Nastavenia‎ > ‎Importy a exporty‎ > ‎

Import výrobcov

Predstavenie

Funkcia import výrobcov vám umožní (zo súboru) hromadne naimportovať nových výrobcov, prípadne aktualizovať vlastnosti už existujúcich výrobcov . Funkcia import je dostupná v časti Nastavenia » Importy.

Štruktúra import súboru

Súbor pre hromadný import výrobcov je potrebné pripraviť vo formáte XLS alebo XML. Súbor pre hromadný import v XLS formáte musí obsahovať nasledujúce stĺpce:
  • manufacturer_name
  • manufacturer_desc
  • manufacturer_image
  • manufacturer_url_home
  • manufacturer_popular
  • manufacturer_status

Popis stĺpcov import súboru

manufacturer_name (názov výrobcu)

Názov výrobcu bude zobrazený v zozname výrobcov vášho eShopu. Názov môže byť zložený z čísel, písmen (aj s diakritikou), pomlčky (-), podtržníka (_) a medzier. Dĺžka názvu je obmedzená na 255 znakov. Názov výrobcu je povinný údaj. Napríklad: Hugo Boss.

manufacturer_desc (popis výrobcu)

Popis môže byť zložený z čísel, písmen (aj s diakritikou), pomlčiek (-), podtržníkov (_) a medzier. V popise nie je možné použiť HTML znaky. V popise je možné použiť zariadkovanie. Dĺžka krátkeho popisu je obmedzená na 65535 znakov.

manufacturer_image (obrázok výrobcu)

V import súbore zadajte názov súboru obrázku. Napríklad: hugo-boss.jpg

Ak chcete k danému obrázku priložiť alternatívny popis, zadajte za názov súboru znak "|" (pipe), za ktorý umiestnite daný text. Napríklad: hugo-boss.jpg|Hugo Boss. Ak k danému obrázku nezadáte alternatívny popis, tak ako popis sa automaticky použije názov výrobcu.

K tomu, aby sa obrázok v eShope zobrazil, je potrebné, aby ste ho umiestnili na server (s rovnakým názvom, ako ste použili v import súbore). Obrázok môžete nahrať na server prostredníctvom nástroja pre Nahrávanie produktových obrázkov. Aj napriek tomu, že sa veľkosti obrázkov v eShope automaticky upravia, odporúčaná veľkosť nahrávaných obrázkov je minimálne 150x150 pixelov.

manufacturer_url_home (URL adresa)

URL adresa určuje adresu hyperlinku, na ktorom sa môže užívateľ dozvedieť viac o danom výrobcovi. URL adresu je potrebné zadávať v tvare aj s http://. Napríklad: http://www.versace.com.

manufacturer_popular (obľúbený výrobca)

Ak chcete, aby sa váš výrobca zobrazoval v zozname obľúbených výrobcov, zadajte pri výrobcovi v import súbori hodnotu 1.

manufacturer_status (zobrazenie výrobcu)

Ak chcete, aby sa váš výrobca zobrazoval v zozname výrobcoch, zadajte pri výrobcovi v import súbori hodnotu 1. Ak zadáte 0, tak produkty daného výrobcu sa nebudú zobrazovať.

Vzorový import

Vzorovy import vyrobcov


Ĉ
Neznámy používateľ,
13. 12. 2011, 13:14
Comments