Export objednávok do systému Money S3

Nastavenie exportov

Ak vo vašom eshope niektoré z nižšie popísaných modulov nevidíte, je možné, že ich nemáte nainštalované.
Nastavenie exportov sa nachádza v "Nastaveniach", v podsekcii "Importy a Exporty".


Vo Vašom systéme môžete mať definované viaceré agendy. To znamená, že ak vlastníte napr. dve firmy, budete si môcť pri exporte Vašich objednávok vybrať, pre ktorú firmu chcete vykonať export. Každá z firiem pritom môže používať iný, špecifický typ exportu.

Kliknutím na tlačidlo Pridať agendu sa zobrazí formulár, ktorý obsahuje nasledovné polia:

Názov agendy

Zadajte ľubovoľný názov pre definovaný typ exportu. Podľa tohoto názvu budete rozlišovať, aký typ exportu objednávok chcete vykonať.

Skrátený názov

Skrátený názov plní funkciu prefixu, pod akým sa budú generovať súbory s vyexportovanými objednávkami. Ľahko rozoznáte, ktoré súbory boli vygenerované pre ktorú agendu.

Ekonomický systém

Zvoľte ekonomický systém, v ktorom budete vyexportované objednávky spracovávať.

Parametre

V závislosti od zvoleného ekonomického systému je možné zadať ďalšie parametre exportu.

Objednávky do systému Money S3 sa exportujú vo formáte XML.

Formulár pre zadanie parametrov potrebných pre exporty do ekonomického systému MoneyS3 vyzerá nasledovne:


Názov spoločnosti, Ulica, Mesto, PSČ, Štát, IČO, DIČ, Email, Telefón, Fyzické osoba, Platca DPH

Uvedené firemné údaje budú predvyplnené do Vašej objednávky s plne informačným účelom.

Skupiny DPH

Zadajte, ktorá skupina DPH sa používa pre účely:
  • nulovej DPH (spravidla 0%)
  • nižšej DPH (t.j. znížená sadzba DPH, spravidla 10%)
  • vyššej DPH (t.j. základná sadzba DPH, spravidla 20%)
Mena

Zadajte menu v medzinárodnom formáte, napr. EUR alebo CZK

Symbol meny

Zadajte symbol pouzívanej meny, ktorý korešponduje s nastavením Vášho ekonomického systému (€, Kč)

Čísená rada objednávok

Zadajte prefix číslelnej rady objednávok, pod ktorú sa majú vyexportované objednávky zaradiť. Defaultne systém MoneyS3 v SK verzii použiva číslenú radu OBJ11, v CZ verzii je to rada OD11. Keďže tieto preddefinované rady sú viazané na konkrétny rok a je ich možné v systéme MoneyS3 nastaviť na inú hodnotu, je potrebné tieto nastavenia vykonať aj na strane eshopu.

V systéme MoneyS3 je aktuálne nastavenie k dispozícii v sekcii:

Nástroje -> Seznamy -> Číselné řadyPredmet fakturácie

Predmet sa bude automaticky vkladať do hlavičky vyexportovaných dokumentov.

Zaokrúhľovanie

Zadajte počet desatinných miest, na ktoré sa budú zaokrúhlovať exportované ceny v exporovanom súbore. Zaokrúhľovanie má vplyv na presnosť prenesených údajov. Pri nesprávne nastavenom zaokrúhľovaní môžu vzniknúť rozdiely medzi sumami v eshope a sumami v ekonomickom systéme. Odporúčame používať zaokrúhľovanie na 4 desatinné miesta.

Export objednávok z eshopu

Export objednávok prebieha nasledovne:

1. Na zozname objednávok je potrebné zaškrtúť, ktoré objednávky je potrebné vyexportovať
2. Kliknúť na tlačidlo Exportovať
. Ak máte vo Vašom systéme definované dve agendy alebo viac, vedľa tlačidla pre Export sa zobrazí drop-down s ponukou, pre akú agendu si želáte export vykonať.


3. Následne sa zgeneruje súbor, ktorý je možné stiahnuť kliknutím na vygenerovaný link.


Ak bude exportovaný súbor textového formátu, môže sa ho Váš prehliadač pokúsiť zobraziť v novom okne, čo je v rozpore s požiadavkov na stiahnutie daného súboru. V takomto prípade je potrebné na link kliknúť pravým tlačidlom myši a z kontextového menu zvoliť príkaz "Uložiť cieľ odkazu ako..."

4. Stiahnutý súbor s vyexportovanými objednávky je možné vložiť do Vášho ekonomické softvéru v súlade s návodom na použitie príslušného ekonomického systému.

Import exportov do Money S3

1. Ak máte vo Vašom systéme zaevidované viaceré Agendy, prihláste sa do tej, do ktorej chcete objednávky naimportovať. 

2. Zvoľte sekciu pre prijaté objednávky: Objednávky -> Objednávky přijaté


3. Zvoľte funkciu: XML prenosy -> Import z XML


4. Zvoľte nastavenia označené typom _O+P+N a kliknite na tlačidlo "Další".


5. Do poľa "Vstupní soubor" zadajte cestu k vyexportovanému súboru s objednávkami. Ak chcete pre import dát použíť špecifickú konfiguráciu (typ dokladu / sklad), použite ju výberom atribútov v boxe "Konfigurace dat".

6. Potvrďte Vašu voľbu kliknutím na tlačidlo "Dokončiť".7. Systém Money S3 začne systematicky sprácovavať vložené súbory a bude objednávky spracovávať jednu za druhou. Po každej naimportovaj objednávke je potrebné vykonať jej potvrdenie kliknutím na tlačidlo "OK" v ľavom hornom rohu okna.


Je obvyklé, ak sa na Vás systém obráti s požiadavkov o import nového zákazníka / firmy


Zvoľte "Ano", v prípade ak zobrazí detail kontaktov, uložte ich kliknutím na tlačidlo "OK" v ľavom hornom rohu okna.

Potom sa systém pokúsi zapísať výstupný súbor s výsledkom spracovania. V prípade, že takýto súbor už existuje, bude od Vás vyžadovať prepísanie pôvodného súboru:


Zvoľte "Ano", čím sa dostane na nasledovnú obrazovku:


Výsledok spracovania je možné skontrolovať kliknutím na tlačidlo "Zobraziť výstupnú správu". Správa sa zobrazí v HTML formáte a spustí sa aplikácia, ktorá je asociovaná s týmto typom súborov (napr. www prehliadač):V tejto chvíli by sa už na zozname Vašich objednávok mali nachádzať nové nevybavené objednávky.

Odkazy

http://www.money.sk/money-s3
http://www.money.cz/money-s3

Comments