Nastavenia‎ > ‎Importy a exporty‎ > ‎

Nahrávanie produktových obrázkov a súborov

Predstavenie

V prípade, ak pridávate produkty do eshope po jednom, potom môžete produktové obrázky pridať priamo pri pridávaní alebo úprave produktu. Ak produkty do eshopu importujete hromadne, potom môžete hromadne nahrať aj produktové obrázky.

Názvy obrázkov

Pred nahrávaním produktových obrázkov je dôležité, aby ste tieto nazvali tak, ako ste uviedli v import súbore, v nasledujúcich stĺpcoch:

 • image_1 (hlavný produktový obrázok)
 • image_2 (dodatočný produktový obrázok)
 • image_3 (dodatočný produktový obrázok)
 • image_4 (dodatočný produktový obrázok)
 • image_5 (dodatočný produktový obrázok)

Pravidlá pomenúvania súborov

Názvy súborov zadávajte v tvare názov.typ, kde:

 • názov zadávajte bez diakritiky a medzier, namiesto medzier môžete použiť pomlčku (-) alebo podčiarkovník (_)
 • typ súboru môže byť jpg, png alebo gif

Zároveň tiež:

 • dodržujte zachovanie veľkých a malých písmen, tzn. ak je v import súbore zadaný názov Golem.jpg, potom sa nahrávaný obrázok musí volať Golem.jpg (nie golem.jpg alebo GOLEM.jpg)
 • snažte sa obmedziť rozmery obrázkov na 1024x768 bodov
 • snažte sa obmedziť veľkosť súboru na 1-2 Mb

Príklady správnych názvov

 • 2115_15.jpg
 • hugo-boss-selection.png

Príklady nesprávnych názvov

 • zlý názov produktu.jpg
 • 5513 1554.png

V prípade, ak ste dodržali tieto pravidlá, môžete pristúpiť k nahrávaniu obrázkov.

Nahrávanie obrázkov

Pripravené obrázky, ktoré chcete nahrať, označte a pretiahnite ich systémom drag-n-drop do zeleného štvroca Nahrať súbory. Všetky súbory, ktoré ste pretiahli do štvorca, sa nahrajú na server (počas nahrávania môžete sledovať priebeh):

V prípade, ak nahráte súbor s rovnakým názvom, ako sa už na serveri nachádza, súbor sa automaticky prepíše. 

Skúška správnosti

Ak ste názvy produktov pomenovali rovnako, ako ste uviedli v import súbore, potom sa pri jednotlivých produktoch zobrazia príslušné obrázky:

Ak namiesto obrázku uvidíte otáznik (prípadne znamienko chýbajúci obrázok), je vysoko pravdepodobné, že ste obrázok nenahrali, prípadne ste ho zle pomenovali.

Nahrávanie súborov

Pri nahrávaní súborov postupujte podobne, ako pri nahrávaní obrázkov. Namiesto okna pre obrázky však súbory nahrajte pre okna určeného pre nahratie Produktových súborov.
Comments