Export objednávok do systému Omega


Nastavenie exportov

Ak vo vašom eshope niektoré z nižšie popísaných modulov nevidíte, je možné, že ich nemáte nainštalované.
Nastavenie exportov sa nachádza v "Nastaveniach", v podsekcii "Importy a Exporty".


Vo Vašom systéme môžete mať definované viaceré agendy. To znamená, že ak vlastníte napr. dve firmy, budete si môcť pri exporte Vašich objednávok vybrať, pre ktorú firmu chcete vykonať export. Každá z firiem pritom môže používať iný, špecifický typ exportu.

Kliknutím na tlačidlo Pridať agendu sa zobrazí formulár, ktorý obsahuje nasledovné polia:

Názov agendy

Zadajte ľubovoľný názov pre definovaný typ exportu. Podľa tohoto názvu budete rozlišovať, aký typ exportu objednávok chcete vykonať.

Skrátený názov

Skrátený názov plní funkciu prefixu, pod akým sa budú generovať súbory s vyexportovanými objednávkami. Ľahko rozoznáte, ktoré súbory boli vygenerované pre ktorú agendu.

Ekonomický systém

Zvoľte ekonomický systém, v ktorom budete vyexportované objednávky spracovávať.

Parametre

V závislosti od zvoleného ekonomického systému je možné zadať ďalšie parametre exportu.

Objednávky sa exportujú vo formáte TXT.

Formulár pre zadanie parametrov potrebných pre exporty do ekonomického systému Omega vyzerá nasledovne:


IČO, Názov spoločnosti

Zadajte Vaše IČO a názov spoločnosti, ktorý sa bude prenášáť do exportovaných objednávok.

Platca DPH?

Toto nastavenie musí byť rovnaké ako vo Vašom ekonomickom systéme. V inom prípade sa nebudú ceny importovať správne

Skupiny DPH

Zadajte, ktorá skupina DPH sa používa pre účely:
  • nulovej DPH (spravidla 0%)
  • nižšej DPH (spravidla 10%)
  • vyššej DPH (spravidla 20%)
Mena

Zadajte menu v medzinárodnom formáte, napr. EUR alebo CZK

Predmet fakturácie

Predmet fakturácie je textový popis vyexportovaného dokladu / dokladov.

Číselná rada objednávok

Zadajte prefix číslelnej rady objednávok, pod ktorú sa majú vyexportované objednávky zaradiť. Defaultne systém Omega použiva číslenú radu OD (objednávky došlé), tento prefix sa však môže v jednotlivých verziách systému Omega líšiť, resp. môžte v systéme Omega definovať aj vlasnú číslenú radu. Aktuálne používanú čislenú radu systému Omega môžete zistiť spustením nasledovnej funckie:

Firma -> Nastavenie -> Číslovanie dokladovČíslovanie dokladov v systéme Omega musí byť v súlade s číslovaním variabilných symbolov v eshope.


Zaokrúhľovanie

Zadajte počet desatinných miest, na ktoré sa budú zaokrúhlovať exportované ceny v exporovanom súbore. Zaokrúhľovanie má vplyv na presnosť prenesených údajov. Pri nesprávne nastavenom zaokrúhľovaní môžu vzniknúť rozdiely medzi sumami v eshope a sumami v ekonomickom systéme. Odporúčame používať zaokrúhľovanie na 4 desatinné miesta.

Export objednávok z eshopu

Export objednávok prebieha nasledovne:

1. Na zozname objednávok je potrebné zaškrtúť, ktoré objednávky je potrebné vyexportovať
2. Kliknúť na tlačidlo Exportovať
. Ak máte vo Vašom systéme definované dve agendy alebo viac, vedľa tlačidla pre Export sa zobrazí drop-down s ponukou, pre akú agendu si želáte export vykonať.


3. Následne sa zgeneruje súbor, ktorý je možné stiahnuť kliknutím na vygenerovaný link.


Ak bude exportovaný súbor textového formátu, môže sa ho Váš prehliadač pokúsiť zobraziť v novom okne, čo je v rozpore s požiadavkov na stiahnutie daného súboru. V takomto prípade je potrebné na link kliknúť pravým tlačidlom myši a z kontextového menu zvoliť príkaz "Uložiť cieľ odkazu ako..."

4. Stiahnutý súbor s vyexportovanými objednávky je možné vložiť do Vášho ekonomické softvéru v súlade s návodom na použitie príslušného ekonomického systému.

Import objednávok do systému Omega

1. Z hlavného menu zvoľte funkciu: Firma -> Import3. Zvoľte firmu, do ktorej chcete objednávky importovať a formát importu zvoľte "Import z textového súboru", pokračujte tlačidlom "Ďalej".4. Zadajte zdrojový súbor a zvoľte, či si želáte len pridať nové doklady, alebo aj aktualizovať existujúce a import spustite tlačidlom "Štart".

5. Na nasledovný sériu okien treba odpovedať kliknutím na tlačidlo "Ano", resp "OK":
6. Nové objednávky sa nachádzajú v sekcii Fakturácia -> Došlé objednávkyOdkazy

http://www.kros.sk/omega
Comments