Nastavenia‎ > ‎Importy a exporty‎ > ‎

Import sérií

Predstavenie

Funkcia import sérií vám umožní (zo súboru) hromadne naimportovať nové série, prípadne aktualizovať vlastnosti už existujúcich sérií. Funkcia import je dostupná v časti Nastavenia » Importy.

Štruktúra import súboru

Súbor pre hromadný import sérií je potrebné pripraviť vo formáte XLS alebo XML. Súbor pre hromadný import v XLS formáte musí obsahovať nasledujúce stĺpce:
  • serie_name
  • serie_desc
  • serie_status

Popis stĺpcov import súboru

serie_name (názov série)

Názov môže byť zložený z čísel, písmen (aj s diakritikou), pomlčky (-), podtržníka (_) a medzier. Dĺžka názvu je obmedzená na 255 znakov. Názov série je povinný údaj. Napríklad: Toaletná voda.

serie_desc (popis série)

Popis môže byť zložený z čísel, písmen (aj s diakritikou), pomlčiek (-), podtržníkov (_) a medzier. V popise nie je možné použiť HTML znaky. V popise je možné použiť zariadkovanie. Dĺžka krátkeho popisu je obmedzená na 65535 znakov.

serie_status (zobrazenie série)

Ak zadáte 0, tak produkty danej série sa nebudú zobrazovať.

Vzorový import

Vzorový import sérií


Ĉ
Neznámy používateľ,
13. 12. 2011, 13:43
Comments