Nastavenia‎ > ‎Importy a exporty‎ > ‎

Import produktov

Obsah

 1. 1 Predstavenie
 2. 2 Štruktúra import súboru
 3. 3 Popis stĺpcov import súboru
  1. 3.1 sku (katalógové číslo produktu)
  2. 3.2 product_name (názov produktu)
  3. 3.3 manufacturer (značka, resp. výrobca)
  4. 3.4 line (názov línie produktu)
  5. 3.5 serie (názov série produktu)
  6. 3.6 category_1 (názov hlavnej kategórie)
  7. 3.7 category_2 (názov podkategórie druhej úrovne)
  8. 3.8 category_3 (názov podkategórie tretej úrovne)
  9. 3.9 category_X_suffixAktualizácia vydaná 18.10.2013
  10. 3.10 product_short_desc (krátky popis produktu)
  11. 3.11 product_desc (dlhý popis produktu)
  12. 3.12 ean (EAN kód)
  13. 3.13 distribution_number (identifikačné číslo produktu u vášho dodávateľa)
  14. 3.14 input_price (nákupná cena produktu)
  15. 3.15 old_price (bežná cena)
  16. 3.16 output_price (predajná cena)
  17. 3.17 action_price (akciová cena)
  18. 3.18 tax (sadzba DPH)
  19. 3.19 availability (dostupnosť produktu)
  20. 3.20 stock (počet kusov na sklade)
  21. 3.21 weight (hmotnosť)
  22. 3.22 min_sale_amount (minimálne predajné množstvo)
  23. 3.23 max_sale_amount (maximálne predajné množstvo)
  24. 3.24 product_url_home (URL adresa)
  25. 3.25 product_is_popular (obľúbený produkt)
  26. 3.26 product_flag_1 (prvý produktový príznak)
  27. 3.27 product_flag_2 (druhý produktový príznak)
  28. 3.28 product_flag_3 (tretí produktový príznak)
  29. 3.29 product_flag_4 (štvrtý produktový príznak)
  30. 3.30 product_flag_5 (piaty produktový príznak)
  31. 3.31 image_1 (hlavný produktový obrázok)
  32. 3.32 image_2 (dodatočný produktový obrázok)
  33. 3.33 image_3 (dodatočný produktový obrázok)
  34. 3.34 image_4 (dodatočný produktový obrázok)
  35. 3.35 image_5 (dodatočný produktový obrázok)
  36. 3.36 files (súbory)
  37. 3.37 related (príbuzné produkty)
 4. 4 Voliteľné polia špecifické pre každý projekt
  1. 4.1 field_group
  2. 4.2 custom_parameter_sirka_skla
  3. 4.3 custom_parameter_nosnik
  4. 4.4 custom_parameter_sirka_ramu
  5. 4.5 custom_parameter_farba_ramu
  6. 4.6 custom_parameter_material_ramu
  7. 4.7 custom_parameter_farba_skla
  8. 4.8 custom_parameter_nakupna_cena_gbl
 5. 5 Vzorový import

Predstavenie

Funkcia import produktov vám umožní (zo súboru) hromadne naimportovať nové produkty, prípadne aktualizovať parametre už existujúcich produktov. Funkcia import je dostupná v časti Nastavenia » Importy.

Z dôvodu jeho komplexnosti je import produktov náročnejší na zvládnutie—ak sa ho raz však naučíte používať, ušetrí vám veľmi veľa času.

Štruktúra import súboru

Súbor pre hromadný import produktov je potrebné pripraviť vo formáte XLS alebo XML. Súbor pre hromadný import v XLS formáte musí obsahovať nasledujúce stĺpce:

 • sku
 • product_name
 • manufacturer
 • line
 • serie
 • category_1
 • category_2
 • category_3
 • category_1_suffix
 • category_2_suffix
 • category_3_suffix
 • product_short_desc
 • product_desc
 • ean
 • distribution_number
 • input_price
 • old_price
 • output_price
 • action_price
 • tax
 • availability
 • stock
 • weight
 • min_sale_amount
 • max_sale_amount
 • product_url_home
 • product_is_popular
 • product_flag_1
 • product_flag_2
 • product_flag_3
 • product_flag_4
 • product_flag_5
 • image_1
 • image_2
 • image_3
 • image_4
 • image_5
 • files
 • related
 • field_group
 • custom_parameter_sirka_skla
 • custom_parameter_nosnik
 • custom_parameter_sirka_ramu
 • custom_parameter_farba_ramu
 • custom_parameter_material_ramu
 • custom_parameter_farba_skla
 • custom_parameter_nakupna_cena_gbl

Popis stĺpcov import súboru

sku (katalógové číslo produktu)

Každý produkt musí mať svoje unikátne katalógové číslo (sku) a teda dva produkty nemôžu mať rovnaké katalógové číslo. Podľa tohto jednoznačného identifikátora systém pri importe rozlišuje, či vkladá nový produkt (s unikátnym identifikátorom), alebo aktualizuje už existujúci produkt (s už existujúcim identifikátorom). SKU môže byť zložený z čísel, písmen (bez diakritiky), pomlčky (-) alebo podtržníka (_). SKU nesmie obsahovať medzery. Dĺžka SKU je obmedzená na 50 znakov. SKU je povinný údaj. Napríklad: KAX123_001_AB.

product_name (názov produktu)

Názov produktu bude zobrazený v katalógu produktov vášho eShopu. Názov môže byť zložený z čísel, písmen (aj s diakritikou), pomlčky (-), podtržníka (_) a medzier. Dĺžka názvu je obmedzená na 255 znakov. Názov produktu je povinný údaj. Napríklad: Hugo Boss Platinum, toaletná voda 100ml.

manufacturer (značka, resp. výrobca)

Značka (výrobca), ktorej bude produkt priradený. Značky môžete vytvoriť ešte pred prípravou import súboru v nastaveniach Značky. Ak budete chcieť produkt priradiť už vytvorenej značke, je potrebné, aby ste v import súbore zadali rovnaký názov, aký ste zadali pri vytváraní značky. V prípade, ak v import súbore zadáte jedinečný (neexistujúci) názov, automaticky sa vytvorí nová značka.

Názov značky môže byť zložený z čísel, písmen (aj s diakritikou), pomlčiek (-), podtržníkov (_) a medzier. Dĺžka názvu značky je obmedzená na 255 znakov. Každý produkt môže byť priradený len jednej značke. Napríklad: Salvatore Ferragamo.

line (názov línie produktu)

Línia produktu predstavuje variant alebo špecializovaný poddruh konkrétneho produktu - napríklad veľkostná, farebná alebo objemová varianta. Produkty patriace do jednej línii sa v eShope automaticky zobrazia ako zoskupené. Línie môžete vytvoriť ešte pred prípravou import súboru v nastaveniach Línie. Ak budete chcieť produkt priradiť do už vytvorenej línie, je potrebné, aby ste v import súbore zadali rovnaký názov, aký ste zadali pri vytváraní línie v nastaveniach. V prípade, ak v import súbore zadáte jedinečný (neexistujúci) názov, automaticky sa vytvorí nová línia.

Názov línie môže byť zložený z čísel, písmen (aj s diakritikou), pomlčiek (-), podtržníkov (_) a medzier. Dĺžka názvu línie je obmedzená na 255 znakov. Každý produkt môže byť priradený len do jednej línie. Napríklad: Hugo Boss Platinum je názov línie. Do tejto línie môžu patriť napríklad produkty s názvom Hugo Boss Platinum, toaletná voda 100ml a Hugo Boss Platinum, sprchový gél 150ml.

serie (názov série produktu)

Séria predstavuje kolekciu, do ktorej bude produkt zaradený. Séria predstavuje dodatočnú formu zoskupenia rôznych produktov. Produkty patriace do jednej série sa v eShope automaticky zoskupia. Série môžete vytvoriť ešte pred prípravou import súboru v nastaveniach Série. Ak budete chcieť produkt priradiť do už vytvorenej série, je potrebné, aby ste v import súbore zadali rovnaký názov, aký ste zadali pri vytváraní série v nastaveniach. V prípade, ak v import súbore zadáte jedinečný (neexistujúci) názov, automaticky sa vytvorí nová séria.

Názov série môže byť zložený z čísel, písmen (aj s diakritikou), pomlčiek (-), podtržníkov (_) a medzier. Dĺžka názvu série je obmedzená na 255 znakov. Každý produkt môže byť priradený len do jednej série. Napríklad: Vianočná kolekcia Hugo Boss.

category_1 (názov hlavnej kategórie)

Tento paremeter určuje názov hlavnej kategórie, do ktorej bude produkt zaradený. Kategóriu, do ktorej chcete produkt zaradiť, je potrebné vytvoriť ešte pred prípravou import súboru. Kategóriu vytvoríte v nastaveniach Kategórie. V import súbore je potrebné použiť rovnaký názov, aký ste použili pri vytváraní kategórie v nastaveniach.

Názov kategórie môže byť zložený z čísel, písmen (aj s diakritikou), pomlčiek (-), podtržníkov (_) a medzier. Dĺžka názvu je obmedzená na 100 znakov. Napríklad: Elektronika.

category_2 (názov podkategórie druhej úrovne)

V prípade, ak je produkt vnorený v podkategórii druhej úrovne, túto zadáte v tomto stĺpci. Podkategóriu druhej úrovne, do ktorej chcete produkt zaradiť, je potrebné vytvoriť ešte pred prípravou import súboru. Podkategóriu vytvoríte v nastaveniach Kategórie. V import súbore je potrebné použiť rovnaký názov, aký ste použili pri vytváraní kategórie v nastaveniach. Podkategória druhej úrovne musí patriť pod hlavnú kategóriu, ktorú ste zadali v parametri category_1.

Napríklad: ak chcete produkt zaradiť do podkategórie Počítače, ktorá patrí do hlavnej kategórie Elektronika, v import súbore je potrebné toto zapísať nasledovne:

 • stĺpec category_1 bude obsahovať údaj: Elektronika
 • stĺpec category_2 bude obsahovať údaj: Počítače

Názov podkategórie môže byť zložený z čísel, písmen (aj s diakritikou), pomlčiek (-), podtržníkov (_) a medzier. Dĺžka názvu je obmedzená na 100 znakov.

category_3 (názov podkategórie tretej úrovne)

V prípade, ak je produkt vnorený v podkategórii tretej úrovne, túto zadáte v tomto stĺpci. Podkategóriu tretej úrovne, do ktorej chcete produkt zaradiť, je potrebné vytvoriť ešte pred prípravou import súboru. Podkategóriu vytvoríte v nastaveniach Kategórie. V import súbore je potrebné použiť rovnaký názov, aký ste použili pri vytváraní kategórie v nastaveniach. Podkategória tretej úrovne musí patriť pod hlavnú kategóriu a podkategóriu druhej úrovne, ktoré ste zadali v parametri category_1 a category_2.

Napríklad: ak chcete produkt zaradiť do podkategórie Notebooky, ktorá patrí do podkategórie Počítače v hlavnej kategórii Elektronika, v import súbore je potrebné toto zapísať nasledovne:

 • stĺpec category_1 bude obsahovať údaj: Elektronika
 • stĺpec category_2 bude obsahovať údaj: Počítače
 • stĺpec category_3 bude obsahovať údaj: Notebooky

Názov podkategórie môže byť zložený z čísel, písmen (aj s diakritikou), pomlčiek (-), podtržníkov (_) a medzier. Dĺžka názvu je obmedzená na 100 znakov.

category_X_suffix
Aktualizácia vydaná 18.10.2013

Cez importný súbor (XML resp. XLS) je možné odteraz importovať produkty do viacerých kategórií naraz.

Pôvodné názvy stĺpcov (category_1, category_2 a category_3) a ich funkčnosť pre pridávanie produktov do kategórií zostáva nezmenené.

Ak je potrebné produkt zaradiť aj do dalšej skupiny kategórií, tak k pôvodným značkám sa pridá "suffix" podľa voľby administrátora nasledovne: category_1_suffix, category_2_suffix a category_3_suffix, čím sa identifikuje skupina navzájom súvisiacich kategórií.

Príklad:
Produkt patrí do dvoch kategórií:
1. Pánske parfumy > Darčekové kazety
2. Svieže vône > Citrusové

Polia v importnom súbore budú nasledovné:
category_1 = Pánske parfumy
category_2 = Darčekové kazety
category_1_vona = Svieže vône
category_2_vona = Citrusové

DÔLEŽITÉ: Suffix môže obsahovať len znaky A-Z a čísla 0-9. Diakritika, medzery a iné symboly nie sú povolené a nebudú akceptované systémom.

product_short_desc (krátky popis produktu)

Krátky popis produktu sa zobrazí na stránke produktového detailu v eShope. Krátky popis môže byť zložený z čísel, písmen (aj s diakritikou), pomlčiek (-), podtržníkov (_) a medzier. V popise nie je možné použiť HTML znaky. V popise je možné použiť zariadkovanie. Dĺžka krátkeho popisu je obmedzená na 65535 znakov.

product_desc (dlhý popis produktu)

Dlhý (úplný) popis produktu sa zobrazí na stránke produktového detailu v eShope. Dlhý popis môže byť zložený z čísel, písmen (aj s diakritikou), pomlčiek (-), podtržníkov (_) a medzier. V popise nie je možné použiť HTML znaky. V popise je možné použiť zariadkovanie. Dĺžka krátkeho popisu je obmedzená na 65535
znakov.

ean (EAN kód)

EAN kód je určený výlučne pre interné potreby a štandardne sa zákazníkom nezobrazuje. EAN môže byť zložený z čísel. Štandardná dĺžka EAN kódu je 13 znakov, v prípade potreby je však možné zadať reťazec do maximálnej dĺžky 255 znakov.

distribution_number (identifikačné číslo produktu u vášho dodávateľa)

Identifikačné číslo predstavuje údaj, pod ktorým je produkt evidovaný u vášho dodávateľa. Identifikačné číslo produktu je určené výlučne pre interné potreby a štandardne sa zákazníkom nezobrazuje. Identifikačné číslo môže byť zložené z čísel, písmen (bez diakritiky), pomlčiek (-) a podtržníkov (_). Maximálna dĺžka identifikačného čísla je 255 znakov.

input_price (nákupná cena produktu)

Nákupná cena produktu je určená výlučne pre vaše interné potreby a nezobrazuje sa zákazníkom eShopu. Nákupnú cenu zadávajte s presnosťou na dve desatinné miesta a ako oddeľovač desatinných miest použite bodku. V nákupnej cene neuvádzajte znak meny. Napríklad: 10.50.

old_price (bežná cena)

Bežná cena produktu, často označovaná aj ako stará / pôvodná cena alebo cena u konkurencie sa štandardne v eShope zobrazí ako prečiarknutá cena. Bežnú cenu zadávajte s presnosťou na dve desatinné miesta a ako oddelovač desatinných miest použite bodku. V bežnej cene neuvádzajte znak meny. To, či máte cenu uvádzať s DPH alebo bez DPH závisí od Globálnych nastavení eShopu. Napríklad: 10.50.

output_price (predajná cena)

Predajná cena produktu je cena, za ktorú sa bude produkt v eShope predávať. Predajnú cenu zadávajte s presnosťou na dve desatinné miesta a ako oddelovač desatinných miest použite bodku. V cene neuvádzajte znak meny. To, či máte cenu uvádzať s DPH alebo bez DPH závisí od Globálnych nastavení eShopu. Napríklad: 10.50.

action_price (akciová cena)

Akciová cena produktu, za ktorú sa bude produkt predávať v špeciálnych prípadoch. Ak je akciová cena zadaná, potom sa bude produkt v eShope predávať za túto cenu. Akciová cena musí byť menšia ako predajná cena. Cenu zadávajte s presnosťou na dve desatinné miesta a ako oddelovač desatinných miest použite bodku. To, či máte cenu uvádzať s DPH alebo bez DPH závisí od Globálnych nastavení eShopu. Napríklad: 10.50.

tax (sadzba DPH)

Sadzba DPH určuje výšku sadzby DPH, ktorá je uvedená v daňovej triede. Štandardne sú v eShope vytvorené dve daňové triedy: 10% a 20%. V prípade, ak by ste si chceli vytvoriť ďalšie daňové triedy, môžete tak urobiť v nastaveniach Daňové triedy. Ďalšie daňové triedy je potrebné vytvoriť ešte predtým, ako ich budete používať v import súbore. Sadzbu DPH zadávajte ako číselný údaj, bez %. Napríklad: 20.

availability (dostupnosť produktu)

Dostupnosť produktu predstavuje parameter, ktorý sa zobrazí na stránke produktového detailu v eShope. Štandardne sú v eShope vytvorené nasledujúce dostupnosti - skladom, dočasne nedostupný, skrytý. V prípade, ak by ste si chceli vytvoriť ďalšie typy dostupnosti, môžete tak urobiť v nastaveniach Dostupnosť. Ďalšie typy dostupnosti je potrebné vytvoriť ešte predtým, ako ich budete používať v import súbore. Údaj o dostupnosti zadávajte v rovnakom tvare, ako je zadaný v nastaveniach. Napríklad: skladom alebo dočasne nedostupný.

stock (počet kusov na sklade)

Počet kusov produktu na sklade je určený pre interné potreby a štandardne sa nezobrazuje na stránke eShopu. Počet kusov je potrebné zadávať ako celé číslo. Napríklad: 20.

weight (hmotnosť)

Údaj o hmotnosti je potrebné evidovať vtedy, ak cenu za dopravu určujete na základe hmotnosti produktu. Hmotnosť sa zadáva v kilogramoch, ako číslo bez značky kg. Ako oddelovač desatinných miest použite čiarku. Napríklad: 1,25.

min_sale_amount (minimálne predajné množstvo)

Minimálne predajné množstvo určuje, aké je najmenší počet, ktoré môže zákazník z daného produktu kúpiť. Údaj je potrebné zadávať ako celé číslo. Napríklad: 2.

max_sale_amount (maximálne predajné množstvo)

Maximálne predajné množstvo určuje, aké je najväčší počet, ktorý môže zákazník z daného produktu kúpiť. Údaj je potrebné zadávať ako celé číslo. Napríklad: 5.

product_url_home (URL adresa)

URL adresa určuje adresu hyperlinku, na ktorom sa môže užívateľ dozvedieť viac o danom produkte. URL adresu je potrebné zadávať v tvare aj s http://. Napríklad: http://www.versace.com.

product_is_popular (obľúbený produkt)

Ak chcete, aby sa váš produkt zobrazoval v zozname obľúbených produktov, zadajte pri produkte v import súbori hodnotu 1.

product_flag_1 (prvý produktový príznak)

Štandardne je ako prvý produktový príznak zadefinovaná Novinka. Tento príznak môžete zmeniť v nastaveniach Produktové príznaky. Ak je produkt novinka, zadajte v import súbori hodnotu 1.

product_flag_2 (druhý produktový príznak)

Štandardne je ako druhý produktový príznak zadefinovaná Akcia. Tento príznak môžete zmeniť v nastaveniach Produktové príznaky. Ak je produkt v akcii, zadajte v import súbori hodnotu 1.

product_flag_3 (tretí produktový príznak)

Štandardne je ako tretí produktový príznak zadefinovaná Výpredaj. Tento príznak môžete zmeniť v nastaveniach Produktové príznaky. Ak je produkt vo výpredaji, zadajte v import súbori hodnotu 1.

product_flag_4 (štvrtý produktový príznak)

Ak ste v nastaveniach Produktové príznaky zadefinovali štvrtý produktový príznak, môžete produkt označiť týmto príznakom tak, že v import súbori mu nastavíte hodnotu 1.

product_flag_5 (piaty produktový príznak)

Ak ste v nastaveniach Produktové príznaky zadefinovali piaty produktový príznak, môžete produkt označiť týmto príznakom tak, že v import súbori mu nastavíte hodnotu 1.

image_1 (hlavný produktový obrázok)

Hlavný produktový obrázok sa bude zobrazovať na stránkach eShopu. V import súbore zadajte názov súboru hlavného produktového obrázku. Napríklad: hugo-boss-selection.jpg

Ak chcete k danému obrázku priložiť alternatívny popis, zadajte za názov súboru znak "|" (pipe), za ktorý umiestnite daný text. Napríklad: hugo-boss-selection.jpg|Darčekové balenie. Ak k danému obrázku nezadáte alternatívny popis, tak ako popis sa automaticky použije názov produktu.

K tomu, aby sa obrázok v eShope zobrazil, je potrebné, aby ste ho umiestnili na server (s rovnakým názvom, ako ste použili v import súbore). Obrázok môžete nahrať na server prostredníctvom nástroja pre Nahrávanie produktových obrázkov. Aj napriek tomu, že sa veľkosti obrázkov v eShope automaticky upravia, odporúčaná veľkosť nahrávaných obrázkov je do 1024x768 pixelov.

image_2 (dodatočný produktový obrázok)

Dodatočný produktový obrázok sa bude zobrazovať na stránke produktového detailu. Názov obrázku je potrebné zadať rovnako, ako u hlavného produktového obrázku. Zároveň je potrebné obrázok nahrať na server prostredníctvom nástroja pre Nahrávanie produktových obrázkov.

image_3 (dodatočný produktový obrázok)

Dodatočný produktový obrázok sa bude zobrazovať na stránke produktového detailu. Názov obrázku je potrebné zadať rovnako, ako u hlavného produktového obrázku. Zároveň je potrebné obrázok nahrať na server prostredníctvom nástroja pre Nahrávanie produktových obrázkov.

image_4 (dodatočný produktový obrázok)

Dodatočný produktový obrázok sa bude zobrazovať na stránke produktového detailu. Názov obrázku je potrebné zadať rovnako, ako u hlavného produktového obrázku. Zároveň je potrebné obrázok nahrať na server prostredníctvom nástroja pre Nahrávanie produktových obrázkov.

image_5 (dodatočný produktový obrázok)

Dodatočný produktový obrázok sa bude zobrazovať na stránke produktového detailu. Názov obrázku je potrebné zadať rovnako, ako u hlavného produktového obrázku. Zároveň je potrebné obrázok nahrať na server prostredníctvom nástroja pre Nahrávanie produktových obrázkov a súborov.

files (súbory)

Ku každému produktu je možné nahrať ľubovolný počet súborov (dokumentov). Takýmito súbormi môže byť napríklad manuál, technická dokumentácia alebo licencia. V import súbore zadajte názov súboru. Ak chcete k produktu pridať viac súborov, oddelte ich čiarkou. Napríklad: pracka-xss-manual.pdf, pracka-xss-licencia.pdf.

Ak chcete k danému súboru priložiť jeho názov, zadajte za názov súboru znak "|" (pipe), za ktorý umiestnite daný text. Napríklad: pracka-xss-manual.pdf|Manuál k práčke. V názve nesmie byt použitý znak "," (čiarka).

K tomu, aby sa súbor v eShope zobrazil, je potrebné, aby ste ho umiestnili na server (s rovnakým názvom, ako ste použili v import súbore). Súbor môžete nahrať na server prostredníctvom nástroja dostupného v časti nastavenia, Nahrávanie produktových obrázkov a súborov.

related (príbuzné produkty)

Na stránkach produktového detailu je možné zobraziť príbuzné produkty. Napríklad, na stránke notebooku je možné zobraziť tašku na notebook a nabíjačku.

Príbuzné produkty pridáte zadaním SKU kódov produktov. Každý produkt oddelíte čiarkou. Napríklad: AG12, AG15, AG18.

Voliteľné polia špecifické pre každý projekt

Každý eshop má pre produkty svoje špecifické parametre, teda voliteľné polia, ktoré sú združené do skupiny polí. Pre získanie kompletného import súboru, ktorý je špecifický pre váš eshop, si stiahnite vzor import súboru z administrácie vášho eshopu. Nasledovné parametre sú ukážkové a v import súbore musia byť uvedené všetky skupiny a aj voliteľné polia.

field_group

Zadajte názov skupiny polí, ktorý je zadefinovaný v administrácii, napr. Okuliare.

custom_parameter_sirka_skla

Zadajte údaj pre voliteľné pole (parameter) šírka skla.

custom_parameter_nosnik

Zadajte údaj pre voliteľné pole (parameter) nosník.

custom_parameter_sirka_ramu

Zadajte údaj pre voliteľné pole (parameter) šírka rámu.

custom_parameter_farba_ramu

Zadajte údaj pre voliteľné pole (parameter) farba rámu.

custom_parameter_material_ramu

Zadajte údaj pre voliteľné pole (parameter) materiál rámu.

custom_parameter_farba_skla

Zadajte údaj pre voliteľné pole (parameter) farba skla.

custom_parameter_nakupna_cena_gbl

Zadajte údaj pre voliteľné pole (parameter) nákupná cena (GBL).

Vzorový import

Vzorový import

Ĉ
Neznámy používateľ,
14. 11. 2011, 0:22
Comments