému je možné zadať ďalšie parametre exportu.

Pre exporty do ekonomckého systému Pohoda je potrebné zadať parameter IČO. Tento parameter musí byť v súlade s nastavením (konfiguráciu) Vášho ekonomického systému Pohoda.


Export objednávok z eshopu

Export objednávok prebieha nasledovne:

1. Na zozname objednávok je potrebné zaškrtúť, ktoré objednávky je potrebné vyexportovať
2. Kliknúť na tlačidlo Exportovať
. Ak máte vo Vašom systéme definované dve agendy alebo viac, vedľa tlačidla pre Export sa zobrazí drop-down s ponukou, pre akú agendu si želáte export vykonať.


3. Následne sa zgeneruje súbor, ktorý je možné stiahnuť kliknutím na vygenerovaný link.


Ak bude exportovaný súbor textového formátu, môže sa ho Váš prehliadač pokúsiť zobraziť v novom okne, čo je v rozpore s požiadavkov na stiahnutie daného súboru. V takomto prípade je potrebné na link kliknúť pravým tlačidlom myši a z kontextového menu zvoliť príkaz "Uložiť cieľ odkazu ako..."

4. Stiahnutý súbor s vyexportovanými objednávky je možné vložiť do Vášho ekonomické softvéru v súlade s návodom na použitie príslušného ekonomického systému. Objednávky sa exportujú vo formáte ZIP, archív obsahujúci jednotlivé objendávky je potrebné pred zavedením do ekomického systému najrpv rozbaliť.

Import objednávok do systému Pohoda

1. Vyexportovaný ZIP archív rozbaľte do priečinka

2. V systéme Pohoda zvoľte funkciu: Súbor -> Dátová komunikácia -> XML import/exportZvoľte typ XML pre spracovanie "Zložka" a ako výstupný priečinok zvoľte priečinok, do ktorého ste vyexportovali objednávky zbalené v ZIP archíve. Tento priečinok obsahuje XML súbory v počte zodpovedajúcom počtu vyexportovaných objednávkok. Ako výstupný priečinok zvoľte priečinok, do ktorého sa uložia informácie o výsledku spracovania.

Pokračujte kliknutím na tlačidlo "Next".

3. Zobrazí sa nasledovná otázka, zvolená odpoveď nemá vplyv na spracovanie.


Pokračujte kliknutím na tlačidlo "Next".

4. Zobrazí sa informácia o výsledku spracovanie, pričom samotný výsledok sa zapíše do cieľového priečinka. (Obsah cieľového priečinka sú informácie o prípadných chybách po neúspešnom spracovaní).


Pokračujte kliknutím na tlačidlo "Finish".

5.  Po úspešnom importe v zozname objednávok pribudnú nové objednávky (sekcia Fakturácia -> Prijaté objednávky):Odkazy

http://www.stormware.sk/pohoda


Comments