Platobné možnosti

Predstavenie

Vo vašom eshope môžete nastaviť ľubovolný počet spôsobov platby. Štandardne sú v eshope nastavené tri spôsoby platby (hotovosť, dobierka a prevod na účet). Tieto spôsoby je možné zmeniť, vymazať, prípadne doplniť o ďalšie spôsoby (napríklad zálohová faktúra, atď.).

V zozname spôsobov platobných možností môžete tieto presúvať formou drag-n-drop. Poradie, v akom sú zoradené spôsoby platby v administrácii bude určovať aj poradie zobrazenia spôsobov platby na stránke eshopu.

Pridávanie a úprava spôsobu platby

Pri pridávaní a úprave spôsobu platby je potrebné zadať nasledovné údaje:

Názov spôsobu platby

Názov platby pod akým bude zobrazená v administrácii a na stránke eshopu (v procese objednávky).

Skrátený názov

Skrátený názov sa bude nachádzať na príznaku, ktorým budú označené objednávky v zozname objednávok. Skrátený názov je používaný výlučne pre šetrenie miestom v administrácii.

Popis

Popis sa bude zobrazovať zákazníkom na stránke pri danom type dopravy, na stránkach objednávkového procesu.

Stav položky

Zadajte stav, či sa má položka používať, alebo nie. Ak nastavíte stav na Vypnutý, spôsob platby sa zákazníkom nebude zobrazovať.

Cena

Zadajte fixnú cenu za tento spôsob platby. Cenu môžete zadávať s presnosťou na dve desatinné miesta. Ako oddeľovač desatinných miest použite bodku. Napríklad 33.5.

Spôsob platby je závislý na spôsobe dopravy

Ak chcete, aby daný spôsob platby bol závislý od dopravy, teda aby sa zobrazoval len pri vybraných typoch dopravy, zakliknite túto možnosť. Po zakliknutí zvoľte spôsoby dopravy pre ktoré je možné vybrať daný typ platby. Ak chcete, aby daný spôsob platby bol viditeľný pre všetky typy dopravy, ponechajte túto možnosť nezakliknutú.

Daňová trieda

Zvoľte daňovú triedu, ktorá sa bude na tento spôsob dopravy aplikovať.

Priložený obrázok

Ak si želáte v nákupnom košíku pri spôsobe platby zobraziť logo, môžete ho nahrať na tomto mieste. Požadovaný formát obrázku je JPG a veľkosť do 500kB - veľkosť obrázku bude automaticky prispôsobená požadovaným rozmerom.

Online platby

Ak ste si želali implementovať online platobné moduly (napr. TatraPay, VÚB ePlatby, atď.), tieto spôsoby platby sú vytvárané automaticky a nie je ich možné zmazať. V prípade potreby ich môžete deaktivovať zvolením statusu Zatvorený a zákazníkom sa nebude v nákupnom košíku zobrazovať.

Ďalšie podporované spôsoby platby

Comments