Notifikácie

Predstavenie

Notifikačné emaily slúžia na notifikáciu užívateľa a / alebo administrátora ohľadom nasledovných udalostí:

 • o zmene stavu objednávky
 • o zaplatení objednávky
 • o zmene ceny a / alebo dostupnosti stráženého produktu (strážny pes)
 • o pridaní nového komentára

Štandardne v eShope sú zadefinované nasledovné základné notifikačné emaily:

 • pre prijatú objednávku
 • pre vybavenú objednávku
 • pre stornovanú objednávku
 • o zaplatení objednávky
 • o opätovnej dostupnosti produktu (strážny pes)
 • o znížení ceny za produkt (strážny pes)
 • o pridaní nového komentára
Pre všetky notifikačné udalosti môžete zadefinovať iné znenie emailu pre administrátora a aj pre užívateľa.

Pridanie alebo úprava notifikácie pri zmene stavu objednávky

Notifikáciu pre zmenu objednávky do daného stavu môžete nastaviť vždy dve - jedna notifikácia bude slúžiť pre užívateľa a druhá pre administrátora. Ak nechcete užívateľovi alebo administrátorovi zasielať notifikácie o zmene objednávky do daného stavu, emailovú notifikáciu ponechajte v neaktívnom stave (nepovolenom). Pri pridávaní nového alebo úprave existujúceho notifikačného emailu môžete nastaviť nasledujúce údaje:

Názov notifikácie

Názov notifikácie sa bude zobrazovať v administrácii eShopu a slúži len pre vašu internú potrebu. Príklady názvu notifikácií: Výzva na osobné prevzatie tovaru, Upozornenie na neuhradenú obejdnávku, atď.

Príznak notifikácie

Vyberte stav objednávky, pre ktorý chcete vytvoriť notifikačný email. Notifikácia sa odošle vždy, keď sa objednávka presunie z ľubovoľného stavu do tohto požadovaného stavu.

Poradie

Tento údaje určuje, v akom poradí sa vypíšu notifikácie na zozname notifikácií.

Notifikácia pre užívateľa a / alebo administrátora

Pre každú notifikačnú udalosť môžete vytvoriť dve rôzne notifikácie - jednu pre užívateľa a jednu pre administrátora. Tieto notifikačné emaily môže mať svoje osobitné znenie a vzhľad a nie je nutné, aby ste vytvorili notifikačný email aj pre užívateľa aj pre administrátora.

Je notifikácia povolená?

Zvoľte, či sa má notifikácia používať, alebo nie. Ak zvolíte Áno, notifikačný email dostane užívateľ (alebo administrátor) vždy pri uvedení objednávky do daného stavu. Ak zvolíte Nie, notifikačný email nebude odoslaný.

Predmet správy

Predmet správy sa zobrazí užívateľovi (alebo administrátorovi) v predmete emailovej notifikácie.

Meno odosielateľa správy

Meno odosielateľa správy sa zobrazí príjemcovi v kolónke Odosielateľ. Zadajte napríklad názov vášho eshopu.

Email odosielateľa správy

Email odosielateľa správy slúži ako emailová adresa, na ktorú vám môžu zákazníci jednoducho odpovedať, ak im príde notifikácia z eshopu. Zadajte napríklad emailovú adresu, cez ktorú vybavujete objednávky, napr. .(Pre zobrazenie tejto e-mailovej adresy musíš mať zapnutý JavaScript).

Telo správy

Do textového pola pre telo správy napíšte znenie vašej celej správy. Ak chcete užívateľovi odoslať špecifické údaje z jeho objednávky, môžete tak spraviť kliknutím na tlačidlo požadovaného údaju, ktorý sa automaticky nahradí konkrétnym údajom z danej objednávky. Napríklad pre výpis zoznamu objednaných produktov kliknite na tlačidlo Objednané produkty a v notifikačnom emaily sa zobrazí názov produktu, objednané množstvo a cena za produkt.

V notifikáciách je možné vypísať aj SKU produktu, alebo akékoľvek voliteľné pole.

 • Pre výpis SKU použite nasledovnú značku: {item_sku}
 • Pre výpis voliteľného pola použite nasledovnú značku: {custom_parameter_xxx} - na miesto xxx dopíšte názov parametra, ktorý chcete vypísať. Tento názov môžete zistiť napr. aj z importného súboru.

Po kliknutí na niektoré tlačidlo pre výpis údajov z objednávky, vložené texty neupravujte. Taktiež neupravujte údaje v matematických zátvorkách {}.
Comments