Nastavenia‎ > ‎Importy a exporty‎ > ‎

Import línií

Predstavenie

Funkcia import línií vám umožní (zo súboru) hromadne naimportovať nové línie, prípadne aktualizovať vlastnosti už existujúcich línií. Funkcia import je dostupná v časti Nastavenia » Importy.

Štruktúra import súboru

Súbor pre hromadný import línií je potrebné pripraviť vo formáte XLS alebo XML. Súbor pre hromadný import v XLS formáte musí obsahovať nasledujúce stĺpce:
  • line_name
  • line_desc
  • line_image
  • line_status

Popis stĺpcov import súboru

line_name (názov línie)

Názov môže byť zložený z čísel, písmen (aj s diakritikou), pomlčky (-), podtržníka (_) a medzier. Dĺžka názvu je obmedzená na 255 znakov. Názov línie je povinný údaj. Napríklad: Hugo Boss Orange Woman.

line_desc (popis línie)

Popis môže byť zložený z čísel, písmen (aj s diakritikou), pomlčiek (-), podtržníkov (_) a medzier. V popise nie je možné použiť HTML znaky. V popise je možné použiť zariadkovanie. Dĺžka krátkeho popisu je obmedzená na 65535 znakov.

line_image (obrázok línie)

V import súbore zadajte názov súboru obrázku. Napríklad: hugo-boss-orange-woman.jpg

Ak chcete k danému obrázku priložiť alternatívny popis, zadajte za názov súboru znak "|" (pipe), za ktorý umiestnite daný text. Napríklad: hugo-boss-orange-woman.jpg|Hugo Boss. Ak k danému obrázku nezadáte alternatívny popis, tak ako popis sa automaticky použije názov línie.

K tomu, aby sa obrázok v eShope zobrazil, je potrebné, aby ste ho umiestnili na server (s rovnakým názvom, ako ste použili v import súbore). Obrázok môžete nahrať na server prostredníctvom nástroja pre Nahrávanie produktových obrázkov. Aj napriek tomu, že sa veľkosti obrázkov v eShope automaticky upravia, odporúčaná veľkosť nahrávaných obrázkov je minimálne 150x150 pixelov.

line_status (zobrazenie línie)

Ak zadáte 0, tak produkty danej línie sa nebudú zobrazovať.

Vzorový import

Vzorový import líniíĈ
Neznámy používateľ,
13. 12. 2011, 13:42
Comments