Spôsoby dopravy

Predstavenie

Vo vašom eshope môžete nastaviť ľubovolný počet spôsobov dopravy. Štandardne sú v eshope nastavené dva spôsoby dopravy (osobné prevzatie a doprava Slovenskou poštou). Tieto spôsoby je možné zmeniť, vymazať prípadne doplniť o ďalšie spôsoby (napríklad kuriérska služba).

V zozname spôsobov dopravy môžete tieto presúvať formou drag-n-drop. Poradie, v akom sú zoradené spôsoby dopravy v administrácii budú určovať aj poradie zobrazenia spôsobov dopravy na stránke eshopu.

Pridávanie a úprava spôsobu dopravy

Pri pridávaní a úprave spôsobu dopravy je potrebné zadať nasledovné údaje:

Názov spôsobu dopravy

Názov dopravy, ktorý sa bude zobrazovať v administrácii a na stránke, v nákupnom košíku.

Skrátený názov

Skrátený názov sa bude nachádzať na príznaku, ktorým budú označené objednávky v zozname objednávok v administrácii. Tento skrátený názov je používaný hlavne z dôvodu úspory miesta.

Popis

Popis sa bude zobrazovať zákazníkom na stránke objednávky, pri možnosti výberu daného typu dopravy.

Stav položky

Zadajte status, či sa má spôsob dopravy používať, alebo nie. Ak zadáte status Vypnutý, spôsob dopravy sa zákazníkom na stránke nebude zobrazovať.

Cena (s DPH)

Zadajte fixnú cenu dopravy. Cenu môžete zadávať s presnosťou na dve desatinné miesta a ako oddeľovač desatinných miest použite bodku. Napríklad 33.5.

Cena dopravy závisí od hmotnosti produktov v objednávke

Ak chcete cenu dopravy upravovať dynamicky podľa celkovej hmotnosti objednaných produktov, môžete tak urobiť prostredníctvom tohto nastavenia. V nastavení zvoľte hmotnostný interval (od - do) v kg, a zadajte cenu dopravy, ktorá sa bude na tento interval vzťahovať. V prípade potreby môžete kliknutím na tlačidlo Pridať, zadať viac úrovní cien. Hmotnosť a cenu dopravy môžete zadávať s presnosťou na dve desatinné miesta a ako oddeľovač desatinných miest použite bodku. Napríklad 33.5. Podmienkou pre túto funkcionalitu je, aby bola evidovaná váha produktov v adminsitrácii.

Doprava zdarma pri nákupe nad určitú sumu

Na tomto mieste môžete zadať výšku objednávky, pri ktorej bude možné získať tento typ dopravy zdarma. Sumu môžete zadávať s presnosťou na dve desatinné miesta a ako oddeľovač desatinných miest použite bodku. Napríklad 33.5.

Zobrazenie dopravy závisí od hmotnosti produktov v objednávke

V prípade, ak zaškrtnete túto možnosť, môžete zvoliť maximálnu hmotnosť (v kg), pri ktorej bude možné vybrať tento spôsob dopravy. K tomu, aby bolo možné túto funkciu využiť, je potrebné u produktov evidovať ich hmotnosť. Hodnotu môžete zadávať s presnosťou na dve desatinné miesta a ako oddeľovač desatinných miest použite bodku. Napríklad 1.5.

Daňová trieda

Zvoľte daňovú triedu, ktorá sa bude na tento spôsob dopravy aplikovať.

Logo dopravcu

Ak si želáte v nákupnom košíku pri spôsobe dopravy zobraziť logo dopravcu, môžete ho nahrať na tomto mieste. Požadovaný formát obrázku je JPG a veľkosť do 500kB - veľkosť obrázku bude automaticky prispôsobená požadovaným rozmerom.

Comments